آرشیو اخبار

مراسم بزرگداشت استاد علی رشتی‌زاده بنیانگذار فرش ابریشم قم دردانشگاه کاشان

دومین مراسم بزرگداشت استاد فرش ایران استاد علی رشتی‌زاده بنیانگذار فرش ابریشم قم با حضورروسائ دانشگاه واتاق بازرگانی وانجمن علمی فرش وپژ‍وهشکده فرش ایران وجمعی از هنرمندان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان و طراحان ودانشجویان واستادان فرش از شهرهای قم، اصفهان و کاشان به همت انجمن علمی فرش ایران در دانشگاه کاشان برگزار شد.

ادامه مطلب

کسب رتبه نخست دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالوژی دانشگاه کاشان در مرحله اول آزمون دکتری سراسری

رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه کاشان گفت: "سیدمحمدمهدی حسینی اطهر" دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی در مرحله اول آزمون دکتری سراسری 94 رتبه اول را کسب نمود.

ادامه مطلب