اخبار دانشگاه - آرشیو

اعطای بورس تحصیلی دکتری خارج کشور

<FONT size=2>با توجه به بخشنامه شماره 21740/2/42  معاونت دانشجویی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص <STRONG>اعطای بورس تحصیلی دکتری خارج به نخبگان علمی کشور</STRONG>  دانشگاه کاشان در نظر دارد به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب ضوابط تعیین شده بورس تحصیلی اعطاء نماید. </FONT><A href="http://kashanu.ac.ir/modules.php?name=News&file=article&sid=195"><FONT size=2>اطلاعات بیشتر</FONT></A>

ادامه مطلب

نتایج مرحله اول آزمون دکتری تخصصی (PhD) سال تحصیلی 86-85 دانشگاه کاشان

<P><FONT size=2>اسامی پذیرفته شدن امتحان کتبی مربوط به آزمون دکتری (PhD) در رشته ریاضی و شیمی به ترتیب حروف الفباء جهت شرکت در مصاحبه شفاهی به شرح ذیل اعلام می گردد. ضمنا تاریخ برگزاری مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد.</FONT></P> <P align=left><FONT size=2>مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه </FONT></P> <P align=center><U><STRONG><FONT size=2>رشته ریاضی:</FONT></STRONG></U></P> <P align=right><FONT size=2>1. محسن جانثاری لادانی                                </FONT></P> <P align=right><FONT size=2>2. سید محسن جدی آرانی</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>3. فروزان خوشایند</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>4. محمد جواد عباسی طادی</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>5. علی نمازی</FONT></P> <P align=center><STRONG><U><FONT size=2>رشته شیمی تجزیه:</FONT></U></STRONG></P> <P align=right><FONT size=2>1. زهرا حسن زاده سیاه پوش</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>2. محمد کبودوند</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>3. مهشید گلستانه </FONT></P> <P align=right><FONT size=2>4. مهرالسادات میر محمدی(متقاضی بورس) </FONT></P> <P align=right><FONT size=2>5. ابراهیم هنرمند</FONT></P> <P align=center><STRONG><U><FONT size=2>رشته شیمی معدنی:</FONT></U></STRONG></P> <P align=right><FONT size=2>1. مهدی بازرگانی پور</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>2. ربابه حاجیان</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>3. مریم شاطریان</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>4. فرشته فتحی</FONT></P> <P align=center><STRONG><U><FONT size=2>رشته شیمی آلی:</FONT></U></STRONG></P> <P align=right><FONT size=2>1. طیبه ثنایی شعار</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>2. آرش حیدر نژاد</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>3. شیوا دهقان خلیلی</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>4. خدیجه ربیعی</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>5. فریبا سلیمی </FONT></P> <P align=right><FONT size=2>6. ابوالقاسم شاملی آکندی</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>7. مهدی محمدی</FONT></P> <P align=center><STRONG><U><FONT size=2>رشته شیمی فیزیک:</FONT></U></STRONG></P> <P align=right><FONT size=2>1. اسلام پیکر </FONT></P> <P align=right><FONT size=2>2. رضا حبیب پور لداری</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>3. مینا سلیمانی</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>4. فاطمه سادات سید محمد دولابی</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>5. وجیهه السادات فرزاد فر</FONT></P> <P align=right><FONT size=2>6. فرنوش نقش </FONT></P> <P align=right><FONT size=2> </FONT></P>

ادامه مطلب