انتشار دومین شماره دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران از سوی گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۹:۱۹ کد : ۹۹۷۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۲۰۴

دومین شماره  دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران از سوی  گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان منتشر شد.

مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان وسردبیر دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران گفت: در این شماره از مجله  مقالاتی با موضوع های : "تحلیل هندسی وتناسبات پنجره های ارسی ها (نمونه موردی: هفت ارسی خانه های کاشان)"، "مطالعه طرح والگوی پارچه های زربفت دوره صفوی ( مطالعه موردی : طراحی نقش انسان)"، " بازسازی افق انتظار صراحی در عصر صفوی"، "مقایسه میان خرمهره در ایران و آثار مشابه آن در مصر باستان"  و "بررسی ویژگی های هنری و نمادین پنج جقه سلطنتی قاجار موجود در خزانه جواهرات ملی ایران "  و " تحلیل معنای قالیچه تصویری بختیاری با روش  آیکونولوژی پانوفسکی " به چاپ رسیده است.

دکتر امیرحسین چیت سازیان افزود: این مجله با هدف کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمینه موضوعات،مباحث و مفاهیم هنرهای صناعی، جهت دهی و سمت و سو بخشیدن به مطالعات پراکنده ای که در زمینه مباحث مربوط به هنرهای صناعی به انجام می رسد، ایجاد فضا و بستر مناسب برای برقراری ارتباط با پژوهشگران وانتشار به موقع یافته های نوین آنان در زمینه مطالعات هنرهای صناعی و ارایه ایده های نو به منظور رفع نیازهای علمی وتحقیقاتی کشور در زمینه پژوهش های مرتبط با هنرهای صناعی منتشر می شود.
اعضای هیات تحریریه این نشریه را دکتر احمد اکبری دانشیار دانشگاه کاشان، دکتر عباس اکبری استاد یار دانشگاه کاشان، دکتر امیرحسین چیت سازیان دانشیار دانشگاه کاشان، دکتر حسین زمرشیدی استاد دانشگاه شهید رجایی، دکترسید سعید سید احمدی زاویه دانشیار دانشگاه هنر تهران،  دکترعلیرضا طاهری دانشیار دانشگاه سیستان وبلوچستان  و دکتر هادی ندیمی استاد دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارند.
 دکتر عباس اکبری مدیر مسئول، دکتر امیر حسین چیت سازیان سردبیری، ابوالفضل عرب بیگی مدیر داخلی  و دکتر محمدرضا غیاثیان مدیر هنری دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران هستند.
لازم به توضیح است که این نشریه براساس مجوز کمیسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم تحقیقات وفناوری و مجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی انتشار می یابد که ضمنا در شماره دوم موفق به دریافت شاپا(lSSN 2645  7504) از مرکز مربوطه  نیز گردیده  که در جلد آن درج شده است.

این نشریه برای انتشار شماره های بعدی در انتظار مقالات علاقمندان به هنرهای صناعی ایران می باشد. 

کلید واژه ها: مجله علمی پژوهشی انتشار فصلنامه هنرهای صناعی ایران مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان


( ۱ )

نظر شما :