اخبار دانشگاه - آرشیو

مرکز رایانه و اطلاع رسانی سیستم ارسال نمرات از طریق پیام کوتاه> را راه اندازی نمود

به همت مرکز رایانه و اطلاع رسانی سیستم ارسال نمراتاز طریق پیام کوتاه راه اندازی شد و دانشجویان گرامی می توانند از روز سه شنبه ۳/۱۱/۸۵ با مراجعه به آموزش دانشکده، شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایند و منتظر دریافت نمراتشان باشند.

ادامه مطلب