گزارش فعالیتهای پژوهشی

۱۵ بهمن ۱۳۸۵ | ۱۲:۴۴ کد : ۱۹۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۹۰۲
بررسی و تصویب اساسنامه مرکز پژوهشی فرش تصویب کلیات تاسیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی بررسی و تصویب سفرهای مطالعاتی همکاران تصویب آئین نامه نحوه بررسی و حمایت از طرحهای پژوهشی و چاپ مقالات تصویب آئین نامه حمایت از انتشار آثار تالیفی و ترجمه ای اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان تصویب حمایت از شرکت دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی برای ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی کشور تصویب حق الزحمه داوری آثار پژوهشی تصویب حمایت از انتشار مجله گلجام متعلق به انجمن علمی فرش برای ۵ شماره تصویب آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت) تصویب آئین نامه داخلی مربوط به اجرای آئین نامه پژوهانه تصویب آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاه تصویب حمایت از چاپ دو شماره از مجله علمی–پژوهشی جامعه شناسی ایران در دانشگاه کاشان بررسی اساسنامه پیشنهادی مرکز پژوهشی کاشان شناسی چکیده ای از دستاوردها و آثار پژوهشی دانشگاه از ابتدای مهر ۸۴ تا ابتدای آذر ۸۵: مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی نمایه شده ISI (۸۵ مورد) مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی نمایه شده غیر ISI (۱۵ مورد) مقالات منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی داخل کشور (۱۱ مورد) مقالات منتشر شده در مجلات علمی – ترویجی داخل کشور (۳۰ مورد) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور (۳۲ مورد) مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی برگزار شده در داخل کشور (۷۳ مورد) کتب تالیفی و ترجمه ای حمایت شده (۱۵ مورد) حمایت از شرکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه برای ارائه مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور (۲۵ مورد) طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته (۲۶ مورد) طرحهای تحقیقاتی تصویب شده جدید (۸ مورد) سفر مطالعاتی انجام شده (۱ مورد)

حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه کاشان بعنوان سیاست گذار، برنامه ریز و پشتیبانی کننده فعالیت های پژوهشی در سطح دانشگاه مفتخر است که فعالیت ها، آثار و دستاوردهای پژوهشی دانشکده ها و مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه در طول یک سال گذشته از رشد قابل توجهی نسبت به سنوات قبل برخوردار شده است. در این خصوص کسب عنوان سومی استاد پژوهشگر برگزیده کشوری در گروه فنی و مهندسی توسط یکی از اساتید محترم دانشگاه کاشان(آقای دکتر محسن نیا) و کسب عنوان دانشجوی برگزیده کشوری در گروه فنی و مهندسی توسط یکی از دانشجویان دانشگاه کاشان(آقای صفاری) نمونه ای از این دستآوردها می باشد.

اینک و همزمان با اتمام برنامه های هفته پژوهش در سطح کشور ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت و همکاری شورای محترم پژوهشی و کلیه همکاران دانشگاهی و همچنین مدیریت های مختلف دانشگاه، مختصری از دستآوردها و آثار پژوهشی مربوط به یک سال گذشته به اطلاع همکاران محترم می رسد.

شورای محترم پژوهشی دانشگاه به عنوان هدایت کننده و سیاست گذار از مهر 84 تا آذر 85 بیش از 29  جلسه داشته است و علاوه بر رسیدگی به دستور جلسات موردی، موضوعات مهم زیر را بررسی و تصویب نموده است:

 

بررسی و تصویب اساسنامه مرکز پژوهشی فرش

تصویب کلیات تاسیس مرکز پژوهشی کاشان شناسی

بررسی و تصویب سفرهای مطالعاتی همکاران

تصویب آئین نامه نحوه بررسی و حمایت از طرحهای پژوهشی و چاپ مقالات

تصویب آئین نامه حمایت از انتشار آثار تالیفی و ترجمه ای اعضای هیات علمی دانشگاه کاشان

تصویب حمایت از شرکت دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی برای ارائه مقاله در کنفرانس های داخلی کشور

تصویب حق الزحمه داوری آثار پژوهشی

تصویب حمایت از انتشار مجله گلجام متعلق به انجمن علمی فرش برای 5 شماره

تصویب آئین نامه تخصیص اعتبار ویژه پژوهشی (گرانت)

تصویب آئین نامه داخلی مربوط به اجرای آئین نامه پژوهانه

تصویب آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاه

تصویب حمایت از چاپ دو شماره از مجله علمی–پژوهشی جامعه شناسی ایران در دانشگاه کاشان

بررسی اساسنامه پیشنهادی مرکز پژوهشی کاشان شناسی

 

چکیده ای از دستاوردها و آثار پژوهشی دانشگاه از ابتدای مهر 84 تا ابتدای آذر 85:

مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی نمایه شده ISI (85 مورد)

مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی نمایه شده غیر ISI (15 مورد)

مقالات منتشر شده در مجلات علمی – پژوهشی داخل کشور (11 مورد)

مقالات منتشر شده در مجلات علمی – ترویجی داخل کشور (30 مورد)

مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور (32 مورد)

مقالات ارائه شده در کنفرانس های معتبر داخلی و بین المللی برگزار شده در داخل کشور (73 مورد)

کتب تالیفی و ترجمه ای حمایت شده (15 مورد)

حمایت از شرکت اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه برای ارائه مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی خارج از کشور (25 مورد)

طرحهای تحقیقاتی اتمام یافته (26 مورد)

طرحهای تحقیقاتی تصویب شده جدید (8 مورد)

سفر مطالعاتی انجام شده (1 مورد)


نظر شما :