اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>300دانشجوی دانشگاه کاشان معتکف شدند</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان گفت: 300 دانشجو در مراسم اعتکاف این دانشگاه شرکت کردند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حجت الاسلام عباس خادمیان، با اشاره به 150 دانشجویان معتکف سال گذشته اظهار داشت: استقبال دانشجویان امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشت.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی افزود: امسال علاوه بر دانشجویان این دانشگاه، دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور نیز در این مراسم معنوی حضور داشتند.</SPAN></P><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7267khademiyan_2222.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، ایام اعتکاف را دوران خودسازی و پرورش روح و تعالی انسان بیان داشت و اظهار داشت: با برنامه ریزی انجام شده سعی شد دانشجویان بیشترین بهره معنوی را در این ایام از مراسم اعتکاف ببرند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">به گفته وی، ایام اعتکاف بهترین فرصت برای هم افزایی معرفتی دانشجویان است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">حجت الاسلام خادمیان، با اشاره به ادعای تبلیغاتی دشمنان که دانشجویان از دین فاصله گرفته اند، اظهار داشت: استقبال هرساله چند برابری دانشجویان برای شرکت در این مراسم معنوی خنثی‌کننده توطئه و راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و معاندین نظام جمهوری اسلامی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA">وی، سخنرانی تلاوت قرآن و دعای عهد را از جمله برنامه‌های ایام اعتکاف ذکر کرد و گفت: در این ایام برای دانشجویان گفتگوی آزاد با موضوع غرب و مهدویت برگزار <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به گفته وی، احکام، مناجات، حلقه های معرفت و ساعتی با صحیفه سجادیه از دیگر برنامه های این ایام برای دانشجویان بود.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه کاشان خاطر نشان کرد: اعتکاف دانشجویان این دانشگاه از چهارشنبه شب سیزدهم رجب آغاز و به به جاآوردن اعمال ام داوود در شامگاه شنبه پانزدهم رجب پایان یافت. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1952ef1.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8101ef2.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1069ef3.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6666ef4.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5585ef5.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7141ef6.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/894ef7.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2611ef9.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6056ef10.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3900ef8.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>جشن میلاد حضرت علی(ع) در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">جشن میلاد مولای متقیان، حضرت علی(ع) و روز پدر در تالار آزادی دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این جشن که به همت مشترک پایگاه بسیج کارکنان امام حسین(ع) و معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان برگزار شد، استاد واجدی، کارشناس مذهبی و مفسر قرآن، به بیان برخی ویژگی‌های مولا علی (ع) و آموزه‌های رفتاری ایشان پرداخت.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8574vajedi.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مولودی‌خوانی، اجرای نمایش و برگزاری مسابقات متنوع از دیگر برنامه‌های این جشن بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در پایان این مراسم به ده نفر از شرکت‌کنندگان به قید قرعه جوایزی اهداء شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اردوی یک‌روزه اساتید دانشگاه کاشان به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اردوی یک روزه اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان به مناسبت سالگرد رحلت جانگداز حضرت امام خمینی(ره) برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان گفت: در این اردو اساتید دانشگاه کاشان از موزه عبرت و منزل حضرت امام‌خمینی(ره) در جماران بازدید کردند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6772ordo.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حجت‌الاسلام خادمیان، حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی(ره) و حرم حضرت معصومه(س) در شهر مقدس قم را از دیگر برنامه‌های این اردوی یک‌روزه برشمرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی هدف از برگزار این اردو را تقویت بنیه اسلامی اعضای هئیت علمی دانشگاه بر مبنای ترویج اندیشه‌های دینی، سیاسی امام‌خمینی(ره) ذکر کرد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان برگزیده دومین جشنواره قرآنی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان برگزیده دومین جشنواره قرآنی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این جشنواره که به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، دکتر حمیدرضا فهیمی‌تبار از دانشگاه کاشان در بخش مقالات قرآنی حائز رتبه اول گردید.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG style="WIDTH: 196px; HEIGHT: 289px" height=455 alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2702fahimitabar.gif" width=316 align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است <SPAN style="COLOR: black">در این مسابقات که در 3 بخش شفاهی (شامل حفظ5،10،20،30 جزء،حفظ جزء 30،ترتیل ،قرائت) و کتبی(مفاهیم،تالیفات قرآنی،مقالات قرآنی)و ویژه (ایده پردازی قرآنی)برگزار شد، 600 نفر متقاضی شرکت بودند که پس از برگزاری آزمون های اولیه و مجازی تعداد 112 نفر جهت حضور در مرحله پایانی مسابقات دعوت شدند</SPAN>.