آرشیو اخبار

ارائه بیشترین آثار هنری دانشجویان ودانش آموختگان فرش دانشگاه کاشان درچهارمین دوسالانه فرش کشوردر بیرجند

رئیس انجمن علمی فرش ایران گفت: مشارکت و همکاری دانشجویان و دانش آموختگان فرش دانشگاه کاشان در چهارمین دوسالانه فرش کشور که در بیرجند برگزار می شود بالاترین رقم را دارد.

ادامه مطلب