تجدید مزایده اجاره انتشارات به دلیل عدم نصاب شرکت کنندگان در مرحله اول

۰۵ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۶:۴۸ کد : ۳۲۲۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۵۵۱
تجدید مزایده اجاره انتشارات به دلیل عدم نصاب شرکت کنندگان در مرحله اول
 

ماده 1) موضوع مزایده

موضوع مزایده عبارتست از چاپ،تکثیر، صحافی، خدمات پرینت و پلاتر و انجام کلیه خدمات انتشاراتی دانشگاه و پردیس خواهران توسط پیمانکار، با کیفیت مطلوب (پردیس خواهران در محل دانشکده معماری و هنر قدیم واقع در جاده کمربندی قرار دارد و پیمانکار باید امکانات موردنیاز این واحد را در محل تامین نماید)طبق لیست قیمت های مصوب که پیوست قرارداد می باشد.

ماده 2) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ 26/6/1393 لغایت 25/6/1394 می باشد که با توجه به سرمایه گذاری پیمانکار و در صورت توافق طرفین تا یکسال قابل تمدید می باشد.

ماده 3) تعهدات کارفرما:

3-1 ) در اختیار قرار دادن مکان انتشارات مرکزی دانشگاه، سازمان مرکزی و علوم انسانی، دانشکده مهندسی، پردیس خواهران و خوابگاه ها

3-2) تامین برق مورد نیاز و تلفن داخلی در حد عرف کارفرما

3-3) پرداخت هزینه زیراکس اوراق اداری، آموزشی و پژوهشی، کتابخانه ها و امور فرهنگی مربوط به واحدهای تابعه کارفرما در پایان هر ماه براساس حواله افراد دارای صلاحیت پس از تایید ناظر کارفرما طبق لیست قیمت مهر و امضاء شده که ضمیمه قرارداد می باشد.

ماده 4) تعهدات پیمانکار

4-1) داشتن حداقل یک سال سابقه ارائه کلیه خدمات تکثیر و رایانه در دستگاه های دولتی با ارائه حسن انجام کار.

4-2) استفاده از دستگاه های فتوکپی دیجیتال و لیزری قابل اطمینان از لحاظ فنی و فراوانی قطعات، دارای دقت، قدرت، سرعت بالا و گارانتی حداقل 100،000 کپی برای هر دستگاه و مواد مصرفی قابل دسترس.

4-3) پیمانکار متعهد می گردد نسبت به چاپ و تکثیر جزوه و اوراق آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، اداری و کپی مورد نیاز دانشجویان، اساتید، کتابخانه ها و کارکنان تابعه کارفرما با قیمت مورد توافق در محل انتشارات با کیفیت مطلوب اقدام نماید.

4-4) پیمانکار در بدو قرارداد باید نسبت به تجهیز محل کار به امکانات ذیل اقدام نماید:

4-4-1) ارائه حداقل16 دستگاه کپی آفیشیو، شارپ یا توشیبا دیجیتال، با سرعت حداقل 45 کپی در دقیقه، پشت‌وروزن، با قابلیت Sort کپی به شرح ذیل:

4-4-1-1) هشت دستگاه کپی(با سرعت حداقل 55کپی در دقیقه) برای انتشارات مرکزی.

4-4-1-2) دودستگاه کپی (با سرعت حداقل45 کپی در دقیقه) برای انتشارات پردیس خواهران.

4-4-1-3)یک دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45کپی در دقیقه) برای انتشارات اداری دانشکده مهندسی.

4-4-1-4)دو دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45کپی در دقیقه) برای انتشارات اداری دانشکده علوم انسانی.

4-4-1-5)دو دستگاه کپی (با سرعت حداقل 45کپی در دقیقه) برایا انتشارات اداری سازمان مرکزی.

4-4-1-6)دودستگاه کپی(با سرعت حداقل 45کپی در دقیقه )برای خوابگاه های خواهران و برادران.

4-4-1-7) یک دستگاه فتوکپی رنگی لیزری جهت استقرار در انتشارات مرکزی.

4-4-1-8)یک دستگاه پلاتر رنگی در ابعاد A0 جهت استقرار در انتشارت مرکزی.

