اخبار دانشگاه - آرشیو

اعطای بورس تحصیلی دکتری خارج کشور

با توجه به بخشنامه شماره ۲۱۷۴۰/۲/۴۲ معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص اعطای بورس تحصیلی دکتری خارج به نخبگان علمی کشور دانشگاه کاشان در نظر دارد به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب ضوابط تعیین شده بورس تحصیلی اعطاء نماید.

ادامه مطلب

نتایج مرحله اول آزمون دکتری تخصصی (PhD) سال تحصیلی ۸۶-۸۵ دانشگاه کاشان

اسامی پذیرفته شدن امتحان کتبی مربوط به آزمون دکتری (PhD) در رشته ریاضی و شیمی به ترتیب حروف الفباء جهت شرکت در مصاحبه شفاهی به شرح ذیل اعلام می گردد. ضمنا تاریخ برگزاری مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد. مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه رشته ریاضی: ۱. محسن جانثاری لادانی ۲. سید محسن جدی آرانی ۳. فروزان خوشایند ۴. محمد جواد عباسی طادی ۵. علی نمازی رشته شیمی تجزیه: ۱. زهرا حسن زاده سیاه پوش ۲. محمد کبودوند ۳. مهشید گلستانه ۴. مهرالسادات میر محمدی(متقاضی بورس) ۵. ابراهیم هنرمند رشته شیمی معدنی: ۱. مهدی بازرگانی پور ۲. ربابه حاجیان ۳. مریم شاطریان ۴. فرشته فتحی رشته شیمی آلی: ۱. طیبه ثنایی شعار ۲. آرش حیدر نژاد ۳. شیوا دهقان خلیلی ۴. خدیجه ربیعی ۵. فریبا سلیمی ۶. ابوالقاسم شاملی آکندی ۷. مهدی محمدی رشته شیمی فیزیک: ۱. اسلام پیکر ۲. رضا حبیب پور لداری ۳. مینا سلیمانی ۴. فاطمه سادات سید محمد دولابی ۵. وجیهه السادات فرزاد فر ۶. فرنوش نقش

ادامه مطلب