مرکز رایانه و اطلاع رسانی سیستم ارسال نمرات از طریق پیام کوتاه> را راه اندازی نمود

۰۱ بهمن ۱۳۸۵ | ۱۹:۱۹ کد : ۱۹۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۸۷۶
به همت مرکز رایانه و اطلاع رسانی سیستم ارسال نمراتاز طریق پیام کوتاه راه اندازی شد و دانشجویان گرامی می توانند از روز سه شنبه ۳/۱۱/۸۵ با مراجعه به آموزش دانشکده، شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایند و منتظر دریافت نمراتشان باشند.

به همت مرکز رایانه و اطلاع رسانی سیستم ارسال نمرات از طریق پیام کوتاه راه اندازی شد و دانشجویان گرامی می توانند از روز سه شنبه 3/11/85 با مراجعه به آموزش دانشکده، شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایند و منتظر دریافت نمراتشان باشند. 


نظر شما :