4-4-2)ارائه 8 دستگاه مناسب و 8 دستگاه چاپگرHP با سرعت حداقل 25پرینت در دقیقه به شرح ذیل:

4-4-2-1)دو دستگاه رایانه و چاپگر برای پردیس خواهران.

4-4-2-2)چهاردستگاه رایانه و چاپگر برای سایت پرینت انتشارات مرکزی.

4-4-2-3) دو دستگاه رایانه و چاپگر برای سایت پرینت دانشکده علوم انسانی.

4-4-2-4)یک دستگاه اسکنر ویک دستگاه چاپگر رنگی تا ابعاد A3 برای انتشارات مرکزی.

4-5)استقرار کلیه تجهیزات صحافی در محل انتشارات مرکزی و با بهره مندی از نیروی کارآمدو خوش برخورد و ارائه خدماتی ارزان الزامی است.

4-6) پیمانکار متعهد می شود تمام مفاد مندرج در شرایط مناقصه را که توسط ایشان مهر و امضاء شده عملی نماید و در صورت عدم اجرای هریک از شرایط مربوطه، کارفرما مجاز خواهد بود با تشخیص خویش نسبت به جریمه پیمانکار اقدام نماید.

4-7) پیمانکار موظف است کلیه نشریات دانشجویی را با کاغذ مرغوب(80گرم وسفید) و کیفیت عالی (عدم استفاده از دستگاه تکثیر یا priport) در اسرع وقت انجام دهد.

4-8)چنانچه در حین قرارداد، کارفرما نیاز به افزایش دستگاه یا محل خاص جهت استقرار نماید، پیمانکار تعهد به انجام موضوع اضافه شده نیز می باشد.

4-9) پیمانکار موظف است قبل از شروع به کار، کارکنان خود را به مدیریت دانشجویی دانشگاه معرفی نماید.

4-10) پیمانکار موظف است در مورد رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی و پوشش اسلامی توسط کارکنان خود نظارت جدی نماید و در صورت عدم رعایت نکات لازم کارفرما مجاز به جلوگیری از ورود ایشان خواهد بود؛ در این صورت پیمانکار ملزم به بکارگیری افراد دیگری خواهد بود. رعایت همه مسائل اخلاقی در کلیه فعالیت ها باید سرلوحه کار پیمانکار قرار گیرد.

4-11)حضور افراد متفرقه و غیرمرتبط در محل انتشارات ممنوع می باشد.

4-12) پیمانکار موظف است کلیه قیمت های مورد توافق انتشارات را در تابلو اعلانات نصب نماید وتخطی از آن ممنوع می باشد.

4-13)حضور دائم نماینده کارفرما در محل انتشارات جهت نظارت بر درخواست ها مجاز است.

4-14) پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم رعایت ساعات کار و عدم ارائه خدمات مطلوب، بدلیل غیرموجه به ازای هر ساعت مبلغ 1,000,000 ریال بعنوان خسارت به کارفرما پرداخت نماید. تشخیص میزان عدم ارائه خدمات و غیرموجه بودن با کارفرما است.

4-15)کلیه اموال وامکانات شامل تجهیزات روشنایی و ساختمانی اول تحویل پیمانکار و در پایان قرارداد باید به شکل اولیه تحویل کارفرما گردد و جبران هرگونه خسارت وارده بعهده پیمانکار است. تشخیص میزان خسارت وارده بعهده کارفرما است و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

4-16) کلیه تعهدات و مسئولیت های قانونی ناشی از بکارگیری کارکنان در واحد تکثیر بعهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه تعهدی در قبال نیروهای پیمانکار ندارد.

4-17) کلیه کسورات قانونی اعم از مالیات، بیمه و عوارض بعهده پیمانکار است.

4-18) تهیه کاغذ، تونر و سایر اقلام مورد نیاز دستگاه ها و همچنین تعمیرات کلی و جزئی دستگاه ها بعهده پیمانکار است.

4-19) پیمانکار متعهد به حفظ نظافت انتشارات و محیط اطراف می باشد وحمل و نقل وسایل و ملزومات کار بعهده ایشان خواهد بود.

