اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>کنفرانس ریاضی ـ شیمی دانشگاه کاشان از دید میهمانان خارجی این کنفرانس</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برخی از استادان دانشگاه های اروپا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>که در دومین کنفرانس بین المللی و علمی ریاضی ـ شیمی دانشگاه کاشان شرکت کرده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بودند، برگزاری این کنفرانس را بسیار عالی ارزیابی کردند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN style="mso-tab-count: 1">        </SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معاون آکادمی علوم اروپا وسردبیر مجله</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معتبر بین المللی اروپا در این باره گفت: حضور دانشجویان علاقه مند به کارهای علمی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>و تحقیقاتی در این کنفرانس برای من بسیار شگفت انگیز بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«ایوان گوتمن» روزجمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: بسیار علاقه مند بودم تا در این کنفرانس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حضور یابم و از نزدیک با استادان و دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی آشنا و کارهای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>علمی آنها را از نزدیک ببینم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، دانشجویان علاقه‌مند، استادان برجسته، تیم‌های</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تحقیقاتی و داشتن دوره‌های تحصیلات تکمیلی را از نکات برجسته و مثبت دانشگاه کاشان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«ایوان گوتمن» درباره رشد علم در ایران اظهار داشت: من از 40سال گذشته</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تاکنون در این زمینه کار کرده‌ام و معتقدم در زمینه علوم ایران در سال‌های اخیر یک</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فعالیت بزرگ شروع شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، افراد زیادی در پنج تا شش سال اخیر در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>زمینه علوم مختلف در ایران ظاهر شده‌اند و مقالات با ارزش زیادی دراین زمینه به چاپ</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رسیده که این برای علم ایران جای خرسندی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«مایکل ماری دزا» استاد دیگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه‌های اروپا هم، کنفرانس کاشان را بسیار عالی توصیف کرد و گفت: فکر نمی‌کردم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این کنفرانس با این هماهنگی و با حضور جمع زیادی از دانشجویان برگزار شود و برگزاری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خوب آن ما را شگفت زده کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: در زندگی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تحقیقاتی من، این برای نخستین بار است که می‌بینم، دانشجویان این اندازه به علم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>علاقه دارند و خوشحالم که بستر علم برای ادامه تحصیل دانشجویان در ایران فراهم است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«مایکل دزا» از مسوولان خواست تا زمینه ادامه تحصیل دانشجویان ایرانی را در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خارج از کشور فراهم کنند تا آنها دانش‌های جدید را از دیگر کشورها نیز فراگیرند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، نخستین سفر خود به ایران بویژه شهر کاشان و رفتار محبت آمیز دانشگاهیان را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خاطره انگیزه دانست و افزود: برای سفر دوباره به ایران، اشتیاق بسیار دارم.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«تومیسلاوداسلیک» از دیگر استادان دانشگاه‌های اروپا نیز اظهار داشت: وقتی برای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این کنفرانس دعوت شدم، خیلی افتخارکردم که به ایران بیایم و وضعیت علم در ایران را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ببینم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی افزود: با شرکت در این کنفرانس، تحقیقات علمی دانشجویان ایرانی را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بالاتر از انتظار خود دیدم و محیط علمی خوبی را در اینجا تجربه کردم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی گفت: چیزی که من را تحت تاثیر قرار داد، حضور و بحث علمی دوستانه دانشجویان بود که با</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جدیت و علاقه سؤال می‌کردند و در کسب علم با اشتیاق بودند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، ایران</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در زمینه علوم خیلی جوان است، ولی خیلی خوب پیشرفت کرده است و با دستاوردهای</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>فراوان، کارهای علمی را مجدانه دنبال می‌کند.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/425doslic.jpg"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«تومیسلاو داسلیک» اظهار داشت: دانشگاه کاشان پتانسیل زیاد علمی دارد و اعضای هیات علمی، استادان و دانشجویان این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه خیلی جدی به کار علمی و پژوهش و پیشرفت علم می‌پردازند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، قابلیت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشجویان ایرانی را بسیار بالا دانست و ابراز امیدواری کرد، تا با همکاری دیگر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کشورها، دانشگاه‌های مشترک بین دانشجویان ایرانی و خارجی ایجاد شود تا زمینه تبادل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>تجربیات علمی آنها فراهم شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دومین کنفرانس بین المللی و علمی ریاضی ـ شیمی از 25 تا 27 فروردین‌ماه، با حضور بیش از یکصد نفر از اندیشمندان و استادان و دانشجویان این رشته‌ها در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه کاشان برگزار شد.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کارگروه کانون هماهنگی فناوری فر ش در دانشگاه کاشان تشکیل شد</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نخستین جلسه کارگروه‌ مشترک کانون هماهنگی فناوری فرش ریاست جمهوری در دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس کانون فناوری فرش دانشگاه کاشان،‌ با اشاره به واگذاری دبیرخانه این کانون از سوی معاون علمی، فناوری و نوآوری رئیس جمهوری به این دانشگاه هدف این کانون را برنامه‌ریزی هرچه بهتر برای ارتقای این هنر اصیل ایرانی بیان کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر حسن خاتمی از همه فعالان چرخه نوآوری اعم از دانشگاهیان، مراکز تحقیقاتی، توسعه و طراحی و مهندسی و شرکت‌های صنعتی خصوصی و دولتی فرش خواست تا برای حفظ و صیانت از این هنر سنتی و اصیل ایرانی و کیفیت هرچه مرغوب این هنر همت کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، همکاری دانشگاه و صنعت فرش را گامی مؤثر برای ساماندهی، معرفی و شناساندن هنر فرش و حل مشکلات پیش روی آن ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس کانون هماهنگی فناوری فرش ایران، ارائه راهکارهایی جهت حل مشکلات پیش‌روی فرش و انتقال آن به مراجع ذی‌صلاح برای گنجاندن در برنامه پنجم توسعه و یا هیأت دولت را خواستار شد و حمایت کانون را برای انجام طرح‌های کاربردی و در صورت نیاز تشکیل کارگروه‌های تخصصی در هر دو بخش فرش دستباف و ماشینی اعلام داشت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این نشست کارشناسان، تولیدکنندگان و طراحان فرش، آسیب‌شناسی فرش دستباف، نگاه کارشناسانه به مشکلات و مسائل فرش دستباف، ترسیم اهداف و راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت و جمع‌آوری آمار و اطلاعات فرش را خواستار شدند.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تشکیل کارگروه اصلاح الگوی مصرف در دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان از تشکیل کارگروه اصلاح الگوی مصرف در این دانشگاه خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد گفت: با توجه به نامگذاری سال 88 از سوی مقام معظم رهبری به نام سال اصلاح الگوی مصرف، این کارگروه با حضور مدیران و معاونان دانشگاه تشیکل شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی اظهار داشت: اعضای این کارگروه طرح‌های پیشنهادی برای اجرا در دانشگاه در حوزه‌های مختلف را ارائه و در در راستای هرچه بهتر اجرایی شدن برنامه‌ها و هزینه‌ها و مصرف کمتر با یکدیگر به تبادل نظر می‌پردازند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، از دانشجویان دانشگاه هم خواست تا طرح‌های پیشنهادی خودشان را برای اصلاح الگوی مصرف دانشگاه و صرفه‌جویی در حوزه‌های مختلف به کارگروه یاد شده ارائه دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی، مدیر طرح و برنامه، مدیر امور اداری و پشتیبانی، رئیس اداره امور حقوقی، مدیر فنی و طرح‌های عمرانی، رئیس پژوهشکده انرژی و جمعی دیگر از کارشناسان دانشگاه، از اعضای این کارگروه هستند.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کنفرانس بین المللی ریاضی و شیمی در دانشگاه کاشان پایان یافت</FONT>

<P align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4936c3.jpg"></SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کنفرانس بین المللی و کارگاه علمی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ریاضی<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>شیمی پنجشنبه شب با حضور استادان برجسته جهانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رشته‌های ریاضی و شیمی دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه کاشان به کار خود پایان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>داد.