آرشیو اخبار

استاد انسان شناس دانشگاه تهران: علم باید در خدمت نیازهای مردم باشد

زنگ اندیشگاه سلسله کرسی های آزاداندیشی با عنوان چشم انداز های دانش در قرن 21: خروج از کالایی شدن یا تخصیص یا ترویج : با حضور دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی دانشگاه تهران در دانشگاه کاشان برگزار شد

ادامه مطلب