برگزاری نشست دفاتر طرح، برنامه ریزی و بودجه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور در دانشگاه کاشان

۰۱ تیر ۱۳۹۳ | ۲۰:۴۶ کد : ۳۱۷۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۱۹
با حضور مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، نشست دفاتر طرح ، برنامه وبودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان واقع در قمصر کاشان برگزار شد.
 

با حضور مدیرکل بودجه و تشکیلات وزارت علوم ، نشست دفاتر طرح ، برنامه وبودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور در پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان واقع در قمصر کاشان برگزار شد.

در این نشست مهندس بهرامی مدیر کل بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ابتدا به نقش دفاتر طرح و برنامه دانشگاه ها اشاره نمود و ابراز امیدواری کرد: جلسات مدیران مناطق پربار تر از گذشته و بطور گسترده در زمینه های آئین نامه های استخدامی ، ائین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاهها ، برنامه های راهبردی ، سرانه، بهای تمام شده ، بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی به مطالعه عمیق پرداخته و وزارت را از نتایج تحقیقاتشان مطلع کنند.

وی تصریح کرد: بازنگری در آیین نامه اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی و سایر آئین نامه ها جای تامل و بررسی و اصلاح را دارند.

وی به کوچک سازی ساختار سازمانی دانشگاه ها تاکید کرد و افزود: ساختار سازمانی دانشگاه ها باید کوچک سازی و منطقی بشود و در همین راستا اصلاح آیین نامه ساختار سازمانی دانشگاه ها در دستور کار است.

وی دانشگاه های منطقه مرکزی را دارای پتانسیل و توانمندی های مناسب ارزیابی کرد و گفت: این دانشگاه ها می توانند نقش آفرینی در سطح کشور داشته باشند .

مدیر طرح و برنامه دانشگاه اصفهان و دبیر منطقه مرکزی، هدف از تشکیل این نشست را تبادل نظر و هماهنگی بین دفاتر طرح ، برنامه و بودجه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه مرکزی کشور و طرح مسائل و مشکلات دانشگاه ها در حضور مدیر کل دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،اعلام نمود.

 آقای صادقی ، استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله استفاده از ظرفیت تبصره 13 قانون بودجه، مشارکت دانشگاهها در تدوین برنامه ششم توسعه کشور و ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی در وزارت متبوع و به روزکردن اطلاعات آن و فراهم کردن زمینه های تصمیم گیری را در سطح خرد و کلان را یادآوری و تاکید کرد.

در ادامه مدیران طرح و برنامه دانشگاههای منطقه مشکلات دانشگاههای خود را در زمینه های ؛اعتباری و کسری بودجه و دیون، اجرای آئین نامه استخدامی ، مجوز استخدام و تبدیل وضع کارکنان به پیمانی و رسمی ، سرانه های بودجه فرم های بودجه تفصیلی و به مشکلات ناشی از آن اشاره کردند.


در پایان مقرر شد:
1.         کارگروه هزینه سرانه با محوریت دانشگاه کاشان و با مشارکت دانشگاههای اصفهان، صنعتی اصفهان، شهرکرد وقم تشکیل و گزارش نمایند

2.         تاکید بر استفاده از ظرفیت های تبصره 13

3.          کلیه اطلاعات هزینه سرانه دانشجویی توسط سرکار خانم خالقی سروش در اختیار کارگروه و نیز دانشگاه قرار گیرد

4.         تاکید بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی توسط دانشگاه

5.         مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه کشور

6.         ایجاد بانک اطلاعاتی توسط وزارت و تعیین متولی مشخص در وزارت

7.         تدوین طرح تقویت و همراهی با واحد های تازه تاسیس.

 

 

 

نظر شما :