</SPAN></P> <P align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبیراجرایی این کنفرانس گفت:با توجه به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سیاست اعلام شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره توسعه شاخه‌های بین رشته‌ای، این کنفرانس با هدف شناساندن شاخه‌های جدید این علم به محققان داخلی و رشد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شکوفایی این رشته در سطح کشور برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«حسن دقیق» ابراز امیدواری کرد،</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برگزاری این کنفرانس وارایه مقالات و تبادل تجربیات و دستاوردهای جدید علمی،پژوهشی</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>درزمینه ریاضی و شیمی بویژه ازسوی استادان برجسته خارج از کشور بتواند زمینه تحول و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پیشرفت این رشته در کشور را فراهم کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3479c2.jpg"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبیر علمی کنفرانس ریاضی شیمی دانشگاه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کاشان نیز، برگزاری این کنفرانس را با ارایه بیش از یکصد مقاله داخلی و خارجی و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دستاوردهای جدید علمی برای ارتقاء این رشته و پیشرفت علم در کشور بسیار مثبت</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزیابی کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>«سیدعلیرضا اشرفی» با اشاره به اینکه مقالات ارایه شده پس از داوری</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>چاپ خواهد شد، از شرکت کنندگان در این کنفرانس علمی خواست تا مقالات خود را تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پایان اردیبهشت و اوایل خرداد ما ه سال‌جاری ارایه دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دومین کنفرانس بین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>المللی و کارگاه ریاضی شیمی به مدت سه روز با حضور جمعی از اندیشمندان و استادان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه‌های داخلی و خارجی در رشته ریاضی - شیمی در دانشگاه کاشان به همت این</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه برگزار شد.</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سومین کنفرانس و کارگاه ریاضی و شیمی آبان ماه سال آینده در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr lang=FA><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول برگزار می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کنفرانس بین‌المللی ریاضی ـ شیمی در دانشگاه کاشان آغاز به کار کرد</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5141000000.jpg"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دومین کنفرانس و کارگاه علمی بین‌المللی ریاضی ـ شیمی با حضور ریاضی‌دانان و شیمی‌دانان برجسته خارجی و داخلی و دانشجویانی از دانشگاه‌های سراسر کشور روز سه‌شنبه در دانشگاه کاشان آغاز به کار کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان در این کنفرانس علمی، با تشکر از حضور دانشمندان خارجی و داخلی در شهری که نخستین تمدن بشری و بزرگ‌ترین ریاضی‌دان کشور غیاث‌الدین جمشید کاشانی را در خود جای داده است، گفت: امید است تا اینگونه کنفرانس‌ها و حضور صاحبنظران و تبادل تجربیات آنها موجبات پیشرفت علوم مختلف را فراهم آورد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/22090000000.jpg"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، تأسیس رشته جدید ریاضی شیمی را گامی در جهت پیوند دو علم تجربی و ریاضی و کاربرد علوم میان رشته‌ای و توسعه در علوم مختلف از جمله نانو و فناوری‌های تکنولوژی و کاهش هزینه‌ها دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، به پژوهشکده نانوفناوری دانشگاه کاشان به عنوان نخستین پژوهشکده علوم و فناوری نانو در ایران اشاره کرد و افزود: معرفی اولین دانشمند ایرانی در علوم نانو از این دانشگاه و کسب رتبة یک تا سه فناوری نانو هر ساله در جشنواره‌های سراسری نانو از افتخارات این دانشگاه است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان ابراز امیدواری کرد با ایجاد پژوهشکده اسانس و بیوتکنولوژی در مهرماه سال جاری، فعالیت‌های جدید بین دو علم ریاضی و زیست ایجاد شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبیر اجرایی کنفرانس و کارگاه ریاضی ـ شیمی، هدف از برگزاری این کنفرانس را پیوند بین این علوم و مشارکت علمی، استفاده از نظر و تبادل تجربیات کارشناسان و متخصصان و انتشار آخرین دستاوردهای علمی ـ پژوهشی در زمینة شیمی ریاضی با تأکید بر کاربردهای آن در علوم و فناوری نانو و ارتقاء سطح آگاهی دانشجویان در این رشته ذکر کرد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/865500000000.jpg"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر حسن دقیق افزود: در این کنفرانس استادان داخلی و خارجی کاربردهای مفاهیم ریاضی برای تبیین پدیده‌های شیمیایی و نانو فناوری را به صوت سخنرانی و پوستر و اسلاید برای دانشجویان ارائه می‌دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبیر علمی این کنفرانس هم با قدردانی از حضور اساتید داخلی و خارجی و دانشجویان، تعداد مقالات رسیده به این کنفرانس را 130 مقاله ذکر کرد و گفت: از این تعداد 115 مقاله انتخاب شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر علیرضا اشرفی افزود: 82 مقاله در این کنفرانس