مژده به دانشمندان و پژوهشگران برتر

۱۷ مرداد ۱۳۸۴ | ۱۴:۲۷ کد : ۶۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۹۸۸
بر اساس مصوبه مورخ ۲/۵/۸۴ هیأت وزیران و به استناد ماده ۱ آیین نامه مصوبه، از این پس سالانه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به هر یک از دانشمندان و پژوهشگران برتر کشور به منظور تکمیل و توسعه فعالیتهای پژوهشی آنان اختصاص یافته است. استفاده از این فرصت مغتنم توسط اساتید ارجمند زمینه ساز رشد و تعالی بیش از پیش دانشگاه خواهد بود. روابط عمومی دانشگاه کاشان

بر اساس مصوبه مورخ 2/5/84 هیأت وزیران و به استناد ماده 1 آیین نامه مصوبه، از این پس سالانه مبلغ 300000000 ریال به هر یک از دانشمندان و پژوهشگران برتر کشور به منظور تکمیل و توسعه فعالیتهای پژوهشی آنان اختصاص یافته است.

استفاده از این فرصت مغتنم توسط اساتید ارجمند زمینه ساز رشد و تعالی بیش از پیش دانشگاه خواهد بود.

روابط عمومی دانشگاه کاشان


نظر شما :