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تحویل محموله ارزی هفتاد و پنج هزار یورویی به دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از تحویل محموله ارزی 75 هزار یورویی به دانشگاه کاشان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر مجید منعم‌زاده گفت: این محموله ارزی شامل تجهیزات پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان می‌باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر منعم‌زاده با بیان اینکه این محوله از محل خرید ارزی مرحله دوم وام ارزی دانشگاه کاشان تهیه شده است از تحویل سایر محموله‌ها در هفته‌های آتی خبر داد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برگزاری نمایشگاه ولایت در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نمایشگاه تصویری ولایت با موضوع معرفی جنبه‌های شخصیتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در مسجد دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسئول بسیج کارکنان دانشگاه کاشان گفت: این نمایشگاه به مناسبت سالروز آغاز رهبری حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای برگزار گردید.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3283basij.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">غلامعلی ناظمی افزود: در این نمایشگاه پوسترهایی شامل معرفی جنبه‌های شخصیتی رهبر معظم انقلاب و اقوال و نقل‌‌قول‌های بزرگان، علما و شخصیت‌های دینی و سیاسی ملی و بین‌المللی درباره شخصیت و جایگاه رفیع ایشان به تصویر کشیده شده بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN><FONT size=2>وی هدف از برگزار این نمایشگاه را آشنایی نسل جوان به ویژه دانشجویان با شخصیت والای رهبر معظم انقلاب برشمرد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN><FONT size=2><o:p></o:p></FONT></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دانشگاه کاشان میزبان مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه‌های منطقه 3 کشور</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نشست مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه‌های منطقه 3 کشور به میزبانی دانشگاه کاشان در پژوهشکده اسانس‌های طبیعی قمصر برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رئیس دانشگاه کاشان در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه روابط‌عمومی‌ها در سازمان‌ها بویژه دانشگاه‌ها گفت: روابط‌عمومی‌ها در صورت شناخت واقعی نقش و جایگاه خود می توانند به عنوان نیروهایی تأثیرگذار در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دانشگاه مشارکت کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: امروزه کارکرد روابط‌عمومی از انجام کارهای روزمره به بازویی توانمند برای نقش‌آفرینی در دانشگاه تغییر یافته است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8920ravabet.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در ادامه این نشست محمد رمضانی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کاشان ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان گفت: امیدوارم با برگزاری چنین نشست‌هایی بتوانیم با تبادل نظر و ارائه راهکارهای مناسب، جایگاه واقعی روابط‌عمومی را در دانشگاه‌ها نهادینه کنیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">برگزاری کارگاه با موضوع« روابط عمومی، در نظریه و عمل» توسط دکتر مهین‌دخت بروجردی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>از دیگر بخش‌های این نشست بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است در این نشست مدیران و کارشناسان روابط عمومی از یازده دانشگاه منطقه سه کشور شامل دانشگاه اراک، دانشگاه تفرش، دانشگاه قم، دانشگاه صنعتی قم، دانشگاه حضرت معصومه(ع) قم، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه یزد و دانشگاه کاشان حضور داشتند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=۲>پارکینگ سازمان مرکزی دانشگاه کاشان به بهره‌برداری رسید</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">پارکینگ خودرو <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سازمان مرکزی دانشگاه کاشان به بهره‌برداری نهایی رسید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر فنی و طرح‌های عمرانی دانشگاه کاشان گفت: به منظور رفاه حال کارکنان و پرسنل محترم دانشگاه کاشان، این پارکینگ با ظرفیت ۴۶ خودرو و در مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ساخته شده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=۰ src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/۲۶۵۴parking.gif" align=baseline border=۰></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مهندس حسین توفیقی افزود: برای ساخت این پارکینگ شامل جدول‌گذاری، زیرسازی، آسفالت و ساختان سایه‌بان، بالغ بر ۹۰ میلیون تومان <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>هزینه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت: این پارکینگ طی مدت دو ماه از ۲۵ فرودین ماه تا ۲۰ خردادماه سال ۹۰ آغاز و به بهره‌برداری نهایی رسیده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برگزاری آزمون امین ظهور ویژه کارکنان در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آزمون امین ظهور با موضوع ولایت فقیه ویژه کارکنان دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این آزمون که با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و آموزش کارکنان دانشگاه کاشان برگزار شد، بیش از 150 نفر از کارکنان دانشگاه کاشان، به سی سوال تستی این آزمون پاسخ دادند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4510azmon.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است منبع این آزمون، کتاب« نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه» اثر ارزشمند آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی بود و اسامی برندگان این آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب