آرشیو اخبار

برگزاری مراسم روز معمار

به مناسبت بزرگداشت "شیخ بهایی" و"روزمعمار"مراسمی ازسوی گروه معماری دانشگاه کاشان با همکاری مرکز پژوهش معماری وانجمن علمی معماری دردانشکده معماری وهنر این دانشگاه برگزار شد.

ادامه مطلب