قابل توجه دانشجویان:انجام مراحل تحویل خوابگاه

۲۰ شهریور ۱۳۸۶ | ۱۹:۲۷ کد : ۳۰۳ اخبار دانشگاه اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۷۴۷
قابل توجه دانشجویان به منظور سهولت در انجام مراحل تحویل خوابگاه به اطلاع آن دسته از دانشجویان واجد شرط خوابگاه که قبلاً ثبت نام کرده اند می رساند چنانچه تمایل داشته باشند می توانند اجاره بهای خوابگاه را در شهرستان محل سکونت خود بر اساس جدول ذیل به حساب شماره ۴۶۰۵۴-۱۶۰۹۰ بانک تجارت شعبه دانشگاه واریز و به هنگام مراجعه برای تحویل کارت، فیش را همراه خود داشته باشند. اتاق های ۲و۱ نفره مبلغ اجاره برای یک نیمسال ۰۰۰/۶۷۵ ریال اتاق های ۴و۳ نفره مبلغ اجاره برای یک نیمسال ۰۰۰/۵۴۰ ریال اتاق های ۶و۵ نفره مبلغ اجاره برای یک نیمسال ۰۰۰/۴۷۲ ریال اتق های ۸و۷ نفره مبلغ اجاره برای یک نیمسال ۰۰۰/۴۰۵ ریال توصیه می شود فیش ها را ۳ برگی تهیه نمائید. امور دانشجویی

قابل توجه دانشجویان

  به منظور سهولت در انجام مراحل تحویل خوابگاه به اطلاع آن دسته از دانشجویان واجد شرط خوابگاه که قبلاً ثبت نام کرده اند می رساند چنانچه تمایل داشته باشند می توانند اجاره بهای خوابگاه را در شهرستان محل سکونت خود بر اساس جدول ذیل به حساب شماره 46054-16090 بانک تجارت شعبه دانشگاه واریز و به هنگام مراجعه برای تحویل کارت، فیش را همراه خود داشته باشند.

اتاق های 2و1 نفره

مبلغ اجاره برای یک نیمسال 000/675 ریال

اتاق های 4و3 نفره

مبلغ اجاره برای یک نیمسال 000/540 ریال

اتاق های 6و5 نفره

مبلغ اجاره برای یک نیمسال 000/472 ریال

اتق های 8و7 نفره

مبلغ اجاره برای یک نیمسال 000/405 ریال

 

 

 

 

 

توصیه می شود فیش ها را 3 برگی تهیه نمائید.                                                                      امور دانشجویی

 

 

 


نظر شما :