اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>ویدئو کنفرانس در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2>روز دوشنبه،19 آذر ماه،اولین ویدئو کنفرانس در دانشگاه کاشان با حضور ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر ساداتی ن‍‍ژاد و به همت گروه زبان انگلیسی و مرکز کامپیوتر برگزار شد. سخنران مهمان پروفسور نورمن ونس، استاد ادبیات انگلیسی دانشگاه ساسکس انگلستان بود. دانشجویان و اعضای هیات علمی در این جلسه به بحث و تبادل نظر درباره مباحث تخصصی رمان پرداختند.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2></FONT></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><FONT size=2><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/351310122007144.jpg" align=baseline border=0></o:p></FONT></SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT size=2><SPAN style="mso-spacerun: yes">    </SPAN>این اتفاق فرخنده می تواند سرآغاز همکاری های دو دانشگاه و برگزاری کنفرانس هایی از این دست در آینده باشد.</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"> <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN style="mso-spacerun: yes"><IMG alt="" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/185910122007140.jpg" align=baseline border=0></SPAN></SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN> </P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN> </P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب