اخبار دانشگاه - آرشیو

دکتر حمیدرضا مومنیان به سمت مشاور رئیس مرکز ملی فرش ایران برگزیده شد

طی حکمی از سوی مهندس محمد باقر آقاعلیخانی رئیس مرکز ملی فرش ایران، دکتر حمیدرضا مومنیان رئیس پژوهشکده فرش دانشگاه کاشان، به عنوان مشاور رئیس مرکز ملی فرش در تدوین سند ملی و راهبردی فرش دستباف ایران منصوب شد.

ادامه مطلب
گلریزان ( یادداشتی از علیمحمد الماسی، مدیرعامل ستاد توسعه دانشگاه کاشان)

گلریزان ( یادداشتی از علیمحمد الماسی، مدیرعامل ستاد توسعه دانشگاه کاشان)

دانشگاه از آن ها هیچ مدرکی نمی خواهد ، فقط به آن ها می گوید شما این پول را بگیرید و الان مصرف کنید ، هر زمان که توانستید و توانش را داشتید معادل آن را به هر صندوقی ، که مشابه این صندوق است در هر جای ایران یا دنیا کمک کنید.

ادامه مطلب