انتصابهای ۲مرداد تا ۱۰ شهریور

۱۱ شهریور ۱۳۸۶ | ۱۳:۵۵ کد : ۳۰۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۴۴
مهندس سید حسین اجتهد مدیر مرکز رشد دانشگاه ۲۳/۵/۸۶ دکتر علی غلامی معاون آموزشی دانشکده علوم ۲۴/۵/۸۶ دکتر عباس زراعت عضو شورای نویسندگان مجله مطاعات عرفانی ۲۷/۵/۸۶ دکتر احد فرامرز قراملکی عضو شورای نویسندگان مجله مطاعات عرفانی ۲۷/۵/۸۶ دکتر توفیق هاشم پور سبحانی عضو شورای نویسندگان مجله مطاعات عرفانی ۲۷/۵/۸۶ دکتر مسعود صلواتی نیاسر مدیر پژوهشی دانشگاه ۲۷/۵/۸۶ دکتر اخوان، دکتر موحدی، دکتر هاشمی، دکتر عباسی مقدم و مهندس عباس اکبری عضو هیات تحریریه مجله رسانه دانشگاه ۶/۶/۸۶ مهندس سید حسین اجتهد عضو شورای پژوهشی و فناوری ۴/۶/۸۶ دکتر احمد غلامی مدیر مسئول مجله رسانه دانشگاه ۱۰/۶/۸۶ محمد رمضانی مدیر اجرایی مجله رسانه دانشگاه ۱۰/۶/۸۶ محمد خداداد مدیر داخلی مجله رسانه دانشگاه ۱۰/۶/۸۶ مهندس عباس اکبری سردبیر مجله رسانه دانشگاه ۱۰/۶/۸۶

 

مهندس سید حسین اجتهد  مدیر مرکز رشد دانشگاه  23/5/86

دکتر علی غلامی  معاون آموزشی دانشکده علوم  24/5/86

دکتر عباس زراعت  عضو شورای نویسندگان مجله مطاعات عرفانی  27/5/86

دکتر احد فرامرز قراملکی  عضو شورای نویسندگان مجله مطاعات عرفانی   27/5/86

دکتر توفیق هاشم پور سبحانی عضو شورای نویسندگان مجله مطاعات عرفانی   27/5/86

دکتر مسعود صلواتی نیاسر   مدیر پژوهشی دانشگاه 27/5/86

دکتر اخوان، دکتر موحدی، دکتر هاشمی، دکتر عباسی مقدم و مهندس عباس اکبری  عضو هیات تحریریه مجله رسانه دانشگاه  6/6/86

مهندس سید حسین اجتهد  عضو شورای پژوهشی و فناوری 4/6/86

دکتر احمد غلامی  مدیر مسئول مجله رسانه دانشگاه  10/6/86

محمد رمضانی مدیر اجرایی مجله رسانه دانشگاه  10/6/86

محمد خداداد مدیر داخلی مجله رسانه دانشگاه  10/6/86

مهندس عباس اکبری   سردبیر مجله رسانه دانشگاه  10/6/86

 


نظر شما :