آرشیو اخبار

مسابقه طراحان جوان، خلاقیت و نوآوری

براساس تجربیات سال های قبل در برگزاری مسابقه طراحی نقشه فرش دستباف در میان دانشجویان، پژوهشکده فرش دانشگاه برای اردیبهشت ماه سال 92 مسابقه طراحی تحت عنوان " طراحان جوان، خلاقیت و نوآوری"

ادامه مطلب