آرشیو اخبار

عضو هیات علمی دانشگاه کاشان به عنوان برترین های فناوری نانو کشور معرفی شد

به گزارش سایت رسمی ستاد توسعه فناوری نانو در هفتمین دوره جشنواره برترین های فناوری نانو کشور دکتر" مسعود صلواتی نیاسر" عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و فناوری نانوی دانشگاه کاشان به عنوان برترین های فناوری نانو معرفی شد.

ادامه مطلب