4-20)پیمانکار متعهد می شود یک قطعه چک یا سفته به مبلغ 100,000,000 ریال بابت حسن اجرای قرارداد نزد کارفرما بسپارد و کارفرما مجاز خواهد بود در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج در قرارداد برابر مقرارت از آن برداشت نماید.

4-21) پیمانکار بابت حضور در محل استقرار حق هیچگونه ادعایی نظیر مطالبه سرقفلی حق کسب و پیشه یا هر حق دیگری نخواهد داشت.

4-22) فسخ قرارداد از طریق کارفرما با یک هفته اعلام قبلی و از طرف پیمانکار با دو ماه اعلام قبلی با اعلام کتبی و موافقت کارفرما ممکن خواهد بود.

4-23) پیمانکار در طول مدت قرارداد مجاز به افزایش قیمت ها نیست.

4-23) پیمانکار موظف است نسبت به دریافت کلیه درخواست های تکثیر اوراق اداری، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را که توسط واحدهای مختلف معرفی شده به پیمانکار و با امضای نماینده کارفرما اقدام نموده و در پایان هرماه همراه لیست جهت دریافت وجه آن به کارفرما تحویل نماید کارفرما هیچگونه تعهدی برای پرداخت هزینه تکثیر اوراق بدون برگه درخواست مورد تایید خود و پرداخت هزینه درخواست های مخدوش ندارد.

4-24) قیمت های مورد توافق، قیمت های اعلام شده در استعلام بها خواهد بود که به امضای طرفین قرارداد می‌رسد. در صورت افزایش بی رویه قیمت ها، پس از تقاضای پیمانکار و تایید ناظر دانشگاه و موافقت کمیسیون مناقصه  امکان افزایش تعرفه خدمات انتشارات در یک مرحله و با توجه به استعلام صورت گرفته در آغاز قرارداد از ابتدای سال آتی به بعد بلامانع می باشد.

4-25) انجام سایر خدمات نظیر پانج پاندر، پرس کارت، تایپ کامپیوتری در محل انتشارات با توافق کارفرما بلامانع است و پیمانکار متعهد به رعایت قیمت های مورد توافق می باشد.

4-26) پیمانکار متعهد می گردد در صورت لزوم درخواست واحد آموزشی در خصوص تکثیر سوالات امتحانی نسبت به انتقال دستگاه به آموزش دانشکده ها اقدام و رعایت رازداری و امانتداری را بنماید کارفرما می تواند جهت رعایت ایمنی مسائل امتحانی، کل یا بخشی از سوالات امتحانی را رأساً تکثیر نماید. بدیهی است هرگونه تخلف نسبت به مورد فوق جرم مسحوب گردیده و ضمن اعلام مراتب به مراجع قضایی نسبت به فسخ قرارداد اقدام خواهد گردید.

4-27) در موارد خاص کپی برگه هایی را که در سیستم اداری و به تشخیص کارفرما باید رأساً توسط واحدهای مربوطه انجام گیرد، مجاز خواهد بود.

4-28) پیمانکار حق واگذاری مورد پیمان را به غیر ندارد.

4-29) پیمانکار اقرار و اعتراف دارد مشمول ممنوعیت قانونی منع مداخله کارکنان و نمایندگان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.

4-30) پیمانکار متعهد می گردد جزوه های دانشجویان را ظرف مدت دو روز و کپی مورد نیاز کتابخانه ها را ظرف مدت یک هفته تکثیر آماده نماید در غیر این صورت از طریق مراکز انتشاراتی سطح شهر اقدام و هزینه آن از کارکرد یا تضمین پیمانکار کسر خواهد شد. بدیهی است کارفرما هیچ تعهدی نسبت به پرداخت مبلغ جهت امور تکثیری اضافه بر سازمان ندارد.

4-31) پیمانکار ملزم به استقرار تجهیزات صحافی و ارائه خدمات ارزان و با کیفیت به دانشجویان مربوطه طبق تعرفه توافقی می باشد.

4-32) در صورتی که پیمانکار در انجام مطلوب وظایف خویش قصور نماید ناظر دانشگاه (مدیریت دانشجویی) می تواند با تشخیص خویش نسبت به اعمال جریمه و کسر آن از محل مطالبات پیمانکار اقدام نماید. میزان جریمه به ازای هر مورد گزارش حداقل 5,000,000 ریال می باشد.

