اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>معاون جدید اداری و مالی دانشگاه کاشان معرفی شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7280Todie,Moarefe.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مراسم تودیع و معارفه معاون اداری و مالی دانشگاه کاشان با معارفه دکتر حسن بخشنده به عنوان معاون جدید اداری و مالی، روز یکشنبه 29 فروردین‌ماه برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان در این مراسم با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و موفقیت‌های عمرانی، پژوهشی، علمی، آموزشی، مالی، ورزشی و فرهنگی دانشگاه در سال 88 همه این موفقیت‌ها را حاصل تلاش همه افراد دانشگاه دانست و گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام همت مضاعف‌کار، کار مضاعف، ارتقاء و رشد علمی کشور با تلاش مضاعف مجموعه دانشگاهیان حاصل می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، بازنگری و برنامه‌ریزی در امور با تلاش بیشتر و همت مضاعف‌ را به مجموعه دانشگاه توصیه و ابراز امیدواری کرد که این دانشگاه با مجموعه خدوم، هرچه زودتر به اهداف متعالی خود دست یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، با قدردانی از تلاش‌های دکتر سعید گلابی معاون قبلی اداری و مالی که کارنامه درخشانی را در طول سه سال فعالیت خود برجای گذاشتند افزود: تعهد، تدین، اعتقاد، نظم در امور، وقت‌گذاری، حفظ بیت‌المال، جلوگیری از تبعیض و بلندنظری از جمله خصوصیات بارز ایشان بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان از معاون جدید اداری و مالی خواست تا با استفاده از تجربیات ایشان و همدلی و همفکری تمام مجموعه دانشگاه و کارهای نو و خلاقانه این حوزه را ارتقاء بخشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1876Todie-Golabi.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سعید گلابی معاون قبلی اداری و مالی هم در این مراسم،‌ گزارشی از فعالیت‌های سه سالة تصدی خود را ارائه کرد و گفت: فعالیت در جبهه سازندگی لازمه پیشرفت علمی کشور است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی افزود: برقراری عدل و عدالت باید از اصولی‌ترین مبنای کار حوزه اداری و مالی باشد تا حق کسی تضییع نشود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/288moarefe--Bakhshande.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسن بخشنده معاون جدید اداری و مالی هم گفت: اصول کار این حوزه باید بر مبنای اثربخشی، بهره‌وری و کارآیی باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، ارتباط و تعامل بیشتر بین همکاران و کارکنان، به روز رسانی و بکارگیری نیروی انسانی مفید را از برنامه‌های آتی خود در این معاونت ذکر کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>همایش ملی توسعه اجتماعی در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2312Hamayesh-Niazi.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">همایش ملی توسعه اجتماعی با حضور مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران در سالن آزادی دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دبیر برگزاری این همایش گفت: این همایش با محورهای تحلیل‌های نظری، پارادیم‌ها و مدل‌ها، مؤلفه‌ها و شاخص‌های توسعه اجتماعی، عدالت، توسعه، سرمایه و مشارکت اجتماعی، امنیت ملی، زبان، هویت و توسعه اجتماعی و کارآفرینی و رفاه اجتماعی برگزار شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محسن نیازی افزود: دراین همایش جوانان، زنان و توسعه اجتماعی، مطالعات تجربی و تطبیقی و عوامل و موانع توسعه اجتماعی، تنوع فرهنگی و قومی توسعه اجتماعی در ایران و چالش‌ها و راهکارهای علمی توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی اظهار داشت: 90 عنوان مقاله به دبیرخانه این همایش رسید که 70 مقاله مورد پذیرش قرار گرفت. این مقالات برتر در قالب سخنرانی، مجله و لوح فشرده ارائه می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر نیازی، هدف از برگزاری این همایش را شناخت ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، تعمیق و ارتقاء مبانی علمی و فکری، مباحث توسعه اجتماعی و انتقال و تبادل تجربیات برای توسعه و پیشرفت اجتماعی در کشور ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این همایش کارشناسان اجتماعی دانشگاه‌های سراسر کشور حضور داشتند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>کاشان خاستگاه توسعه فرهنگی و اجتماعی است</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4671Hamayesh-Dr.