اخبار دانشگاه - آرشیو

<FONT size=2>سالن چند منظوره ورزشی در دانشگاه کاشان به بهره‌برداری رسید</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/525217.gif"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سالن ورزشی «مهر» موقوفه مرحومه نسرین سادات آرزه‌گر در دانشگاه کاشان به بهره برداری رسید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان گفت: این مجموعة ورزشی با مشارکت خیّر ارجمند دکترعلی‌اکبر آرزه‌گر ساخته شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/551919.gif"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: برای ساخت این سالن ورزشی با زیربنای 500مترمربع حدود 900 میلیون ریال هزینه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، نیمی از این مبلغ از سوی خیّر و بقیه آن از اعتبارات دولتی دانشگاه هزینه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/993918.gif"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رختکن، سالن‌های جنبی، سرویس‌های بهداشتی از جمله امکانات این مجموعه ورزشی است که برای ورزش‌های رزمی و سبک طراحی و ساخته شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>رونمایی از سومین خودرو الکتریکی دوسرنشین ساخت داخل در دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/579615.gif"></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>از سومین خودرو الکتریکی دوسرنشین ساخت داخل با نام «شاهب» در دانشگاه کاشان رونمایی شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدیر تیم ساخت خودرو الکتریکی و دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان گفت: این خودرو توسط 7 نفر از دانشجویان این دانشگاه به مدت 80 روز طراحی و ساخته شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/313811.gif"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سعید گلابی، توان موتور این خودرو را 2/7 کیلووات در حالت معمولی و 14 کیلووات در مدت محدود ذکر کرد و افزود: این خودرو با سرعت 80کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی اظهار داشت: خودرو «شاهب» به وسیلة 8 باطری به مدت 6 ساعت می‌تواند شارژ باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایشان، ابعاد این خودرو را 3×5/1 متر ذکر کرد و گفت: شاسی این خودرو فولادی و بدنه آن از کامپوزیت و آلومینیوم ساخته شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، برای ساخت این خودرو که تمام بدنه و قطعاتش تولید داخل است حدود یکصد میلیون ریال هزینه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/842412.gif"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معاون استاندار و فرماندار ویژه کاشان در آیین رونمایی از این خودرو، ساخت این خودرو و کار این دانشجویان را نمونه‌ای از امنیت پایدار که مدنظر مقام معظم رهبری است، ذکر کرد و گفت: باید دانشجویان در عرصة علم و فناوری و پژوهشی تلاش کنند تا امنیت پایدار را برای کشور به ارمغان آورند تا کشور را از وابستگی به دیگر کشورها بی‌نیاز کنیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حسینعلی حاجی 700 واحد صنعتی از جمله شرکت خودروسازی و وجود 30 هزار دانشجو در کاشان را مهمترین ویژگی این شهرستان برای ارتقاء توسعه اقتصادی برشمرد و افزود: با تعامل دانشجویان با مراکز صنعتی می‌توان به امنیت و توسعه پایدار راه یافت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/178310.gif"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان هم در این آیین با تقدیر از مهندسان طراح و سازنده این خودرو گفت: این کار دانشجویان می‌تواند نویدساز توسعه علمی و اقتصادی دانشگاه و کشور باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، ارتقای رشته‌های مرتبط با خودرو و ایجاد پژوهشکده خودرو را از چشم‌اندازهای آینده این دانشگاه ذکر و ابراز امیدواری کرد تا دانشجویان با ارتباط بیشتر با صنعت و کاربردی کردن فعالیت‌هایشان به سوی دانشگاه کارآفرین قدم بردارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایشان آمادگی دانشگاه کاشان را برای ساخت و به کارگیری این خودرو در صنایع را اعلام کرد و افزود: این خودرو با توجه به اینکه بدون بنزین و سوخت کار می‌کند نقش بسزایی در رفع آلودگی زیست محیطی دارد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/684914.gif" width=282 height=184></SPAN></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مهدی مرادی، مهدی طاهرزاده، ‌مهدی غرویان، محمد زمانی،‌ حمیدرضا شهسواری، امیر پورخلیلی و احسان مالکی‌پور از دانشجویان رشته مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان با همراهی سه نفر از کارشناسان کارگاه‌های مهندسی، مهندس محمدرضا فتاح، علی عباسی و محمدرضا کریمی‌نژاد این خودرو الکتریکی را ساخته‌اند.