4-33) پیمانکار موظف است یک نفر بعنوان نماینده و سرپرست کلی نیروهای بکارگرفته شده (غیر از نیروهای شاغل) و رابط با دانشگاه با تایید مدیریت دانشجویی معرفی نماید. نماینده مذکور می بایست دارای ظرفیت های سرپرستی باشد و با جنبه های مختلفکار و امور مالی و حسابداری آشنایی کافی داشته باشد.

4-34) مبلغ سپرده جهت شرکت در مزایده 30,000,000 ریال می باشد که بایستی به حساب 1609055584 دانشگاه کاشان نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی در وجه دانشگاه کاشان صادر گردد.

4-35) جهت امکان برابر متقاضیان، نرخ اجاره مجموعه انتشارت دانشگاه بصورت ثابت مبلغ 3,500,000ریال بصورت ماهیانه می باشد.

4-36) اجاره فرودین، مرداد و شهریور معادل 40% اجاره بهای ماهیانه می باشد.

4-37) مدارک لازم شرکت های پیشنهاد کننده واشخاص حقیقی در مزایده، در یک پاکت دربسته جداگانه به شرح ذیل می باشد.

4-37-1) شرکت های پیشنهاد دهنده:

4-37-1-1) مدارک ثبت و اساسنامه شرکت، شرایط مزایده مهر وامضاء شده توسط شرکت، دومورد گواهی حسن انجام کار مربوط و فیش پرداختی بابت سپرده شرکت در مزایده.

4-37-1-2) مبلغ پیشنهادی ارائه خدمات براساس جدول ضمیمه.

4-37-2) اشخاص حقیقی:

4-37-2-1) شامل اطلاعات شخصی، شرایط مزایده امضاء شده توسط شخص، فیش پرداختی بابت سپرده شرکت در مزایده و در صورت دارا بودن اسنادی مبنی بر حسن انجام کار و یا گواهی تشویقی.

4-37-2-2-) مبلغ پیشنهادی ارائه خدمات براساس جدول ضمیمه.

4-37-3) که حداکثر تا پایان وقت اداری روزیک شنبه 9/6/93 به مدیریت دانشجویی دانشگاه، تلفن تماس
3-55912262(031)واقع در کاشان- بلوار قطب رواندی کدپستی 51167-87317 ارسال یا تحویل نماید. به پیشنهاداتی که بعد از موعد واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

4-37-4) شرکت کننده در مزایده بایستی موضوع مزایده را روی پاکت های ارسالی، درج نماید.

4-37-5) کلیه پیشنهادات واصله راس ساعت 10 صبح د شنبه مورخ 10/6/93 در محل سالن کنفراس حوزه ریاست دانشگاه باز و قرائت خواهد گردید. حضور پیشنهاد کنندگان یا نمایندگان آنان در جلسه مذکور بلامانع می‌باشد. لازم به ذکر است حداکثر 3 روز کاری پس از این تاریخ پیشنهادات بررسی و برنده مزایده اعلام خواهد شد.

4-37-6) شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد، ایجاد حقی برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یاسلب اختیار برای دانشگاه نمی نماید.

4-37-7)دانشگاه در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

4-37-8) در صورتی که برنده اول از تنظیم قرارداد منصرف شود، ضمن ضبط سپرده وی با تشخیص کمیسیون مزایده به ترتیب وضعیت برنده دوم و سوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت استنکاف برنده بعدی سپرده وی نیز به نفع دانشگاه ضبط خواهد شد؛ بدیهی است اتخاذ تصمیم پس از انجام مراحل لازم بعدی بعهده کمیسیون مزایده خواهد بود.

4-37-9) پیمانکار موظف است قبل از تحویل اسناد مزایده و حداکثر تا ساعت 12 مورخ 93//6/9 جهت مصاحبه توجیه برنامه ها و آنالیز نیروی انسانی خود به مدیریت دانشجویی مراجعه نماید.

4-38) پیمانکار مسئول کلیه تعهدات خودنسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده و دانشگاه هیچ تعهدی در این خصوص ندارد.

 

کلیـه مـوارد فـوق مـورد قبـول است

نام و نام خانوادگی مدیرعامل شرکت

مهر و امضاء

 

نرخ پیشنهادی انتشارات (جدول پیوست شرایط مزایده)

سال 94-1393

ردیف

نوع خدمات

قیمت دانشجویی هر برگ به ریال

قیمت اداری هر برگ به ریال

1         

فتوکپی A4 یک رو سیاه و سفید

 

 

2         

فتوکپی A4 یک رو رنگی

 

 

3         

فتوکپی A4 دو رو سیاه و سفید

 

 

4         

فتوکپی A4 دو رو رنگی

 

 

5         

فتوکپی B4 یک رو سیاه و سفید

 

 

6         

فتوکپی B4 یک رو رنگی

 

 

7         

فتوکپی B4 دو رو سیاه و سفید

 

 

8         

فتوکپی B4 دو رو رنگی

 

 

9         

فتوکپی A3 یک رو سیاه و سفید

 

 

10     

فتوکپی A3 یک رو رنگی

 

 

11     

فتوکپی A3 دو رو سیاه و سفید

 

 

12     

فتوکپی A3 دو رو رنگی

 

 

13     

فتوکپی A5 یک رو سیاه و سفید

 

 

14     

فتوکپی A5 یک رو رنگی

 

 

15     

فتوکپی A5 دو رو سیاه و سفید

 

 

16     

فتوکپی A5 دو رو رنگی

 

 

17     

پرینت A4 یک رو سیاه و سفید

 

 

18     

پرینت A4 یک رو رنگی

 

 

19     

پرینت A4 دو رو سیاه و سفید

 

 

20     

پرینت A4 دو رو رنگی

 

 

21     

پرینت A3 یک رو سیاه و سفید

 

 

22     

پرینت A3 یک رو رنگی

 

 

23     

پرینت A3 دو رو سیاه و سفید

 

 

24     

پرینت A3 دو رو رنگی

 

 

25     

صحافی کتاب قطع A4 بدون طلاکوب فارسی

 

 

26     

صحافی کتاب قطع A4 با طلاکوب فارسی

 

 

27     

صحافی کتاب قطع A4 بدون طلاکوب لاتین

 

 

28     

صحافی کتاب قطع A4 با طلاکوب لاتین

 

 

29     

صحافی کتاب قطع B4 بدون طلاکوب فارسی

 

 

30     

صحافی کتاب قطع B4 با طلاکوب فارسی

 

 

31     

صحافی کتاب قطع B4 بدون طلاکوب لاتین

 

 

32     

صحافی کتاب قطع B4 با طلاکوب لاتین

 

 

33     

کتب تعمیری

 

 

34     

چاپ کتاب هربرگ با جلد

 

 

35     

چاپ نشریه هر برگ با جلد

 

 


ردیف

نوع خدمات

قیمت دانشجویی هر برگ به ریال

قیمت اداری هر برگ به ریال

36     

چاپ افست باهر برگ با جلد

 

 

37     

چاپ پلاتر A0 سیاه و سفید

 

 

38     

چاپ پلاتر A0 رنگی

 

 

39     

چاپ پلاترA1سیاه و سفید

 

 

40     

چاپ پلاترA1 رنگی

 

 

41     

چاپ پلاتر A2سیاه و سفید

 

 

42     

چاپ پلاتر A2 رنگی

 

 

43     

 چاپ بنر هر متر

 

 

44     

صحافی سخت

 

 

45     

تایپ ساده هر برگ

 

 

46     

تایپ نمودار، جدول هر برگ

 

 

47     

تایپ فرمول

 

 

48     

تایپ عربی

 

 

49     

تایپ لاتین

 

 

50     

رایت سی دی

 

 

51     

اسکن هر برگ

 

 

52     

 

 

 

53     

 

 

 

54     

 

 

 

55     

 

 

 

56     

 

 

 

57     

 

 

 

58     

 

 

 

59     

 

 

 

60     

 

 

 

61     

 

 

 

62     

 

 

 

63     

 

 

 

64     

 

 

 

65     

 

 

 

66     

 

 

 

67     

 

 

 

68     

 

 

 

69     

 

 

 

70     

 

 

 

71     

 

 

 

       

 

 

 

نظر شما :