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان در همایش ملی توسعه اجتماعی در این دانشگاه گفت: کاشان خاستگاه توسعه اجتماعی است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه نخستین تمدن شهرنشینی در منطقه سیلک کاشان بنا نهاده شد افزود: اگر توسعه و پیشرفت را افزایش سطح بهره‌مندی افراد جامعه، ارتقاء امنیت در جامعه و گسترش ارتباطات بدانیم هفت هزار سال پیش در منطقه کاشان، انسان‌هایی از غارنشینی برای رسیدن به آن اهداف این تمدن را بنا نهادند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی اظهار داشت: این افراد نخستین انسان‌هایی بودند که در راستای توسعه اجتماعی گام نهادند و با خلق آثاری از ذوب فلزات، پارچه و اصول هندسی برای گسترش رفاه، امنیت و توسعه شبکه ارتباطی خود فعالیت می‌کردند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، بعد ا زسیلک تا امروز فرهنگ ایرانی رشد پیدا کرده و اسلام که وارد ایران شد موجب رشد و تعالی بیشتر فرهنگ و تمدن اسلامی شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، با اشاره به اینکه تمدن اسلامی موجب بیداری و خیزش جهانی شده است افزود: با این خیزش رسالت جامعه شناسان بسیار مهم است و باید یک مدل توسعه اجتماعی بر پایه اصالت اسلامی پایه‌گذاری شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان، نقش دانشگاهیان را در این زمان بسیار حساس دانست و اظهار داشت: باید تلاش شود تا در سال همت و کار مضاعف بنا به تأکید مقام معظم رهبری ساخت توسعه علمی ایران اسلامی را برپایه مدل بومی توسعه اجتماعی ارتقاء دهیم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران: ایران رابطه نزدیکی با برنامه‌های سازمان ملل در توسعه اجتماعی دارد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران گفت: ایران با فرهنگ و تاریخ بسیار غنی و تنوع فرهنگی رابطه نزدیکی با برنامه‌های سازمان ملل در رابطه با توسعه اجتماعی دارد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4922Chon-Li2.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر چون لی‌هان در همایش ملی توسعه اجتماعی در دانشگاه کاشان افزود: این تنوع فرهنگی ایران تنها در آثار فرهنگی و تاریخی بناها و محیط‌های شهری و روستایی نیست بلکه ایران خانه اقوام مختلف از جمله آذری‌ها، کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، آشوری‌ها، یهودی‌ها، بختیاری‌ها، لرها، خمسه‌ها، قشقایی‌ها و ... می‌باشد و تلاش کرده تا برابری برای اقوام و دسترسی به فرصت‌های اجتماعی را برای آنها فراهم کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی اظهار داشت: برای توسعه پایدار به خصوص در حیطه تعلیم، تربیت، بهداشت و توسعه گروه‌های قومی باید رسوم فرهنگی، دانش، منابع فرهنگی و محیط آنها حفظ شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، یونسکو با همکاری ایران و دانشگاه‌های مختلف بسیار تلاش کرده تا مسایل مربوط به توسعه اجتماعی را حل کند و در حیطه‌های خاص به خصوص در زمینه‌های تعلیم و تربیت، آموزش ابتدایی، مدیریت محیط، تنوع فرهنگی، جامعه مدنی، برنامه‌ریزی شهری، حقوق بشر، مسایل اخلاقی و توسعه جوامع دانش‌بنیان برنامه‌ریزی کند تا جوانان توانمند و زنان در حیطه فرهنگی، علم، تکنولوژی و کارآفرینی برای توسعه و ارتقاء اجتماعی گام بردارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، برقراری همکاری بین‌المللی در زمینه‌های تعلیم و تربیت، علوم و فنون و ارتباطات را از اهداف سازمان ملل دانست و افزود: توسعه اجتماعی هسته مرکزی تمام برنامه‌های یونسکو است و ما با تأکید بر تعلیم و تربیت خاص و بسیج علم و سیاست برای توسعه پایدار و برخورد با چالش‌های اخلاقی و ایجاد تنوع فرهنگی و گفتگوی تمدن‌ها تلاش<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>می‌کنیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">چون‌لی‌هان، با اشاره به اینکه توسعه اجتماعی و دستور کار نمایندگی سازمان ملل است اظهار داشت: نمایندگی‌های سازمان ملل تلاش دارند تا برنامه‌های توسعه و تحولات اجتماعی در زمینه‌های مختلف را با برنامه‌های راهبردی در سال‌های2008 تا 2013 ارتقاء دهد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، فقر شدید و نادیده گرفتن حقوق مردم از جمله مسایل موجود است که سازمان یونسکو به دنبال سیاستگذاری مبتنی بر هر جامعه است تا با کمک مقامات محلی و ملی این سیاست‌ها را پیگیری ‌کند و چالش‌های اجتماعی و مسایل مربوط به آن را مورد بررسی قرار ‌دهد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران: مبارزه با فقر و محرورمیت از اهداف یونسکو برای توسعه اجتماعی است</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3681Said Abadi.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران گفت: مبارزه با فقر و محرومیت از طریق تضمین مشارکت مردم در توسعه اجتماعی، رعایت عدالت و برابری و ترویج بردباری از اهداف عمده یونسکو در ارتباط با توسعه اجتماعی است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محمدرضا سعیدآبادی در همایش ملی توسعه اجتماعی در دانشگاه کاشان افزود: ایجاد ظرفیت درون‌زا از طریق توسعه منابع انسانی، نوسازی نظام آموزشی در همه سطوح و شناسایی عوامل فرهنگی و توجه به زمینه‌های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه از دیگر اهداف یونسکو برای توسعه اجتماعی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، ارتقای آگاهی‌های زیست محیطی و مشارکت مردم در بهره‌برداری برابر و عقلانی از منابع برای توسعه پایدار انسانی و محافظت از حقوق زیست محیطی نسل‌های آینده را ضروری دانست و اظهار داشت: توسعه اجتماعی مستلزم هستی‌شناسی، هد‌ف‌شناسی اجتماعی و امکان‌شناسی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، برای توسعه اجتماعی نیاز به کیفیت زندگی، میزان دسترسی به امکانات آموزشی، رفاهی، بهداشتی، مسکن، امید به زندگی، عدالت اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">سعیدآبادی، با اشاره به استراتژی جهانی برای مبارزه با بحران در هم تنیده فقر، بیکاری و فروپاشی اجتماعی افزود: روند پیشبرد توسعه اجتماعی در سطوح محلی، منطقه‌ای و ملی روندی پایدار است که به باور یونسکو ضرورت دارد تا از طریق برقراری پیوند و تقویت ارتباط میان پژوهشگران علوم اجتماعی و تصمیم‌گیران مسایل اجتماعی در کشورهای عضو دنبال شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، تشکیل میزگردهای تخصصی ویژه وزرای توسعه اجتماعی کشورها در مناطق مختلف جهان را از فعالیت‌های شاخص یونسکو در دهه‌های اخیر دانست و گفت: این میزگردها از سال 2001 تاکنون به طور مستمر همه ساله در مناطق افریقا، امریکای لاتین، کارائیب، آسیا و اقیانوسیه، اروپا و کشورهای عرب به صورت زیر منطقه‌ای، منطقه‌ای و بین‌الملی برگزار می‌گردد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دبیر هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران از برگزاری این سمینار با همکاری انجمن شیمی ایران در دانشگاه کاشان در شهریورماه سال جاری خبر داد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محسن بهپور گفت: این سمینار در 5 محور طیف سنجی، الکتروشیمی، جداسازی، کمومتریکس و نانو حسگر<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>در روزهای 21 تا 23 شهریور در دانشگاه کاشان برگزار می شود. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی افزود: علاقمندان به شرکت در این سمینار می توانند مقالات خود را از 20 فروردین تا 10 خردادماه به نشانی کاشان، بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، دانشکده شیمی، گروه شیمی تجزیه ارسال کنند. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی با بیان این که نتایج داوری مقالات تا 30 تیرماه به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رسید، آخرین مهلت ثبت نام در سمینار را 10 مرداد اعلام کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">متقاضیان شرکت در این سمینار می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><A href="http://isac17.kashanu.ac.ir/"><SPAN dir=ltr><FONT color=#800080>HTTP://ISAC17.KASHANU.AC.IR</FONT></SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>مراجعه کنند.</SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برگزاری سی و چهارمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">سی و چهارمین دوره مسابقات ریاضی دانشجویی کشور از اول لغایت چهارم اردیبهشت 1389 در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این مسابقات قریب 40 تیم 5 نفره از نخبگان ریاضی دانشگاه‌های سراسر کشور شرکت می‌نمایند و تیم‌های برتر به مسابقات جهانی راه می‌یابند. این مسابقات در دو آزمون 3 ساعته شامل سؤالات در دروس مختلف دوره کارشناسی و سؤالات ابتکاری برگزار می‌گردد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">این مسابقات با همکاری انجمن ریاضی ایران، نهاد ریاست جمهوری اسلامی، شهرداری، شورای شهر و برخی نهادها و دانشگاه‌های دیگر منطقه برگزار می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>همایش ملی توسعه اجتماعی در دانشگاه کاشان برگزار می‌شود</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">عضو هیأت علمی و مدیر گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان از برگزاری همایش ملی توسعه اجتماعی در این دانشگاه خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر محسن نیازی افزود: این همایش در 25 فروردین ماه جاری در این دانشگاه با حضور نماینده یونسکو منطقه غرب آسیا، نماینده یونسکو در ایران و اساتید و کارشناسان برجسته کشوری برگزار می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، تحلیل‌های نظری، پارادیم‌ها و مدل‌ها، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها، عدالت، توسعه، مشارکت، سرمایه اجتماعی و امنیت ملی، زبان، هویت و توسعه اجتماعی، کارآفرینی و رفاه اجتماعی را از محورهای این همایش ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، جوانان، زنان و توسعه اجتماعی، مطالعات تجربی و تطبیقی و عوامل و موانع توسعه اجتماعی، تنوع فرهنگی، قومی و توسعه اجتماعی در ایران و چالش‌ و راهکارهیا علمی مربوط به آن از دیگر محورهای این همایش هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر نیازی، هدف از برگزاری این همایش را شناخت ظرفیت‌های علمی و فرهنگی، تعمیق و ارتقاء مبانی علمی و فکری، مباحث توسعه اجتماعی و تبادل و انتقال تجربیات برای توسعه اجتماعی کشور ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">این همایش به همت گروه علوم اجتماعی دانشگاه کاشان و با همکاری نمایندگی سازمان ملی یوسنکو در ایران برگزار می‌شود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب