آرشیو اخبار

برگزاری نشست دفاتر طرح، برنامه ریزی و بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور در دانشگاه کاشان

با حضور مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، نشست دفاتر طرح ، برنامه وبودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان واقع در قمصر کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب