شرایط مناقصه واگذاری سلف کارکنان دانشگاه کاشان

۲۳ تیر ۱۳۹۴ | ۱۲:۵۸ کد : ۳۹۰۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۱۸۱
شرایط مناقصه واگذاری سلف کارکنان دانشگاه کاشان

آگهی مناقصه

دانشگاه کاشان در نظر دارداز طریق مناقصه، انجام امورتهیه وآماده سازی مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای سلف کارکنان خود را به مدت یکسال،از تاریخ 94/6/1 لغایت 95/6/1 به شرکت­ها، آشپزخانه هاورستوران­های واجد­صلاحیت واگذار ‌نماید. لذا، متقاضیان می توانند از تاریخ 94/4/23 تاتاریخ94/5/13 برای دریافت شرایط مناقصه وارسال مدارک، به نشانی اینترنتیwww.kashanu.ac.ir یا دانشگاه کاشان - کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی اداره رفاه کارکنان (2218-0315591) مراجعه نمایند.

 

معاونت اداری و مالی

دانشگاه کاشان


برای دریافت فایل شرایط واگذاری و امضای آن اینجا را کلیک نمایید.

برای دریافت فایل آنالیز غذاها و پر کردن فرم مربوطه اینجا را کلیک نمایید.

 


نظر شما :