آرشیو اخبار

رییس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: مستندسازی رییس دانشگاه کاشان مثال زدنی است

رییس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی: مستندسازی رییس دانشگاه کاشان مثال زدنی است

رییس مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، مستندسازی رییس دانشگاه کاشان در انتشار کتاب حیات طبیعی این دانشگاه را مثال زدنی دانست و گفت: مستندسازی تجربیات روسای دانشگاه ها، ضرورتی در مدیریت دانش دانشگاهی است.

ادامه مطلب