اخبار دانشگاه - آرشیو

دکتر منوچهر آریان پور حق تألیف کتابهایش را به دانشگاه کاشان بخشید

«بنده خیلی تحت تاثیر هستم. تصور من این بود که دانشگاه کاشان دارای یک ساختمان کرایه ای با تعداد محدود دانشجوست اما با دیدن این محیط و ساختمانهای مناسب و عرصه وسیع، بسیار برای آینده آن خوشوقت و امیدوار شدم و به عنوان یک کاشانی از وجود چنین موسسه ای آموزشی در کاشان به خود می بالم.

ادامه مطلب

دکتر منوچهر آریان پور حق تألیف کتابهایش را به دانشگاه کاشان بخشید

«بنده خیلی تحت تاثیر هستم. تصور من این بود که دانشگاه کاشان دارای یک ساختمان کرایه ای با تعداد محدود دانشجوست اما با دیدن این محیط و ساختمانهای مناسب و عرصه وسیع، بسیار برای آینده آن خوشوقت و امیدوار شدم و به عنوان یک کاشانی از وجود چنین موسسه ای آموزشی در کاشان به خود می بالم.»

ادامه مطلب

با احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان موافقت شد

از مهرماه سال ۱۳۸۰ که دانشکده علوم انسانی و مهندسی به پردیس مرکزی دانشگاه منتقل شد دانشجویان و استادان هر دو دانشکده در یک ساختمان مشترک و در دو راهروی روبروی هم به کلاس می‌رفتند کمبود فضای آموزشی در این ساختمان به خوبی محسوس بود تا اینکه تابستان ۸۳ با بهره برداری از ساختمان ستاد اساتید و انتقال دفاتر گروهها به ساختمان جدید مشکل کمبود فضا تا حدود زیادی مرتفع شد اما همچنان نبود یک ساختمان مستقل برای هر کدام از این دو دانشکده نیازی بود که مسئولان دانشگاه با در اولویت قراردادن آن پی‌گیریهایشان را از طریق وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه دادند تا اینکه این مکاتبه ها و مراجعه ها اسفندماه گذشته نتیجه داد و مدیر کل دفتر تلفیق و هماهنگی امور بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۲۲۴۲۱۸/۲۳ مورخ ۸/۱۲/۸۳ موافقت خود را با احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کاشان اعلام کرد. جزئیات این موافقتنامه به استناد بند الف ماده ۶۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع طرح شماره ۳۱۲۰۳۲۶۴ با عنوان « احداث دانشکده ادبیات دانشگاه کاشان» در هفت صفحه و پنج فرم با اعتبار ۲ میلیارد تومان و زیربنای ۶ هزار متر مربع برای اجرا به دانشگاه کاشان ابلاغ گردیده است. امید می رود در سایه مساعی مسئولین محترم دانشگاه عملیات ساختمانی این پروژه بزرگ هر چه زودتر آغاز گردد.»

ادامه مطلب