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/674716.gif"></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 120%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برگزاری دومین گردهمایی خیّرین آموزش عالی در دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/96047.gif"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دومین گردهمایی خیّرین آموزش عالی «ضیافت کریمان» روز چهارشنبه 25/6/88 در دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان در این آیین، خیّرین را سرمایه و ذخایر معنوی جامعه دانست و گفت: کسانی که در راستای نشر و توسعه علم و فرهنگ در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز علمی گام برمی‌دارند از اجری اخروی برخوردارند و کار خیرشان برای همیشه به عنوان باقیات الصالحات ماندگار می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد با اشاره به سابقة دیرینة علم در کاشان گفت: امیدواریم با کمک خیرین بتوانیم دانشگاهی پیشرو و در شأن بزرگان و مردمان این شهرستان داشته باشیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی به تشکیل ستاد جلب مشارکت‌های مردمی در این دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: از زمان راه‌اندازی این ستاد با کمک خیرین و کمک مالی آنها عملیات اجرایی آن شروع و چند طرح هم به بهره‌برداری رسیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عضو ستاد خیرین کاشان، این شهرستان را به جهت سابقه دیرین دانشمندان، اندیشمندان و خیرین از شهرهای نمونه کشور ذکر کرد و گفت: اگرچه کاشان هیچ وقت مرکز حکومت نبوده ولی چیزی از مراکز حکومت‌ کم نداشته و همیشه سرآمدانی را در عرصه‌های مختلف برجای گذاشته است.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>محسن واجدی عمل خیرین را بالاترین عبادت‌ها دانست و افزود: کسانی که از تمام دارایی فردی خود می‌گذرند و برای رفاه حال دیگران تلاش می‌کنند بزرگ‌ترین خدمت و عبادت را انجام می‌دهند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر علی‌اکبر آرزه‌گر هم در این مراسم گفت: این کار ما، مطابق یک قطره خون شهدا و یک قطره اشک خانواده‌های شهدا نیست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این خیّر کاشانی به سابقه همکاری خود با دانشگاه کاشان اشاره و ابزار امیدواری کرد بتواند همچنان با دانشگاه همکاری داشته باشد.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=textTop src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/42548.gif"></SPAN></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر عباس زراعت مسئول ستاد جلب مشارکت‌های مردمی دانشگاه کاشان نیز هدف از برگزاری این گردهمایی را <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>قدردانی از خدمات خیرین این دانشگاه ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایشان به ارائه گزارشی از زمان تشکیل این ستاد و جذب کمک‌های خیرین و پروژه‌های در دست احداث توسط ایشان پرداخت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/21389.gif"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در پایان این آیین پروژه سالن ورزشی مهر، موقوفه مرحومه نسرین‌ سادات آرزه‌گر با حضور مسئولین و خیرین به بهره‌برداری رسید.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>1230 دانشجو در سال تحصیلی جدید به دانشگاه کاشان راه یافتند</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان گفت: برای سال تحصیلی 89-88، یک هزار و 230 دانشجو به این دانشگاه راه یافتند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: 800 نفر از این تعداد دانشجویان دختر و 430 نفر پسر هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، 840 نفر از این افراد در دورة روزانه و 390 نفر هم در دورة شبانه در 28 رشته گرایش این دانشگاه پذیرفته شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس دانشگاه کاشان افزود: ظرفیت پذیرش دانشجویان در سال جاری حدود 300 نفر نسبت به سال قبل افزایش