آرشیو اخبار

کسب رتبه 19 دانشگاه کاشان در بین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم در نظام رتبه بندی URAP ترکیه

سرپرست دانشگاه کاشان، از کسب رتبه 19 این دانشگاه در نظام رتبه بندی URAP در بین دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رتبه 25 در بین دانشگاه های ایران خبر داد.

ادامه مطلب