آرشیو اخبار

ثبت نام با تاخیر نیمسال اول ۸۷-۸۶

دانشجویانی که به هر دلیل موفق نشده اند در موعد اعلام شده توسط آموزش دانشگاه جهت ثبت نام و انتخاب واحد اقدام کنند، برای انتخاب واحد به شکل دستی می توانند در تاریخ ۱۷ الی ۲۱ شهریور به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

ادامه مطلب

حضورریاست دانشگاه در منزل همکارجانباز

همزمان با روز جانباز، رئیس، معاون دانشجویی و فرهنگی، مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی و مسئول واحد ایثارگران دانشگاه با حضور در منزل محمد آقابابایی جانباز ۷۰ درصد و همکار شاغل در واحد کامپیوتر دانشگاه با وی و خانوادة وی دیدار کردند. در این دیدار گرم و صمیمی دکتر ساداتی‌نژاد با ستایش عزم و صبر ستودنی جانبازان و نقش‌آفرینی ایشان در دوران دفاع مقدس، لزوم تداوم این نقش آفرینی و حضور تأثیرگذار در جامعه امروز را مورد تأکید قرار داد.

ادامه مطلب