شرایط مناقصه سلف عادی و تاک دانشگاه

۲۴ تیر ۱۳۹۴ | ۱۴:۵۵ کد : ۳۸۹۳ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۶۰۶
مناقصه

آگهی مناقصه

دانشگاه کاشان در نظر دارداز طریق مناقصه، انجام امورتهیه وآماده سازی مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای سلف سرویس های عادی وتاک خود را به مدت یکسال،از تاریخ 94/6/24 لغایت 95/6/24 اشخاص واجد­صلاحیت واگذار ‌نماید. لذا، متقاضیان می توانند از تاریخ 94/4/24 تا تاریخ94/5/17 برای دریافت شرایط مناقصه وارسال مدارک، به نشانی اینترنتیwww.kashanu.ac.ir یا دانشگاه کاشان - کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی مدیریت دانشجویی(2262-0315591) مراجعه نمایند.

 

معاونت اداری و مالی

دانشگاه کاشان

جهت دریافت  شرایط آنالیز سلف عادی اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت شرایط مناقصه سلف عادی اینجا کلیک نمایید.

جهت شرایط منشور کاری آشپزخانه اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت آنالیز سلف تاک اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت شرایط مناقصه سلف تاک اینجا کلیک نمایید.

جهت دریافت مشنور کاری آشپزخانه تاک اینجا کلیک نمایید.

نظر شما :