به صورت پوستر و 33 مقاله به صورت سخنرانی ارائه می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی اظهار داشت: 10 مقاله ارائه شده در این کنفرانس خارجی و بقیه ایرانی است که سخنرانان خارجی از کشورهای رومانی، فرانسه، سروستان و کرواسی هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، تمام مقالات این همایش پس از داوری مطابق استانداردها در ویژه‌نامه‌ای به چاپ خواهد رسید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>میرچادیودا، رئیس انجمن اروپایی ریاضی شیمی، ایوان گوتمن سردبیر مجلات بین‌المللی و مایکل ماری دزا سردبیر و معاون آکادمی علوم اروپا از شرکت کنندگان خارجی این همایش هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این همایش تا 27 فروردین‌ماه سال جاری در دانشگاه کاشان ادامه دارد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 115%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>چهلم شهدای گمنام دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/63180001-3.jpg"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کاشان گفت: ایمان شهدا، ایمان لفظی، زبانی و شعاری نبود بلکه از همه وجود و خونشان در راه حفظ دین مایه گذاشتند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آیت‌الله نمازی در مراسم چهلم شهدای گمنام دانشگاه کاشان افزود: این منطق شهید است که با ریختن خونش به پای شجره طیبه اسلام حقانیت اسلام را گواهی، تصدیق و شهادت می‌دهد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی با اشاره به واقعه عاشورا و شهادت طلبی امام حسین(ع) و یاران وفادارش گفت: شهید سه نوع رابطه دارد رابطه با خود، رابطه با خدا و رابطه با جامعه. آنچه مربوط به خودش است انجام وظیفه‌ای است که به آن باور و اعتقاد داشته است. رابطه او با خدا، خدا محوری و معامله کردن او با خداست و رابطه شهید با جامعه فدایی شدن او برای جامعه است؛ پس حیات جامعه وامدار شهید است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7940001-1.jpg"></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عضو مجلس خبرگان رهبری با ذکر این نکته که در همه فرهنگ‌ها و در بین همه جوامع انسانی کسانی که در راه احقاق حقوق یک ملت و ارزش‌های آن جان می‌دهند ارزشمند و دارای منزلت هستند؛ به منزلت و جایگاه شهیدان در اسلام اشاره کرد و گفت: شهید با فطرت و جان‌های انسان‌ها در تماس است و فطرت انسان‌ها همیشه مردان مجاهدی که در راه خدا قیام کرده‌اند را عزیز می‌شمارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>آیت‌الله نمازی با اشاره به دفن شهدا در محیط‌های دانشگاهی گفت: قبور شهدا پایگاه تولید ایمان هستند و آنها با آرمیدن در دانشگاه با دانشگاهیان سخن می‌گویند و ما را به پاسداشت اهداف و آرمان‌های انقلاب و ادامه رسالت خودشان فرا می‌خوانند؛ چرا که راه تکامل نباید متوقف شود.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/53400001.jpg"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امام جمعه کاشان خاطر نشان کرد: مدفن شهدا آموزشگاه است آنها به ما می‌آموزند که برای اسلام و برای اخلاق تحصیل و تولید کنید و این یک توفیق و امتیاز است که یک دانشگاه میزبان پیکر مطهر شهیدان باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی در پایان با ذکر اهمیت انتخابات ریاست جمهوری آن را مهمترین مسئله سال جاری دانست و با توجه به واجب عینی بودن انتخابات واجدین شرایط را به حضور پرشور در این عرصه دعوت کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یادآور می‌شود در مراسم چهلم شهدای گمنام دانشگاه کاشان که در مسجد دانشگاه و در جوار آرامگاه سه شهید گمنام برگزار شد، جمع زیادی از مسئولان،‌ اساتید، دانشجویان، کارمندان دانشگاه و شهروندان کاشانی در آن شرکت داشتند.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تجلیل از ایثارگران دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9590002.jpg"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همزمان با دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد به استان اصفهان طی نشستی با حضور نماینده ویژه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ازایثارگران دانشگاه تقدیر شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر رحیمی در این جلسه با تبیین نقش ایثارگران در پدیدآوردن انقلاب، دفاع از کیان اسلامی و حفظ آرمان‌های انقلاب آنها را مایه مباهات و افتخار جمهوری اسلامی دانست و بر اهمیت حضور و ایفای نقش ایشان در جامعه به ویژه دانشگاه تأکید کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایثاگران حاضر در این جلسه نیز به توضیح دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در پایان این جلسه از ایثارگران با اهداء لوح تقدیر تجلیل شد.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مدیران ارشد وزارت علوم در دانشگاه کاشان</FONT>

