آرشیو اخبار

بیانیه دانشگاهیان دانشگاه کاشان در هتک حرمت اصحاب رسول الله (ص)

احترام به باورها، عقاید و ساحت پاک ادیان الهی جزو اصول اولیه و بدیهی انسان های شریف و مومن عالم است و بی احترامی و حرمت شکنی برخی از جاهلین زمانه به نمادهای مقدس و دینی گناهی است بابخشودنی.

ادامه مطلب