آرشیو اخبار

انتصاب دکتر محسن نیازی بعنوان عضو کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم اجتماعی

انتصاب دکتر محسن نیازی بعنوان عضو کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم اجتماعی

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی طی حکمی دکتر محسن نیازی عضو هیات علمی گروه اجتماعی دانشگاه کاشان را به عنوان عضو کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی علوم اجتماعی وزارت علوم منصوب کرد.

ادامه مطلب