<P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/65860003.jpg"></P> <P align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همزمان با دور دوم سفر ریاست محترم جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد به استان اصفهان دکتر زارعی مدیر کل حراست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر خواجه سروی قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مهندس نوروزی مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان حضور یافتند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایشان طی جلسات جداگانه‌ای با دانشجویان، کارمندان و استادان دانشگاه ضمن استماع دیدگاه‌ها و پرسش‌های حاضران پیرامون برخی از مسایل مطرح شده به ارائه توضیح پرداختند و در نهایت با جمع‌بندی مباحث وعده دادند با انعکاس آن به مراجع ذیربط حتی‌الامکان نسبت به مرتفع نمودن آنها اقدام نمایند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=justify> </P> <P align=justify> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کنفرانس علمی بین‌المللی ریاضی ـ شیمی در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبیر اجرایی کنفرانس و کارگاه علمی ریاضی ـ شیمی دانشگاه کاشان، از برگزاری دومین کنفرانس و کارگاه علمی بین‌المللی ریاضی ـ شیمی در تاریخ 25 تا 27 فروردین ماه سال جاری در دانشگاه کاشان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر حسن دقیق گفت: این کنفرانس با حضور اساتید برجسته داخلی و خارجی با موضوع ریاضی و کاربردهای مفاهیم ریاضی برای تبیین پدیده‌های شیمیایی و نانوتکنولوژی برگزار می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی با اشاره به ارائه 110 مقاله در این کنفرانس افزود: 30 مقاله راه یافته در این کنفرانس به صورت سخنرانی و 80 مقاله به صورت پوستر ارائه می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، 15 مقاله راه‌یافته خارجی در این کنفرانس توسط اساتید دانشگاه‌های خارج از کشور به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر دقیق، تعداد مقالات رسیده به این کنفرانس را 140 مقاله ذکر کرد و اظهار داشت: پس از بازبینی توسط هیأت داوران، این تعداد مقاله مشخص شدند و به این کنفرانس علمی راه یافتند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دبیر اجرایی کنفرانس ریاضی ـ شیمی، هدف از برگزاری این همایش علمی را بحث و تبادل نظر، انتقال تجربیات اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های سراسر کشور و صاحبنظران خارجی در زمینه‌های مربوط به ریاضی ـ شیمی و نانوتکنولوژی ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، برگزاری کارگاه‌های علمی ـ آموزشی و نمایشگاه عکس و کتاب از جمله برنامه‌های جنبی این همایش سه روزه است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است اولین کنفرانس ریاضی ـ شیمی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این کنفرانس با همکاری دانشگاه‌های کاشان، دزفول، مرکز همایش‌های علمی بین‌المللی، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تجلیل از برگزار کنندگان یادواره شهدا</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان از برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران نخستین یادواره شهدای این دانشگاه قدردانی کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان در این آیین،‌ برگزاری یادواره شهدا و تدفین سه شهید گمنام در دانشگاه کاشان را از افتخارات و حرکات بسیار ارزشمند در این دانشگاه ذکر کرد و گفت: برگزاری یادواره، تدفین شهدای گمنام و بازگشت یادگاران دفاع مقدس و دانشجویان شهید به خانة خودشان در سال 87، سند افتخاری برای دانشگاه کاشان شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر «سیدجواد ساداتی‌نژاد» افزود: فرهنگ ایثار و شهادت برای همیشه زنده و جاویدان است و ترویج آن برای میراث‌داران این راه ضروری است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایشان، پیشرفت و توسعه علمی و فرهنگی کشور را مرهون تلاش‌‌ها، ایثار و از خودگذشتگی شهدا دانست و تداوم اهداف شهدا را برای پاسداشت خون شهدا به دانشجویان توصیه کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثاگر و دبیر برگزاری نخستین یادواره شهدای دانشگاه کاشان هم در این آیین،‌ضمن قدردانی از کلیه کسانی که در برگزاری این یادواره همکاری داشتند گفت: اگر نیت و برکت شهدا، همکاری انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی و همکاری دانشجویان شاهد و ایثارگر نبود این یادواره با حجم گسترده به خوبی برگزار نمی‌شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>جواد نخی، تمجید از خانواده‌های شهدا و ثبت زندگینامه و پروندة شهدای دانشجو را از برکات این یادواره ذکر کرد و تداوم برگزاری یادواره شهدا را در هر سال خواستار شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی بر نامگذاری اماکن و خیابان‌ها و خوابگاه این دانشگاه به نام شهدا، تشکیل کمیته و تدوین نشریه‌ای به نام شهدا و شهادت برای ماندگاری فرهنگ شهادت، ایثار و پایداری نام شهدا تأکید کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برگزارکنندگان و دست‌اندرکاران این یادواره هم، تشکیل کتابخانة دفاع مقدس، فضاسازی مناسب محل دفن شهداء، برگزاری گفتمان و جلسات با یاد شهدا را خواستار شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است مراسم اربعین شهدای گمنام در روز یکشنبه 23 فروردین‌ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد دانشگاه کاشان برگزار می‌گردد.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب