آرشیو اخبار

سامانه کنترل هوشمند موتورخانه در مرکز رشد دانشگاه کاشان طرح فناور برتر استان اصفهان معرفی شد

مدیر مرکز رشد دانشگاه کاشان گفت: سامانه کنترل هوشمند موتورخانه که در مرکز رشد دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شده است به عنوان یکی از طرح‌های برگزیده فناور انتخاب شد.

ادامه مطلب