اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>اعطای اعتبار علمی ـ پژوهشی به نشریه مدیریت انرژی</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">در پی درخواست دانشگاه کاشان، با اعطای اعتبار علمی ـ پژوهشی به نشریه مدیریت انرژی موافقت گردید. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر فیروز بختیاری نژاد، مدیر کل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ارسال نامه‌ای ضمن تقدیر از انتشار این نشریه علمی، موافقت کمیسیون نشریات علمی را با اعطای اعتبار علمی ـ پژوهشی به نشریه مدیریت انرژی دانشگاه کاشان اعلام کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>انعقاد تفاهم نامه همکاری به منظور حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">تفاهم نامه همکاری دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و دانشگاه کاشان امضاء شد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این تفاهم نامه که شامل 4 ماده و 22 بند می‌باشد، طرفین ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره در دانشگاه کاشان هدف از انعقاد این تفاهم نامه را تولید علم و ارتقاء توانمندی‌های علمی پژوهشی، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و فراهم ساختن بستر و سازوکارهای مناسب برای برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی بیان کرده‌اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">گفتنی است این تفاهم نامه را دکتر سیدجواد ساداتی نژاد رئیس دانشگاه کاشان و دکتر محمدعلی نویدی سرپرست دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>نظریه پردازی امضاء کرده‌اند که مدت اجرای آن تا پایان سال 1389 بوده و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید می‌باشد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>حرف‌های صمیمی در صبحانه‌های کاری</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کاشان گفت: از ابتدای مهرتا کنون 23 جلسه صبحانه کاری ریاست دانشگاه با حوزه‌ها و بخش‌های مختلف دانشگاه برگزار شده است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">محمد رمضانی با اشاره به ابتکاری بودن این جلسات در دوران مدیریت اخیر دانشگاه افزود: در این جلسات، پرسنل و کارکنان بخش‌های مختلف دانشگاه بعد از صرف صبحانه در حضور ریاست محترم دانشگاه، با بررسی مشکلات و مسائل موجود در دانشگاه، پیشنهادات خود را برای پیشرفت و توسعه دانشگاه در عرصه‌های گوناگون بیان می‌کردند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی با بیان تداوم این جلسات در سال آتی اظهار داشت: بخش‌های مختلفی از قبیل مدیران اجرایی کارمند، اداره پذیرش و ثبت نام، اداره تدارکات، اداره رفاه کارکنان، حوزه ریاست و روابط عمومی، حوزه معاونت پژوهشی، مدیریت طرح و برنامه، دانشکده مهندسی، حوزه مالی، تربیت بدنی، دانش آموختگان، نهاد، حراست، مخابرات، کارگزینی، خدمات دانشجویی، دفتر فنی، امور عمومی، مسئولین دفاتر، حسابداران حوزه دانشجویی، کارکنان کتابخانه دانشکده علوم انسانی، اداره گزینش و امور دانشجویی ناظمه‌ها از جمله بخش‌هایی بوده‌اند که با حضور در این جلسات به تبیین و بررسی مسائل مختلف دانشگاه پرداختند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برای نخستین بار کتاب فرش کاشان توسط استادیار گروه فرش دانشگاه کاشان منتشر شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">کتاب فرش کاشان (نگاهی به تاریخ درخشان فرش کاشان) برای نخستین بار توسط استادیار گروه فرش دانشگاه کاشان منتشر شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر امیرحسین چیت‌سازیان مؤلف این کتاب گفت: این کتاب در دو هزار نسخه از سوی انتشارات سروش چاپ شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی گفت: کتاب به دو بخش اصلی تقسیم گردیده که بخش اول دارای پنج گفتار و بخش دوم دارای شش گفتار است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">چیت‌سازیان افزود: در بخش اول که کلیات است، در گفتارهای اول تا پنجم به ترتیب «تاریخچه کاشان در دوره‌های مختلف از قبل از تاریخ تاکنون»، «موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کاشان»، «موقعیت اقتصادی ـ صنعتی کاشان»، «موقعیت فرهنگی و اجتماعی و نحوه شکل‌گیری فرهنگ آن و ویژگی جمعیتی کاشان» و «سوابق تاریخی هنر و صنایع کاشان در دوره‌های مختلف» مطرح گردیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، بخش دوم مخصوص فرش کاشان است و در گفتار اول آن به تاریخ فرش کاشان از دوران تمدن سیلک و ایران باستان تا دوره شکوفایی صفویان و سپس قاجاریان تا دوره معاصر به تفصیل پرداخته شده است و تلاش گردیده تا سابقه درخشان قالی کاشان در آن به نحو شایسته و در خور به نگارش درآید.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">استادیار گروه فرش دانشگاه کاشان ادامه داد: در گفتار دوم این بخش جغرافیای فرش کاشان و مناطق تحت پوشش آن به ویژه در سده اخیر مطرح شده است. گفتار سوم به معرفی هنرمندان و پیشکسوتان فرش کاشان در حرفه‌ها و صنف‌های مختلف آن به ویژه طراحان و نقاشان از دوران صفویه به بعد پرداخته است. در گفتار چهارم، ویژگی‌های فنی و هنری فرش کاشان از مواد اولیه و مصالح گرفته تا طراحی و رنگرزی و بافت مورد بررسی قرار گرفته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی اظهار داشت: گفتار پنجم نگاهی به تولید و اقتصاد فرش در حد اطلاعات موجود دارد و آمار و هزینه تولید و صادرات را هم مدنظر قرار داده است و در گفتار کوتاه ششم، سابقه دانش فرش‌شناسی و آموزش فرش مورد توجه قرار گرفته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">شایان ذکر است نمونه‌هایی از تصاویر فرش کاشان در دوره‌های مختلف، نقشة موقعیت جغرافیایی کاشان، کتاب‌شناسی و واژه‌نامه، بخش‌های دیگر این کتاب را تشکیل می‌دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مدیر جدید امور فرهنگی دانشگاه کاشان معرفی شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9611M-Farhangi.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مهندس علیرضا فرجی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی به عنوان مدیر جدید امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه کاشان معرفی شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان در مراسم تودیع و معارفه، با قدردانی از زحمات و خدمات آقای حسن باغبانی و آرزوی توفیق برای مهندس علیرضا فرجی گفت: کار فرهنگی رسالت انبیاء است. حفظ و پاسداشت رسالت انبیاء، فعالیت در این عرصه را بسیار سخت و دشوار می‌کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: برای رسیدن به دانشگاه تمدن ساز ایرانی ـ اسلامی، فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه باید در سه حوزه دانشجو، استاد و کارکنان انجام شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، نهادینه کردن انجمن‌های علمی و هدفمندی و سازمان‌دهی کانون‌های فرهنگی را لازم دانست و اظهار داشت: از آنجا که دانشجو در مسیر نخبگی حرکت می‌کند، ایده‌پردازی و ابتکار فرهنگی برای موفقیت دانشجویان باید در نظر گرفته شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان، با اشاره به لزوم استفاده از توان دانشجویی در همه مواد افزود: تصدی‌گری در حوزة مدیریت فرهنگی نباید وجود داشته باشد بلکه باید دانشجویان را در تمام امور فرهنگی و فعالیت‌ها دخیل کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر ساداتی‌نژاد افزود: برای ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، استفاده از پتانسیل شهر قم، ساماندهی و هدفمند کردن اردوهای مذهبی، فرهنگی و تفریحی و افزایش کارگاه‌های آموزشی برای محتواسازی در فضای دانشجویی ضروری است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان هم در این نشست، فرهنگ را از مهمترین و زیربنایی‌ترین کارهای جامعه دانست و گفت: ارتقاء فرهنگ، تضمین‌کننده امنیت جامعه است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">حجت‌الاسلام عباس خادمیان افزود: با توجه به فضای جنگ نرم معنوی حاکم بر جامعه، سیاست‌گذاری، سیاست‌شناسی و آسیب‌شناسی کارهای فرهنگی لازم است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، بر تشکیل اتاق فکر برای سه قشر کارمند، استاد و دانشجو تأکید کرد و اظهار داشت: مهارت‌های ارتباطی، ساماندهی فضای فرهنگی، مدیریت و هندسه فرهنگی و توجه به مهدویت در امور فرهنگی باید درنظر گرفته شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدعبدالمهدی هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه کاشان هم در این آیین، با قدردانی از تلاش‌های حسن باغبانی، از مدیر جدید امور فرهنگی خواست تا با تعامل و همدلی با دانشجویان و برنامه‌ریزی و سیاستگزاری صحیح در راستای ارتقاء فرهنگ تلاش کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون فرهنگی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان هم، مهندسی فرهنگی، شناسایی و آسیب‌شناسی و مخاطب‌شناسی را لازمة موفقیت در حوزة فرهنگ دانست وگفت: تولید، تبیین و تبلیغ فرهنگی از محورهای ارتقاء فرهنگ در جامعه است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مریم هاشمی افزود: شناسایی سخت‌افزارها، ابزار و چیدمان فرهنگی از دیگر موارد لزوم موفقیت فعالیت‌های فرهنگی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">حسن باغبانی هم به هنگام تودیع گزارشی از فعالیت‌های انجام شده و نوع تعاملاتش با دانشجویان، مسئولان دانشگاه و همکاران حوزه، رعایت اصل صرفه‌جویی، در نظر گرفتن سختی کار فرهنگی و پاسخگویی در محضر ربوبی، معذوریت‌های کار فرهنگی در محیط دانشگاه با توجه به روحیه خاص جوانان و برداشت‌های متفاوت آنها در قالب تشکل‌ها، کانون‌ها و انجمن‌های مختلف و ... ارائه کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدیر جدید امور فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه کاشان هم بر تطبیق امور فرهنگی با ارزش‌های اسلامی تأکید کرد و گفت: طبق