آگهی مناقصه تجهیز و راه‌اندازی آزمایشگاه لیزر فوتونیک

۲۳ آذر ۱۳۸۹ | ۱۵:۳۹ کد : ۱۲۱۸ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۱۰۲

   دانشگاه کاشان در نظر دارد به منظور تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه لیزرفوتونیک، نسبت به خریداری دستگاههای مربوطه اقدام نماید. لذا، شرکتهای متقاضی می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 4/10/89 ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه و ارائه قیمت پیشنهادی به صورت پست سفارشی و به آدرس کیلومتر6 بلوار قطب راوندی – دانشگاه کاشان – کدپستی 51167-87317 (اداره تدارکات و انبارداری) آقای حمید شرافتیان (5912254-0361) اقدام نمایند.

بدیهی است پیشنهادات ناقص، مبهم، مشروط و بدون ضمانت نامه فاقد اعتبار است.

جهت دریافت شرایط عمومی و تخصصی خرید تجهیزات آزمایشگاه لیزرفوتونیک لینک‌های زیر را دانلود نمایید.

شرایط عمومی تجهیزات آزمایشگاه لیزر فوتونیک

شرایط تخصصی خرید تجهیزات آزمایشگاه لیزر فوتونیک

   ضمنا، هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

معاونت اداری و مالی

 

 

 

 


نظر شما :