آرشیو اخبار

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه کاشان به عنوان عضو شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی  شعبه اصفهان

انتصاب عضو هیات علمی دانشگاه کاشان به عنوان عضو شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی شعبه اصفهان

رئیس هیئت مدیره انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران، طی حکمی دکتر حسین قربانپور عضو هیات علمی دانشگاه کاشان را به عنوان عضو شورای سیاست گذاری انجمن ترویج زبان وادب فارسی شعبه اصفهان منصوب کرد:

ادامه مطلب
بازدید هیات رییسه دانشگاه کاشان از گروه صنعتی راهب (شرکت ایران گلاب)

بازدید هیات رییسه دانشگاه کاشان از گروه صنعتی راهب (شرکت ایران گلاب) گالری

با بازدید هیات رییسه دانشگاه کاشان از گروه صنعتی راهب (شرکت ایران گلاب) رمینه های حضور مضاعف خیر ارجمند مهندس مجید راهب و دکتر محمود راهب قمصری با دانشگاه کاشان مورد گفتگو قرار گرفت.

ادامه مطلب