اخبار دانشگاه - آرشیو

شبی خاطره انگیز در خانه تاریخی عطارها، در آستانه نوروز  ۹۸

شبی خاطره انگیز در خانه تاریخی عطارها، در آستانه نوروز ۹۸ گالری

دکتر راستگوفر در اتاق حوضخانه، از لسان الغیب راز می گشاید استاد فتحعلی قشقایی فر ، نمایشگاه نقش و طرح فرش کاشان را دراتاق شاه نشین به نمایش گذاشته و استاد امیر مقامی در سردابه این خانه، تاریخ عکاسی در کاشان را در قالب هایی ماندگار کرده است. این بنای تاریخی از اوایل دهه هفتاد در تملک دانشگاه کاشان است.

ادامه مطلب