اخبار دانشگاه - آرشیو

دومین همایش دانشجویی فناوری نانو در دانشگاه کاشان

در راستای آشنایی دانشجویان با فعالیت های پژوهشی یکدیگر در دوره پایان نامه و ایجاد فضای برخورد افکار، امکان پیوند فعالیت ها و دستاوردها با یکدیگر، شرایط عدم تکرار، تداوم و حرکت به پیش تحقیقات فراهم شده و تسریع دستیابی به فناوری در این حوزه، همایش های دانشجویی فناوری نانو سالانه دو مرتبه توسط یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود. دانشجویان، پایان نامه های فناوری نانو خود را در قالب مقاله ارائه خواهند کرد و جهت دریافت مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود از ستاد توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری موظف به ارائه گواهی شرکت و سخنرانی در این همایش ها می باشند. این آیین نامه برای تمام افرادی که تاکنون مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود را دریافت نکرده اند قابل اجرا خواهد بود. در این راستا دومین همایش، در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ شهریور ۱۳۸۶ در دانشگاه کاشان برگزار خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا را کلیک کنید.

ادامه مطلب