اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>راه‌اندازی دانشکده شیمی در دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/48355.gif"></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشکده شیمی دانشگاه کاشان روز سه‌شنبه همراه با معرفی پروفسور محسن محسن‌نیا به عنوان رئیس این دانشکده آغاز به کار کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان در این آیین، تأسیس دانشکده جدید شیمی در این دانشگاه را گامی مهم برای تحول و ارتقاء سطح علمی دانشگاه ذکر کرد و گفت: با تعامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم و شیمی و با استفادة بهینه از پتانسیل‌های علمی باید در رشد و توسعه یافتگی این دانشکده گام برداشت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، مطالعه و احداث ساختمان دانشکده شیمی را یکی از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور برای این شهرستان ذکر کرد و افزود: مطالعه احداث این دانشکده شروع شده که امید است با تخصیص اعتبار تا دو سه سال آینده ساختمان این دانشکده به بهره‌برداری برسد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، با اشاره به اینکه حجم زیادی از تولیدات علمی کشور در رشته شیمی است اظهار داشت: حجم تولیدات علمی و کارهای تحقیقاتی پژوهشی رشتة شیمی با توجه به پتانسیل‌هایی که وجود دارد و با کاربردی کردن این رشته و ارائه طرح‌های تحقیقاتی شاهد توسعه تولیدات علمی این رشته باشیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان سرمایه‌های عظیم منطقة کاشان از جمله دریاچة نمک را یکی از پتانسیل‌های مثبت برای کارهای تحقیقاتی دانشجویان رشته شیمی ذکر کرد و اظهار داشت: با ایجاد مرکز پژوهشی دانشکده شیمی و با تعامل با اساتید و دانشجویان رشته مهندسی معدن می‌توان علاوه بر ارزش افزوده و تحول اقتصادی، اشتغال‌زایی جوانان این منطقه را نیز فراهم کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر ساداتی‌نژاد، انتشار مجله علمی پژوهشی دانشکده شیمی و تعامل اعضای هیأت علمی دانشکده‌های علوم و شیمی را گامی مثبت برای ارتقاء سطح علمی این دانشگاه دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 172px" border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=absMiddle src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/13113.gif"></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پروفسور محسن محسن‌نیا به عنوان اولین رئیس دانشکده شیمی هم در این آیین ضمن بیان تاریخچه‌ای از دانشکده شیمی، گرایش‌های شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی فیزیک و شیمی کاربردی را گرایش‌‌های موجود در دانشکده شیمی ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، راه‌اندازی سایت اینترنتی دانشکده جهت معرفی پتانسیل‌های موجود، ارتقاء سطح علمی و آموزشی دانشکده، برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء سطح فعالیت‌های پژوهشی (بنیادی و غیربنیادی) تعامل بیشتر با دانشجویان، راه‌اندازی دوره‌های آموزشی مجازی با گرایش‌های مختلف، جذب نیروهای کارآمد بر اساس سیاستگذاری‌های کلان دانشگاه را از جمله اهداف خود ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، تلاش در جهت افزایش فضای کالبدی دانشکده، پیگیری جهت تسریع ساخت ساختمان آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و برنامه‌ریزی جهت ارتقاء سطح فعالیت‌های فوق برنامه دانشجویان و جلب مشارکت آنها در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری را از دیگر اهداف ارتقاء این دانشکده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است رشته شیمی دانشگاه کاشان در سال 1357 در مقطع کارشناسی راه‌اندازی شد و از سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1383 در مقطع دکترا دانشجو پذیرفت و با توجه به وجود امکانات مطلوب دستگاهی و تجهیزاتی، اعضای هیأت علمی مجرب و تعداد دانشجویان این گروه به دانشکده شیمی ارتقاء یافت.</SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>معرفی رؤسای جدید دانشکده‌ علوم و پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 300px; HEIGHT: 201px" border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=right src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/98505.gif"></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آیین‌ تودیع و معارفه رؤسای دانشکده‌های علوم، شیمی و پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان روز سه‌شنبه 30/4/88 در دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان در این آیین با گرامیداشت عید مبعث و اعیاد شعبانیه و قدردانی از رؤسای قبلی دانشکده‌های علوم و فناوری نانو گفت: تغییر و تحولات رؤسای دانشکده‌ها به دلیل عملکرد ضعیف آنها نیست بلکه داشتن انرژی برای فعالیت‌های جدید و ارتقاء سطح علمی دانشگاه ضروری است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، تعامل و همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه و ارتباط با صنعت را برای ارتقاء سطح علمی دانشگاه ضروری دانست و افزود: با تعامل دو سویه دانشگاهیان و دانشجویان با شهرک‌های صنعتی و تبادل تجربیات یکدیگر امید است گامی مهم در تحول و توسعه علمی و اقتصادی کشور برداشته شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی با اشاره به ایجاد رشتة جدید بیوتکنولوژی و پذیرش دانشجو از مهرماه سال جاری در این دانشگاه ابراز امیدواری کرد تا با توجه به رشد شتابان علم و افزایش دانش‌‌آموزان رشته علوم تجربی با ایجاد رشته‌های جدید علوم و رشته‌های میان رشته‌ای بستر لازم را برای دانش‌آموزان علاقمند به رشته‌های تجربی در این دانشگاه فراهم شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان ایجاد جایگاه اداری و تشکیلاتی نانو و نگاه باز و استقبال از صاحبنظران رشته‌های مختلف در زمینه نانو و کاربردی شدن تولیدات این پژوهشکده را ضروری دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 168px" border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=absMiddle src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/52344.gif"></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر مصطفی زاهدی‌فر رئیس پیشین دانشکده علوم و رئیس جدید پژوهشکده علوم و فناوری نانو هم در این آیین، تأسیس دانشکده شیمی، اخذ مجوز دورة دکترای فیزیک، راه‌اندازی رشته بیوتکنولوژی و پیگیری تأمین تجهیزات برای دانشکده علوم را از جمله فعالیت‌های خود در طول دوران تصدی دانشکده علوم ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، اختصاص فضای بهتری برای پژوهشکده علوم و فناوری نانو را خواستار شد و ابراز امیدواری کرد تا با همکاری رئیس و دیگر مسئولان دانشگاه، شاهد رشد و تحول در این پژوهشکده باشیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG style="WIDTH: 250px; HEIGHT: 189px" border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/97742.gif"></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify>رئیس جدید دانشکده علوم هم در این آیین با قدردانی از رئیس دانشگاه، راه‌اندازی رشته بیوتکنولوژی را برای دانشجویان علوم تجربی و علاقمند بسیار مهم دانست و گفت: با توجه به پتانسیل‌های موجود در شهرستان و در این دانشگاه امکان ایجاد دیگر رشته‌های علوم و رشته‌های میان رشته‌ای وجود دارد که امید است تا دو سال آینده شاهد راه‌اندازی این رشته‌ها در این دانشگاه باشیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر محمد الماسی، تسریع در ساخت ساختمان اداری و آزمایشگاه‌ها و تعامل بین اعضای هیأت علمی و دانشجویان را برای ارتقاء دانشکده ضروری دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/56931.gif"></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این آیین دکتر محمد الماسی طی حکمی به عنوان رئیس دانشکده علوم و دکتر مصطفی زاهدی‌فر به عنوان رئیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو معرفی و از زحمات دکترمصطفی زاهدی‌فر و دکتر مسعود همدانیان به ترتیب به عنوان رؤسای قبلی دانشکده‌ علوم و پژوهشکده علوم و فنانوری نانو قدردانی شد.</SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>54 نفر در آزمون دکترای دانشگاه کاشان پذیرفته شدند</FONT>

<P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان گفت: 54 دانشجو در آزمون دکترای این دانشگاه پذیرفته شدند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر علی قربان‌پور با اعلام این مطلب افزود: این تعداد افراد برگزیده برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش معرفی شدند که حدود 50درصد آنها پذیرش می‌شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، تعداد شرکت‌کنندگان در آزمون دکترای دانشگاه کاشان را 152 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: این افراد در 10 رشته و گرایش شرکت وانتخاب شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، در رشته گرایش شیمی فیزیک 6 نفر، شیمی معدنی 6 نفر، شیمی آلی 15 نفر، شیمی تجزیه 6 نفر، ریاضی جبر 4 نفر، فیزیک نظری 1 نفر، فیزیک اتمی مولکولی (پلاسما) 1 نفر، فیزیک هسته‌ای 2 نفر، فیزیک حالت جامد 3 نفر و مهندسی مکانیک طراحی کاربردی 10 نفر پذیرفته شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است آزمون دکترای دانشگاه کاشان از 16 تا 17 تیرماه در این دانشگاه برگزار شد و در حال حاضر بیش از 50 دانشجو در مقطع دکترا در دانشگاه کاشان به تحصیل مشغول هستند.</SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تقدیر از مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان در بیستمین گردهمایی مدیران امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های کشور به عنوان یکی از مدیران نمونه کشور قدردانی شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جواد نخی مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان گفت: در نشست مشترک مدیران کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های کشور و معاونین فرهنگی بنیاد شهید استان‌ها که در اصفهان برگزار شد از بین 70 مرکز آموزش عالی، مدیران امور دانشجویان شاهد هشت دانشگاه به عنوان نمونه معرفی شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، عملکرد مثبت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان در سال 87 و برگزاری یادواره شهدای دانشجو و همت وتلاش مسئولان دانشگاه و فعالیت‌های دانشجویان شاهد این دانشگاه را از جمله ملاک‌های انتخاب دانشگاه کاشان به عنوان نمونه ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شایان ذکر است در دانشگاه کاشان بیش از 250 دانشجوی شاهد و ایثارگر به تحصیل مشغول هستند.</SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تولید سالانه 60 میلیون ریال نهال و گل در دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناس مسئول فضای سبز دانشگاه کاشان گفت: سالانه بیش از 60 میلیون ریال نهال درخت و گل در این دانشگاه تولید می‌شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>محسن قرآنی‌نیا با اعلام این مطلب افزود: سال گذشته حدود 700 تا 800 اصله نهال و 800 جعبه گل نشایی در خزانة نهالستان این دانشگاه تولید و به مصرف فضای سبز دانشگاه می‌رسد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی اظهار داشت: زیتون تلخ و تولید بیش از هفت نوع گل رز، فلفل زینتی، بادمجان زینتی، پرپوش، جعفری و گل تکمه‌ای از انواع تولیدات نهال و گل این دانشگاه است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، در مجموعة یک و نیم هکتاری فضای سبز پژوهشکده اسانس دانشگاه کاشان سالانه سه تن گل محمدی تولید می‌شود. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کارشناس مسئول فضای سبز دانشگاه کاشان، کل مجموعة فضای سبز دانشگاه کاشان را 30 هکتار ذکر کرد و افزود: میزان سرانة فضای سبز در این دانشگاه به ازای هر نفر 43 مترمربع است که این آمار طبق استاندارد ملی 20 مترمربع است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی افزایش شش هزار و 600 مترمربع فضای سز در دانشکده علوم انسانی این دانشگاه و فضاشکنی و آماده‌سازی دوهزار مترمربع در مجموعه فیض و بسترسازی و خاکریزی اطراف دانشکده مهندسی برای فضای سبز را از اقدامات فضای سبز این دانشگاه در سال جاری ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قرآنی‌نیا، از ایجاد سه هزار مترمربع فضای سبز در جوار مزار شهدای گمنام این دانشگاه خبر داد و گفت: مطالعه طرح معماری فضای سبز و جدول‌گذاری و فضاشکنی برای اجرای این طرح شروع شده که در آینده‌ای نزدیک این طرح تکمیل می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی مطالعه طرح آبیاری قطره‌ای به جای آبیاری سنتی و بارانی را از دیگر اقدامات در دست اجرای فضای سبز اشاره کرد و افزود: در صورت تخصیص اعتبار طرح آبیاری قطره‌ای در پنج هکتار از فضای سبز این دانشگاه اجرا می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>قرآنی‌نیا، با اشاره به اینکه هر ماه به طور متوسط 175 میلیون ریال صرف نگهداری و خرید ملزومات و حقوق پرسنل مجموعه فضای سبز دانشگاه می‌شود گفت: توسعه و نگهداری فضای سبز دانشگاه مرهون فعالیت‌های کارکنان فضای سبز است که باید به این قشر زحمت‌کش با ارائه تسهیلات و امکانات همچون دیگر نیروهای دانشگاه توجه شود. دانشگاه کاشان 40 نفر نیروی انسانی فعال در فضای سبز دارد.</SPAN></P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-INDENT: 11.35pt; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>21 تیرماه روز حجاب و عفاف</FONT>

<IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=right src="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/461Mrs.Hashemi.gif"> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>به مناسبت نامگذاری <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>این روز به عنوان روز عفاف و حجاب مصاحبه‌ای با سرکار خانم مریم هاشمی مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان و معاونت فرهنگی دانشکده معماری و هنر انجام پذیرفته است که به شرح ذیل می باشد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1. علت بدحجابی و بی حجابی را در جامعه چه می دانید؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فرهنگ حجاب و عفاف و نهادینه کردن آن در جامعه ، یکی از مسئله های حساس و بحث انگیز است که در هر صورت <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>متلابه جامعه ماست و آثار زیادی بر رفتار جمعی و فردی آحاد جامعه می گذارد. پرداختن به این موضوع و ارائه برنامه درباره آن نیازمند عواملی است که بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ عفاف و حجاب از آن جمله است .<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بدحجابی و بی حجابی را نمی توان معلول یک علت دانست. علل گوناگونی باعث بروز این ناهنجاری اجتماعی شده است که به بعضی از آنهااشاره می‌شود:<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وسایل ارتباط جمعی پر مخاطب، الگوهای مطلوب و قابل قبولی را به نسل سوم انقلاب ارائه نمی‌دهد.جوانان الگوهای مطلوب را بخوبی نمی شناسند.</SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: -18pt; MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-list: Ignore"><FONT face="Times New Roman">-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN></FONT></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>وسایلی دیگر چون ماهواره و اینترنت با سبک دیگر از تهاجم فرهنگی و به تعبیر بهتر شبیخون فرهنگی چشم و دل جوانان ما را بمباران می کنند و آنان را در معرض صحنه های غیر اخلاقی قرار میدهند. مهم ترین و اصلی ترین علت انحراف های اخلاقی ، به نظر من مربوط به این شیوه تخریب است . این روش فتنه، فرصتی برای تفکر و مطالعه و آشنایی با معارف دینی نمی گذارد. و در بخش ایجابی هم با ابزار و امکانات پیشرفته و مدرن، زمینه و امکان ارائه سرگرمی های مشروع فراهم نمی شود و متاسفانه حساسیت این تهاجم اخلاقی و فرهنگی در جامعه به خوبی درک شده است؟</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>2.نقش و رسانه ها در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را چگونه ارزیابی می کنید؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ناید منکر تلاش رسانه‌ها در ارائه الگوی مثبت بود. صدا و سیما موثرترین وسیله انتقال الگو و مفهوم های ارزشی برای توسعه فرهنگ دینی است . اما هنوز کیفیت کار در معرفی عوارض عدم توجه به بحث عفاف و حجاب ضعیف است. گو اینکه ارائه شخصیت و الگوهای نامناسب ، در برخی از سریال‌ها و فیلم‌ها نیز منجر به بد آموزی می‌شود که توجه بیشتر مسئولین امر را طلب می‌کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بایستی رسانه‌ها و نهادهای اجتماعی نقش یکدیگر را در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب تقویت کنند. رویه‌های متفاوت نهادها نه تنها هم افزایی نداشته بلکه باعث تضعیف یکدیگر می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3. جایگاه خانواده در فرهنگ جاری عفاف و حجاب کجاست؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>خانواده نقشی ویژه در این راستا ایفا می‌کند. متاسفانه تعدادی از خانواده‌ها با شیوه‌های درست تربیت دینی آشنا نیستند و ازآن آگاهی ندارند. در مقابل خانواده‌هایی هستند که آگاهی و شناخت دینی مناسب دارند و با استفاده از روش های محسوس و نامحسوس امکان رشد مناسب را مهیا می سازند و جوانان خود را با وجود ضعف ها و نارسایی در مقابل آسیب های اجتماعی مقاوم می سازند و این در حالی است که جوانان اما بدلیل انعطاف پذیری و روحیه خاص خود تأثیرات نامطلوبی را از محیط خواهند پذیرفت و چنانچه اندک تزلزلی در باورها<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>و آموزه های دینی جوانان وجود داشته باشد. این اثرات محیطی پر رنگتر جلوه خواهد کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>4. بهترین راه توسعه فرهنگ عفاف و حجاب چیست؟<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بنظر می رسد ابتدا باید مسئله را آسیب شناسی و ریشه یابی کرد. و سپس با تدوین سیاست های مشخص و راهکارهای عملی ایجابی و سلبی به اشاعه فرهنگ صحیح دینی در این رابطه پرداخت . استفاده از نظرات اندیشمندان دینی از حوزه های فرهنگی من جمله اساتید دانشگاه و حوزه، جامعه شناسان و روان شناسان به منظور تدوین منشوری از مجموعه راهکارها ضروری بنظر می رسد. لازم به ذکر است که پذیرش بحث حجاب از باور فردی و اعتقادی شروع می شود و به اقدام عملی در رعایت آن می‌رسد اما از طرفی رعایت حجاب اسلامی در حکومت دینی صرفا یک نگرش فردی و مشخص نیست که نیازمند اطمینان قلبی برای اقدام عملی باشد بلکه از الزامات اجتماعی بوده لازم است رعایت حجاب از حوزه فردی به رفتار اجتماعی تبدیل شده چرا که رعایت آن حکم قانون دارد و لازم الاجراست.</SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 1.95pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کارگاه آموزشی درمان اختلالات اضطرابی</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسئول مرکز مشاوره دانشگاه کاشان و دبیر منطقه 4 مراکز مشاوره گفت: کارگاه آموزشی دو روزه با عنوان «درمان اختلالات اضطرابی» از سوی دبیرخانه را در دانشگاه اصفهان برگزار کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">سید حسین حسینی افزود: در این کارگاه کاشناسان مراکز مشاوره منطقه4 با اختلالات اضطراب آشنا و راه‌های درمان و پیشگیری از این بیماری را توسط کارشناسان مربوطه فرا گرفتند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، هدف از برگزاری این کارگاه‌های آموزشی را پیشگیری از انواع بیماری‌ها و ارتقاء فرهنگ سلامت در بین دانشجویان ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">در حاشیة برگزاری این کارگاه دومین گردهمایی رؤسای مراکز مشاوره منطقه 4 هم برگزار شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دوره آموزش مجازی در دانشگاه کاشان آغاز به کار کرد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه کاشان گفت: نخستین دوره آموزشی دروس به صورت مجازی (غیرحضوری) در این دانشگاه آغاز به کار کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسین تحقیقی افزود: در این دوره از کلاس‌ها، دانشجویان دانشگاه‌های مورد تأیید آموزش عالی در تمامی رشته‌ها می‌توانند در دروسی که برای نیمسال تابستان برای آنها ارائه شده است شرکت و 6 واحد درسی خود را بگذرانند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی اظهار داشت: برای نخستین دوره آموزش مجازی این دانشگاه برای نیمسال تابستانی دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، بهداشت تنظیم خانواده و فیزیک 1 ارائه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، دانشجویان می‌توانند بدون حضور در دانشگاه از طریق وب سایت </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">oeec.kashanu.ac.ir</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> با </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">Username</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> و </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA">Password</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> مربوط به دانشجو توسط سامانه آموزش مجازی مطالب دروس انتخاب شده خود را دریافت و با استادان مربوطه در ارتباط باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر تحقیقی افزود: در این شیوة آموزشی امکان پرسش و پاسخ دانشجویان به صورت غیرحضوری با استاد فراهم است و ضمناً در صورت نیاز در پایان نیمسال جلسة رفع اشکال به صورت حضوری و با زمانبندی مناسب برای دانشجویان برگزار می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">ایشان یادآور شد: با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان علاقمند به شرکت در این دوره آموزشی، ثبت‌نام متقاضیان تا 27 تیرماه جاری تمدید و ادامه دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی با اشاره به اینکه ثبت‌نام و انتخاب واحد این دوره از کلاس‌ها به صورت اینترنتی از ابتدای تیر ماه شروع شد اظهار داشت: پایان نیمسال این دوره از کلاس‌ها 23 مرداد و امتحانات دانشجویان هم به صورت حضوری از 24 تا 29 مردادماه سال جاری در این دانشگاه برگزار می‌شود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>راه‌یابی 11 نفر از دانشجویان دانشگاه کاشان در مرحلة نهایی المپیاد دانشجویی</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر امور استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان گفت: 11 نفر از دانشجویان این دانشگاه حایز شرایط برای شرکت در مرحلة نهایی چهاردهمین المپیاد دانشجویی شدند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسین نعیمی افزود: این افراد پس از برگزاری مرحلة نیمه نهایی چهاردهمین المپیاد دانشجویی کشور که در 17 تا 18 اردیبهشت‌ماه سال جاری در تهران برگزار شد از سوی سازمان سنجش پذیرفته شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی اظهار داشت: در مرحلة نیمه نهایی چهاردهمین المپیاد دانشجویی، 45 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی این دانشگاه در 10 رشته شرکت کردند که این تعداد افراد در هفت رشته به مرحلة نهایی راه یافتند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، آزمون مرحلة نهایی چهاردهمین المپیاد دانشجوی کشور 23 تا 26 تیرماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان گفت: پذیرفته‌شدگان این المپیاد علاوه بر دریافت جوایز و معرفی آنها به عنوان نخبگان علمی کشور، بدون آزمون در رشتة مورد نظر خود در مقطع کارشناسی ارشد پذیرفته می‌شوند و از تسهیلات ادامه تحصیل برخوردار می‌شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">موحده کنگانی و سمیرا کرمی (رشته زبان و ادبیات فارسی)، مجید صفری و مهدی رجبی (حقوق)، بنفشه سامانی و سمانه مظاهری (شیمی)، رضا بابایی و محسن زینل خانی (مهندسی کامپیوتر)، علیرضا صفایی (فیزیک)، داوود ظریفی (مهندسی برق) و محمدتقی پشت‌مشهدی در رشتة مهندسی مکانیک از راه‌یافتگان این المپیاد هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشجویان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دبیرخانه المپیاد به آدرس </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://olympiad.sanjesh.org"><SPAN dir=ltr style="COLOR: windowtext; TEXT-DECORATION: none; text-underline: none"><U><FONT color=#0000ff>http://olympiad.sanjesh.org</FONT></U></SPAN></A><SPAN lang=FA> مراجعه کنند.</SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

رقابت 152 داوطلب در آزمون دکترای دانشگاه کاشان

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">رقابت بیش از 152 داوطلب آزمون دکترا روز سه‌شنبه 16/4/88 در دانشگاه کاشان شروع شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان گفت: در این آزمون داوطلبان در چهار رشتة مهندسی مکانیک گرایش (طراحی کاربردی)، فیزیک (فیزیک اتمی مولکولی، فیزیک حالت جامد، فیزیک هسته‌ای و فیزیک نظری) شیمی (شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی فیزیک و شیمی معدنی) و رشتة ریاضی گرایش (جبر و نظریه گروه‌ها) به مدت دو روز به رقابت می‌پردازند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر علی قربان‌پور افزود: در این آزمون، در رشتة مهندسی مکانیک 25 نفر، ریاضی 30 نفر، شیمی 67 نفر و فیزیک 30 نفر از دانشجویان در این آزمون شرکت کردند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، با اشاره به اینکه حدود 90 نفر از این تعداد خانم و بقیه آقایان هستند اظهار داشت: پذیرفته‌شدگان در این آزمون در نیمسال دوم سال 89-88 در دورة دکترای دانشگاه کاشان مشغول به تحصیل می‌شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، بیش از 60 نفر عوامل اجرایی برگزاری این آزمون را بر عهده دارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">آزمون دکترای دانشگاه کاشان تا 17 تیرماه سال جاری در دانشگاه کاشان ادامه دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">از سال 83 شروع پذیرش دوره دکترا در دانشگاه کاشان 57 دانشجو پذیرفته و 5 نفر تاکنون دانش‌آموخته شده‌اند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-INDENT: 11.35pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب