اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>بازدید ریاست دانشگاه کاشان از مراحل ثبت نام دانشجویان جدید الورود</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/632Baziz-Sabte--name.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان در اولین ساعات آغاز ثبت نام دانشجویان ورودی 89، با حضور در محل ثبت‌نام، از مراحل مختلف ثبت نام بازدید و ضمن گفتگو با عوامل ثبت نام، دانشجویان و همراهان آنان توصیه‌ها<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>و راهنمایی‌های لازم را برای سهولت در انجام ثبت نام آنان گوشزد کردند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد با ابراز رضایت از نظم و انظباط حاکم در مراحل مختلف ثبت نام به بازدید خود پایان دادند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">قرار است امسال تعداد 1123 دانشجو در بیش از 70 رشته گرایش مختلف دانشگاه کاشان ثبت نام کنند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>حضور دانشگاه کاشان در نمایشگاه و فروشگاه گل عفاف</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">                   <IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1124Gole-Efaf1.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مشاور رئیس در امور بانوان دانشگاه کاشان از حضور فعال دانشگاه در نمایشگاه گل عفاف خبر داد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">مریم هاشمی افزود با توجه به اهمیت نقش دانشگاهها و مراکز علمی کشور در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، دانشگاه کاشان در اقدامی ابداعی با برپایی غرفه ایی دراین نمایشگاه آیین نامه ها و مقررات پوشش در دانشگاه‌های دیگر کشورها را در معرض دید بازدید کنندگان قرارداد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">                 <IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2492Gole-Efaf2.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">وی گفت در غرفه دانشگاه کاشان ، ضوابط پوشش در دانشگاهها معتبر اروپایی، آمریکایی و حتی دانشگاه‌هایی از آسیا و آفریقا در قالب پوسترهایی شکیل به نمایش در آمده و برای همین با استقبال و توجه ویژه مراجعان روبه رو شده است.هاشمی با اشاره به بازدید مسئولان رده بالای شهرستان از جمله حضرت آیت ا... نمازی نماینده ی ولی فقیه و امام جمعه کاشان ، حسینعلی حاجی معاون استاندارو فرماندار کاشان ادامه داد، پس از بازدیدی که<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>مریم ارشدی مدیر کل روابط عمومی مدیر کل روابط عمومی مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری و سرکار خانم لاجوردی مدیر آموزش مر کز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری، از این غرفه داشتند پیشنهاد کردند این مجموعه با همکاری و حمایت سایت مرکز امور بانوان و خانواده ریاست جمهوری مورد استفاده عموم قرار گیرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">شایان ذکر است این نمایشگاه از تاریخ 27 شهریور تا 5 مهرماه در محل پیشین اداره آموزش و پرورش کاشان واقع در خیابان شهید رجایی دایر می باشد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دانشگاهیان کاشان همصدا با مردم دارالمؤمنین کاشان هتک حرمت به قرآن مجید را محکوم کردند</FONT>

<P align=center><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1704Rahpeimaii1.jpg" align=baseline border=0></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان با حضور در راهپیمایی پرشور مردم کاشان هتک حرمت قرآن مجید را محکوم کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">                 <IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4788Rahpeimaii2.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">در این راهپیمایی شرکت کنندگان با حرکت از میدان پانزده خرداد به سمت چهارراه آیت الله کاشانی ، با سردادن شعارهای « مرگ بر کشیش آمریکائی»، « آمریکا عدوالله، اسرائیل عدوالله» ، «جانم فدای قرآن، جانم فدای اسلام»، « سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن»، « وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد، ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد»،خشم و انزجار خود را از این اقدام موهن به نمایش گذاشتند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">شرکت کنندگان در این راهپیمایی با قرائت بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن اهانت به قرآن مجازات فوری این سرسپردگان صهیونیستی را خواستار شدند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=justify> </P> <P align=justify> </P> <P align=justify> </P> <P align=justify> </P> <P align=justify> </P> <P align=justify> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دانشجویان دانشگاه کاشان با ادای احترام به قرآن مجید سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان با محکوم کردن هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن مجید در آمریکا، گفت: بمنظور همدردی و همراهی با دنیای اسلام در دفاع از معجزه راستین الهی دانشجویان دانشگاه کاشان در ابتدای سال تحصیلی با ادای احترام به قرآن، انس و الفت همیشگی خود را به قرآن مجید،اثبات خواهند کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی نژاد افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته دانشجویان دانشگاه کاشان، در ابتدای سال تحصیلی برای ورود به دانشگاه با بوسیدن و عبور از زیر قرآنهایی که در درب ورودی دانشگاه تدارک دیده شده اند، ضمن تجدید میثاق با آموزه های والای قرآنی و نمایش جلوه هایی از عشق و ارادت دانشگاهیان به قرآن مجید، قدم در محیط دانشگاه خواهند گذاشت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma">وی با قدردانی از حضور پرشور دانشگاهیان شهرستان کاشان در محکومیت هتک حرمت به قرآن مجید، ابراز امیدواری کرد دیگر اقشار شهرستان کاشان نیز با محکومیت این اقدام موهن به اقیانوس بیکران امت اسلام در دفاع از <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>اسلام و قرآن بپیوندند.<o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>پیام ریاست محترم دانشگاه کاشان در مورد هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن مجید</FONT>

<SPAN lang=FA style="COLOR: #004274; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3><SPAN lang=FA style="COLOR: #004274; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Titr'; mso-ascii-font-family: Tahoma; mso-hansi-font-family: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #004274; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #004274; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #004274; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #004274; FONT-FAMILY: Tahoma">إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ</SPAN><A name=10></A><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"> <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بی تردید ما قران را نازل کردیم و قطعاَ از ان محافظت خواهیم</SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: green; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt"> </SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">کرد (سوره حجر آیه 9)<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بار دیگر در لوای فتنه ای جدید دیوصفتان آمریکایی و صهیونیستی چهره واقعی خود را در دشمنی و معاندت با امت مسلمان به نمایش گذاشتند و با هتک حرمت به مقدس ترین کتاب آسمانی، قلب نازنین قرآن ناطق امام زمان(عج) و نائب برحقش ولی امر مسلین حضرت آیت الله خامنه ای و میلیاردها انسان مسلمان و موحد را به درد آوردند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">این اقدام کریه المنظر و نفرت برانگیز<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>بی شک در راستای تحریک احساسات امت اسلام برای انجام اقدامات تلافی جویانه از سوی مسلمانان در جهت بهره برداری رسانه های استکبار جهانی و غربی بوده تا بار دیگر با دستاویز کردن سناریویی دیگر چهره ای خشن و افراطی از اسلام و قرآن به جهانیان ارائه دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">این عمل شنیع که در هراس از رشد روزافزون دنیای غرب به اسلام و قرآن صورت گرفته جز اثبات مظلومیت و حقانیت قرآن و اسلام و عجز و ناتوانی مخالفان قرآن در برابر این معجزه راستین الهی، نتیجه دیگری برای دشمنان قرآن در پی نخواهد داشت و این افکار عمومی دنیاست که امروز باید این واقعیت تاریخی را درک کند که اسلام نه تنها دین خشونت نبوده و نیست بلکه هرگونه بی احترامی نسبت به ادیان و مقدسات دینی را در تقابل و تعارض با اصول انسانی و آموزه‌های اسلامی می‌داند و خواهان همزیستی مسالمت آمیز ادیان الهی و احترام متقابل به یکدیگر است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ما دانشگاهیان دانشگاه کاشان همنوا با یک میلیارد مسلمان متمدن و صلح طلب جهان این عمل متوحشانه دنیای استکبار را محکوم<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>می کنیم و از دولتمردان آمریکایی و رهبران دینی دنیا می خواهیم برای جلوگیری از روشن شدن آتش فتنه هایی بزرگتر در سریعترین زمان ممکن مسببان و عاملان این توطئه شوم را معرفی و به سزای عمل مذبوحانه خویش برسانند تا شاید مرهمی بر دل‌های خشمگین و ماتمزده مسلمانان دنیا شود.<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=justify><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="COLOR: black; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">دکتر سیدجواد ساداتی ن‍ژاد</SPAN></B><B><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 7.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 12.0pt">رئیس دانشگاه کاشان<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm -35.15pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=left><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="COLOR: #004274; LINE-HEIGHT: 120%; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #004274; LINE-HEIGHT: 120%; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 0cm; TEXT-ALIGN: right" align=left><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; LINE-HEIGHT: 120%; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: right" align=left><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=FA style="COLOR: #004274; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"> </SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #004274; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: AR-SA"><o:p><FONT face="Times New Roman" color=#000000 size=3> </FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3.3pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -6pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></FONT></SPAN></o:p></SPAN></P></SPAN></FONT></SPAN>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تجمع دانشگاهیان دانشگاه کاشان بر علیه هتک حرمت به قرآن کریم</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'"><FONT size=2> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">جمعی از، مسئولین، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان بر علیه اعمال وقیحانه هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم راهپیمایی کردند. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">این دانشگاهیان با پیمودن مسیر مسجد دانشگاه کاشان تا مزار شهدای گمنام با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسراییل" و "مرگ بر کشیش آمریکایی" انزجار و تنفر خود را به مسببان این عمل وقیحانه اعلام داشتند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشگاهیان همچنین با در دست داشتن دست نوشته ها و پلاکاردهایی با عنوان "هتک حرمت به قرآن کریم اهانت به همه ادیان الهی است" و "سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن"، مجازات و محاکمه عاملان و مسببان این عمل ننگین را خواستار شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان هم در این مراسم، ضمن محکوم کردن این عمل ننگین گفت: این عمل وقیحانه استکبار جهانی، نشان از ترس آنها از محبوبیت قرآن<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>درنزد جهانیان است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">حجت الاسلام "عباس خادمیان" اظهار داشت: این عمل از سوی کسانیکه داد آزادی بیان و حقوق بشر را سر می دهند نشان دهنده ترس استکبار جهانی از وحدت مسلمان و آزادیخواهان و بی توجهی غرب به پیام الهی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">وی، با اشاره به اینکه هرروز این ظالمان عالم در هر زمانی به شکلی به این کتاب الهی اهانت می کنند و می خواهند این نور الهی خاموش شود افزود: استکبار جهانی بداند که قرآن متعلق به تمام مسلمانان جهان است و قرآن را قلب خود می دانند و باجان و دل از آن محافظت می کنند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در پایان این مراسم پس از قرائت قرآن و فاتحه نثار شهدای گمنام، بیانیه سراسری دانشگاهیان دانشگاههای شهرستان کاشان قرائت شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">در این<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>مراسم معاون سیاسی امنیتی معاون استاندار و فرمانداری ویژه کاشان، روحانیون و طلاب حوزه‌های علمیه، کارکنان و استادان دانشگاه علوم پزشکی کاشان، جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی کاشان و جمعی از مسئولان شهرستان کاشان حضور داشتند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT size=3> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p><FONT size=3> </FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p><FONT size=3></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify></FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'B Lotus'"><FONT size=2></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Lotus'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تجمع سراسری دانشگاهیان شهرستان کاشان در اعتراض به هتک حرمت به قرآن مجید در دانشگاه کاشان برگزار می شود</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT size=2>تجمع دانشگاهیان شهرستان کاشان در محکومیت هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن مجید امروز دوشنبه بعد از نماز جماعت ظهر و عصر در جوار قبور شهدای گمنام دانشگاه کاشان برگزار می شود.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT size=2> امید است دانشگاهیان عزیز با حضور پرشور در این تجمع مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و اسلام ستیزان دنیا بکوبند.</FONT> </SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>شرکت کنندگان در هفدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران در دانشگاه کاشان هتاکی به کتاب مقدس قرآن را محکوم کردند</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT size=2>اعضای هیئت علمی و دانشجویان شرکت کننده در هفدهمین سمینار شیمی تجزیه که در دانشگاه کاشان حضور داشتند، با صدور بیانیه ای اقدام موهن و ضداسلامی هتک حرمت به قرآن مجید را محکوم کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT size=2>در این بیانیه افزوده شده است: این اقدام نشانه ای گویا از روند رو به اضمحلال آمریکا <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>است که در مقابل زبان منطق و تفکر اسلام راه جسارت و توهین به آخرین کتاب آسمانی را در پیش گرفته اند.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 14pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'B Lotus'; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT size=2>شرکت کنندگان در این همایش با تسلیت این اقدام موهن به محضر امام زمان(عج)، <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>با اعلام انزجار از عاملان این عمل گستاخانه، خواستار عکس العمل انقلابی و قاطع دانشگاهیان در برابر این هتک حرمت شدند.</FONT> <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>بیانیه سراسری دانشگاهیان شهرستان دارالمومنین کاشان در محکومیت اقدام موهن هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن مجید</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: '2 Badr'"><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">اقدام موهن سوزاندن کتاب مقدس قرآن در آمریکا، بار دیگر چهره واقعی مدعیان دروغین صلح و همزیستی مسالمت آمیز را برای افکار عمومی جهان به نمایش گذاشت. این اقدام که مصادف با حادثه یازده سپتامبر انجام گرفت اثبات کرد که این حمله تروریستی نمایشی، دستاویزی برای پیاده سازی توطئه های شوم آمریکا در راستای اسلام ستیزی و اسلام هراسی این شیطان بزرگ بوده و هرچند مسئولین آمریکائی تنها به صورت لفظی این عمل موهن را محکوم کرده اند ولی مسئولیت دولت آمریکا در پیشگیری و ممانعت از انجام این عمل زشت از سوی افکار عمومی و مسلمانان و حتی موحدین جهان به قوت خود باقی است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بدون شک تمام مسلمانان حقیقت خواه و پیرو قرآن بعد از یازده سپتامبر نیز حملات تروریستی را محکوم کرده بودند و اندیشه ها و رفتارهای گروه های منحرف و بازی خورده القاعده و طالبان که از نظر مسلمانان نماد انحراف از قرآن و تندروی محسوب می شوند، به هیچ نحو مورد تائید و حمایت مسلمانان آزادیخواه جهان نبوده و نیست و ادعای تلافی حادثه یازده سپتامبر با سوزاندن کتاب مقدس قرآن تنها با نیت انحراف افکار عمومی، برافروختن آتش کینه و اختلاف در بین ادیان و تائید افراطی گری صورت می گیرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">این عمل ننگین در کشوری صورت گرفت که اگرچه لباس<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>فریبنده پیشبرد تمدن بشری و احترام به آزادی ادیان را به تن کرده است ولی بارها و بارها با هدف خدشه واردکردن به دین رفیع اسلام دست به انجام اعمالی مطرود و منفور از این دست زده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ما اعتقاد داریم قرآن کتاب خدا در دلهای مومنین و مسلمین جهان جای دارد و درواقع آتش زدن قرآن به مثابه آتش زدن دلهای مومنین است و این اقدام ناپسند و تهاجمی که جریحه دار کردن احساسات میلیونها مسلمان موحد را نشانه رفته است، با پیامدهای بسیار ناگوار و کوبنده تمام مسلمانان آزادیخواه جهان همراه خواهد بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">ما دانشگاهیان دانشگاه کاشان ضمن محکوم کردن این اقدام موهن اعلام می کنیم که قرآن این هدیه آسمانی خداوند متعال را ارج می نهیم و همچون همیشه تأسی و پیروی از آن را وظیفه خود می دانیم و ضمن تسلیت <SPAN style="COLOR: black">این مصیبت به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفداه که قرآن ناطق و صاحب حقیقی قرآن است،</SPAN> خواستار محاکمه و مجازات عاملین و مسببان این عمل ننگین از سوی مراجع قضایی جهانی و دولت آمریکا هستیم و اعلام می کنیم در صورت کوتاهی و قصور جامعه جهانی در برخورد با این اقدام موهن، شهادتین گویان گوش به فرمان هرگونه پیامی از سوی ولی امر مسلمین جهان، حضرت آیت الله خامنه ای هستیم. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">دانشگاهیان دانشگاه‌های شهرستان کاشان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بسیج اساتید دانشگاه کاشان</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بسیج کارکنان دانشگاه کاشان</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">کانون دانشگاهیان ایران اسلامی- شعبه کاشان<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-INDENT: 0cm; LINE-HEIGHT: normal" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma">بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: AR-SA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%" align=justify></FONT></SPAN></P>

ادامه مطلب