فرمایشات حضرت امام(ره) دانشگاه‌ها باید انسان‌ساز باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مهندس علیرضا فرجی افزود: با توجه به توطئه دشمنان در راه‌اندازی جنگ نرم، باید با برنامه‌ریزی و ارتقاء فعالیت‌های فرهنگی باید با این جنگ مقابله کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برگزاری کارگاه‌های آموزشی مشاوره در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه کاشان گفت: به منظور ارتقاء مهارت عملی کارشناسان مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه‌های منطقه 4 و 5 و دانش‌افزایی ایشان کارگاه‌های آموزشی مشاوره در سه نوبت برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">سیدحسین حسینی افزود: در کارگاه نخست با عنوان «کاربرد رویکرد یکپارچه نگر شناختی رفتاری در درمان مشکلات خلقی و عاطفی دانشجویان» بود که در روزهای 18 و 19 بهمن‌ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه کاشان برگزار شد، دکتر عبدالله امیدی دانش‌آموخته دکترای روان‌شناسی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان مسایل و مشکلات دانشجویان را برای شرکت‌کنندگان بررسی کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">به گفته وی، دکتر کاظم قجاوند هم در دانشگاه صنعتی اصفهان آشنایی با فنون مددکاری و نقش آن در مراکز مشاوره دانشجویی را برای کارشناسان مراکز مشاوره بیان کردند. این کارگاه روزهای 4 و 5 اسفند برگزار شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">حسینی گفت: سومین کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با فنون تعامل با مراجعین مراکز مشاوره ویژه مسئولین پذیرش، در روزهای 11 و 12 اسفندماه سال جاری در دانشگاه خلیج فارس (بوشهر) برگزار شد و دکتر چنگیز رحیمی مدرس این کارگاه بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه کاشان تعداد شرکت‌کندگان این کارگاه را بین 20 تا 30 نفر در هر کارگاه اعلام کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>در هفته درختکاری 600 اصله نهال در دانشگاه کاشان کاشته شد</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9529tree1.jpg" align=baseline border=0></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">کارشناس مسئول فضای سبز دانشگاه کاشان گفت: به مناسبت هفته درختکاری 600 اصله نهال در مجموعه فضای سبز این دانشگاه کاشته شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مهندس محسن قرآنی‌نیا افزود: این نهال‌ها از نوع توت میوه‌ای و زیتون تلخ بود که حدود 90 اصله نهال آن طی مراسم ویژه‌ای توسط رئیس، مسئولان و کارکنان این دانشگاه غرس شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، به توسعه 5/2 هکتار فضای سبز این دانشگاه در سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>از این میزان، 1/1 هکتار چمن‌کاری شده و مابقی آن به کاشت انواع گونه‌های درختی، انواع رز، گل فصلی و گونه‌های همیشه سبز اختصاص داده شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3866tree2.jpg" align=baseline border=0></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">کارشناس مسئول فضای سبز دانشگاه کاشان،‌از طرح توسه 500مترمربع فضای سبز در پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه در قمصر خبر داد و افزود: در این طرح 100 اصله نهال کاشته می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">قرآنی‌نیا اظهار داشت: فضای سبز دانشگاه از 30هکتار در سال گذشته به 5/32 هکتار در سال جاری رسیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، هدف از طرح توسعه فضای سبز دانشگاه را ترویج فضای سبز، ایجاد محیطی سبز و با نشاط و سالم برای دانشجویان و کاهش آلودگی هوا ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>احراز مقام دومی گروه فرش دانشگاه کاشان در چهارمین المپیاد فرش ایران</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">مسئول مرکز پژوهشی فرش دانشگاه کاشان گفت: گروه فرش این دانشگاه در چهارمین المپیاد فرش ایران موفق به کسب مقام دوم در گرایش مرمت شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر حسن خاتمی افزود: این المپیاد در روزهای 8 و 9 اسفندماه سال جاری توسط مرکز ملی فرش ایران در تهران و با حضور 60 دانشجو از 15 مرکز آموزش عالی سراسر کشور در چهار گرایش بافت، مرمت و رنگرزی برگزار شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی اظهار داشت: در این المپیاد از گروه فرش دانشگاه کاشان، زهره هایسی‌آبادی (گرایش رنگرزی)، عادله حسین‌زاده (گرایش طراحی)، زهره صفاری (گرایش بافت) و الهه جهان‌بخش (گرایش مرمت) به سرپرستی مجتبی معینیان شرکت کردند که الهه جهان‌بخش در گرایش مرمت موفق به کسب مقام دوم شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma">این المپیاد هر ساله در سطح دانشجویی و دانش‌آموزی در اسفندماه توسط مرکز ملی فرش ایران برگزار می‌شود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب