اخبار دانشگاه - آرشیو

اولین کارگاه آشنایی با لهجه‌های عربی با عنوان شامی در دانشگاه کاشان

نخستین کارگاه آشنایی با لهجه‌‌های عربی با عنوان "آشنایی با لهجه شامی" از سوی انجمن گروه زبان و ادبیات عربی با حضور گرم اساتید و دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی برگزار گردید.

ادامه مطلب