برگزاری نشست نقد و بررسی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه با حضور اساتید پیشکسوت

۲۵ دی ۱۳۹۲ | ۱۲:۲۶ کد : ۲۷۱۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۲۷
نشست نقد و بررسی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه با حضور تعدادی از اعضای محترم هیات علمی پیش کسوت در روز چهارشنبه مورخ 25/10/92 ساعت 10:30 صبح برگزار و محورهای زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:
 

نشست نقد و بررسی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه با حضور تعدادی از اعضای محترم هیات علمی پیش کسوت در روز چهارشنبه مورخ  92/10/25  ساعت 10:30 صبح برگزار و محورهای زیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت:

1-    مکانیزم جذب نیرو در دانشگاه

2-    نقش  و تاثیر پیش کسوتان در رده های مختلف مدیریت دانشگاه

3-    جایگاه و نقش امور فرهنگی دانشگاه

همچنین مقرر شد جلسات تخصصی بررسی موارد فوق و سایر مباحث مورد نظر و ارائه راهکار مناسب، بطور مستمر در آینده نیز برگزار شود.

 

نظر شما :