داشته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ایشان، بیشترین پذیرفتگان را به ترتیب در رشته‌های مهندسی برق گرایش‌های الکترونیک و قدرت، شیمی گرایش صنایع شیمیایی، مهندسی معدن، زبان و ادبیات عرب، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم‌افزار، زبان و ادبیات فارسی و رشته فیزیک در دو گرایش جامد و هسته‌ای ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر ساداتی‌نژاد با اشاره به اینکه زمان ثبت نام پذیرفته شدگان از 30 شهریور تا دوم مهرماه ادامه دارد افزود: امسال برای رفاه حال دانشجویان و خانواده‌ها و ه دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان، ثبت‌نام به صورت اینترنتی نیز انجام می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه کاشان بیش از هفت هزار و ششصد دانشجو دارد.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نخستین دانش‌آموخته شیمی دانشگاه کاشان که سه مقطع تحصیلی را در این دانشگاه گذراند</FONT>

<P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/77482.gif"></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>نخستین دانشجوی شیمی دانشگاه کاشان که هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری خود را در دانشگاه کاشان گذرانده است، با دفاع از رساله دکتری خود دانش‌آموخته شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مهدی شبانی نوش‌آبادی روز دوشنبه 23/6/88 از رساله دکتری خود با عنوان تهیه الکتروشیمیایی پوشش‌های نانوکامپوزیتی پلیمر ـ رس بر روی آلومینیوم و بررسی رفتار خوردگی ان در محیط‌های خورنده با روش‌های الکتروشیمیایی دفاع کرد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دانشگاه کاشان" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/24901.gif"></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>پروفسور محمد مظلوم اردکانی از دانشگاه یزد، دکتر عبدالمحمد عطاران از دانشگاه پیام نور مرکز و دکتر سعید معصوم از دانشگاه کاشان این رساله را داوری کردند. همچنین دکتر سیدمهدی قریشی استاد راهنما و دکتر محسن بهپور استاد مشاور رساله مهدی شبانی بودند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این دانشجو که دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در سال‌های 1378 و 1381 در دانشگاه کاشان گذرانده است؛ تاکنون موفق به چاپ سه مقاله علمی در مجلات بین‌المللی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr>ISI</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> با ضرایب تأثیر </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>(IF)</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN> بالا شده است و در پنج سمینار علمی داخلی شرکت و به دو سمینار معتبر خارجی دعوت شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>همچنین رساله دکتری ایشان تحت حمایت ستاد نانو کشور قرار گرفته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>یادآور می‌شود رشته شیمی دانشگاه کاشان در سال 1357 در مقطع کارشناسی راه‌اندازی شد و از سال 1373 در مقطع کارشناسی ارشد و از سال 1383 در مقطع دکترا در گرایش‌های شیمی تجزیه، شیمی آلی، شیمی معدنی و شیمی فیزیک دانشجو پذیرفته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P align=center> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>259نفر در دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان پذیرفته شدند</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان گفت: 259 نفر در دورة کارشناسی ارشد این دانشگاه برای سال تحصیلی 89-88 پذیرفته شدند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر امیرحسین رسول‌نیا افزود: 145نفر از این تعداد دانشجویان دختر و 114نفر پسر هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، 175 نفر از این افراد در دورة روزانه و 84 نفر هم در دوره شبانه این دانشگاه پذیرش شده‌اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مدیر امور آموزشی دانشگاه کاشان گفت: این تعداد دانشجویان در 30 رشته گرایش این دانشگاه پذیرفته شدند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، بیشترین پذیرفته شدگان را به ترتیب در رشته‌های مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی، مهندسی شیمی، مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی، مهندسی برق گرایش قدرت، علوم انسانی زبان و ادبیات عرب، ریاضی محض گرایش جبر، شیمی آلی و شیمی تجزیه ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر رسول‌نیا با اشاره به اعلام زمان ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از پانزده تا هفدهم شهریورماه سال جاری خاطرنشان کرد: تاکنون 199نفر موفق به ثبت‌نام شده‌اند که زمان ثبت‌نام برای بقیه پذیرفته‌شدگان تا پایان شهریورماه ادامه دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشگاه کاشان بیش از هفت هزار و 500 دانشجو دارد که حدود 800 نفر آنها در دوره‌های کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تفاهم‌نامه همکاری بین آموزش فنی و حرفه‌ای اصفهان با دانشگاه کاشان امضاء شد</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس مرکز رشد دانشگاه کاشان گفت: تفاهم‌نامه همکاری بین اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان با دانشگاه کاشان امضاء شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سیدحسین اجتهد، هدف از امضای این تفاهم‌نامه را دستیابی به خودکفایی علمی و ارتقاء توان فنی و تخصصی دانش‌آموختگان دانشگاهی برای حضور فعال‌تر در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی اظهار داشت: با امضاء این تفاهم‌نامه همکاری در ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای (مهارت‌های پیشرفته) در دانشگاه و مجاورت خوابگاه‌های دانشجویی با توجه به نیازهای مهارت آموزش دانشجویان دانشگاه برقرار و تأییدیه و گواهینامه‌های مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مطابق ضوابط ارائه می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، مشارکت در تجهیز کارگاه‌های آموزشی مطابق با نیازهای آموزشی و کمبودهای موجود، معرفی اساتید و مربیان آموزش‌های مهارتی مورد نیاز و مشارکت در اطلاع‌رسانی و جذب فراگیران علاقمند و تسهیل در فعالیت‌های بازاریابی و جذب آموزشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی واجد شرایط را از موارد این تفاهم‌نامه ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، بر اساس این تفاهم‌نامه مشارکت در تدوین استانداردهای شغل و آموزش مهارت‌های پیشرفته و برگزاری سمینارها و همایش‌ها و سایر همکاری‌های علمی و تخصصی فراهم می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>این تفاهم‌نامه که در 9 ماده و 11 تبصره به امضاء مهندس محمدعلی زارع مدیر کل آموزش فنی حرفه‌ای استان اصفهان و دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد رئیس دانشگاه کاشان رسیده است، به مدت یکسال اعتبار دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>سیستم کامپیوتری هدایت کننده کوره خورشیدی در دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شد</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>عضو هیأت علمی گروه فیزیک دانشگاه کاشان گفت: سیستم کامپیوتری هدایت‌کننده کوره خورشیدی برای نخستین بار در دانشگاه کاشان طراحی و ساخته شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>حسین ارباب افزود: این دستگاه به وسیلة پردازش تصویر سایه‌ای که روی دریچة تلسکوپ است به سوی خورشید هدایت می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی اظهار داشت: آیینه این دستگاه متشکل از تعداد زیادی از آینه‌های تخت مربعی است که به وسیلة کامپیوتر و باریکة لیزر و پردازش تصویر با دقت بسیار زیاد برش خورده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، در تلسکوپ دستگاه به وسیلة یک دریچه که پرده سفید رنگی دارد و با یک لوله تلسکوپی که بر روی آن نصب است سایه‌ای تشکیل می‌شود و ملاکی برای تشخیص موقعیت خورشید برای دستگاه است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارباب، عدم نیاز به موقعیت جغرافیایی محل برای راه‌اندازی دستگاه را از مزیت‌های این دستگاه دانست و افزود: این دستگاه قادر است در هر موقعیت جغرافیایی نصب و به صورت خودکار موقعیت خورشید را در آسمان تعیین کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، گفت این سیستم در کوره‌های خورشیدی که به سمت خورشید تنظیم می‌شود کاربرد دارد و می‌توان آن را در صفحات خورشیدی که در ایستگاه‌های فضایی وجود دارد نصب کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، از این دستگاه می‌توان برای تصویربرداری خورشید و ماه و حالت‌های خسوف و کسوف نیز استفاده کرد تا به چسم آسیبی‌ نرسد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است سیستم هدایت کننده کوره خورشیدی با حمایت معاونت پژوهشی و گروه فیزیک دانشگاه کاشان طراحی شده است به عنوان یک طرح پژوهشی به صورت مقاله علمی هم در مجلات بین‌المللی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: AR-SA" dir=ltr>ISI</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> به چاپ رسیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>برنامه‌‌نویسی کامپیوتری و مدار الکترونیکی این دستگاه را مهدی رضاقلی‌زاده طراحی کرده و سیستم تلسکوپ، آینه و قسمت‌های مکانیکی در گروه فیزیک توسط حسین ارباب اجرا شده است.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مرکز رشد دانشگاه کاشان آماده ثبت آثار مخترعین است</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس مرکز رشد دانشگاه کاشان گفت: سایت این مرکز آماده ثبت آثار مخترعین است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مهندس سیدحسین اجتهد افزود: کلیه مخترعین کاشانی و مناطق اطراف می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز رشد دانشگاه کاشان به نشانی </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A href="http://kashanu-inc.org/"><SPAN dir=ltr><FONT color=#800080>http://kashanu-inc.org</FONT></SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>مشخصات خود و اختراعشان را در سایت قرار دهند.<o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی اظهار داشت: برای ثبت اختراعات در سایت،‌ ارائة شماره و تاریخ ثبت اختراع، کپی گواهی ثبت اختراع، کپی صفحات اول شناسنامه و کارت ملی ضروری است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، هدف از این اقدام را حمایت از نوآوران منطقه و زمینه‌سازی برای رشد و شکوفایی نوآوری و ایده‌های خلاقانه مبتنی بر دانش و بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و نوآورانه مخترعان ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شایان ذکر است مرکز رشد دانشگاه کاشان از سال 1382 تاکنون به منظور تقویت و گسترش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در کلیه بخش‌ها و واحدهای اجرایی و بخش خصوصی و فراهم کردن امکانات و تمهیدات لازم برای شناسایی، جذب و توانمندسازی افراد و واحدهای دارای ایده‌های نوین و هدایت ایشان تا تولید و فروش محصولات و خدمات، مشغول به فعالیت است.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>طراحی و ساخت دستگاه تقاطع هوشمند بی‌سیم خورشیدی در مرکز رشد دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>رئیس مرکز رشد دانشگاه کاشان گفت: برای نخستین بار در کشور چراغ راهنمایی و رانندگی (تقاطع) هوشمند بی‌سیم خورشیدی توسط شرکت مهندسی بهره‌وران انرژی‌های کویر این مرکز طراحی و ساخته شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مهندس سیدحسین اجتهد، با اشاره به اینکه چراغ‌های این دستگاه به وسیلة انرژی خورشیدی هدایت می‌شود، هدف از اجرای این طرح را در سال اصلاح الگوی مصرف را کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها ذکر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجری طرح چراغ راهنمایی و رانندگی هوشمند خورشیدی هم گفت: در این چراغ از لامپ‌های </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>LED</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> استفاده شده و باطری آن از انرژی خورشیدی شارژ می‌شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>امید بهشتی با اشاره به اینکه این سیستم به صورت هوشمند طراحی شده است افزود: این سیستم به وسیلة بی‌سیم به تمام چهارراه‌ها متصل می‌شود و با سیم‌های امدادرسان هماهنگی دارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، عدم نیاز به سیم‌کشی، برق‌کشی، عدم تخریب چهارراه‌ها، مقاومت در برابر رطوبت هوا و عدم سرایت خطا به کل سیستم و پنج روز ذخیره در شرایط ابری را از مزیت‌های این طرح دانست.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، با اجرای این طرح مصرف انرژی به نصف کاهش می‌یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بهشتی، هزینة اجرای این طرح را حدود 80 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: این سیستم در 15 شهریورماه سال جاری در چهارراه جوادالائمه کاشان نصب و راه‌اندازی می‌شود.</SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 125%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب