امضاء قرارداد همکاری بین دانشگاه کاشان و دانشگاه هنر تهران

۳۰ بهمن ۱۳۸۴ | ۱۳:۵۷ کد : ۲۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۴۱۰
نظر به لزوم ارتقاء کیفی و کمی آموزش عالی در سطح کشور و نیز اهمیت همکاریهای علمی و فرهنگی دانشگاهها در این زمینه ، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی» فی مابین رؤسای دانشگاههای کاشان و هنر تهران به امضاء رسید . در این تفاهم نامه زمینه های همکاری دو دانشگاه در بخشهای آموزشی ، پژوهشی ارتباطات بین المللی و امور رفاهی را مورد توجه قرار گرفته است . در این راستا و با استناد به بند ج ماده ۲ قرارداد مذکور ، به عنوان اولین گام اجرایی در زمینه راه اندازی دوره های جدید تحصیلات تکمیلی « تفاهم نامه برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد پژوهش هنر » نیز به امضاء طرفین رسید . با انعقاد این قرارداد زمینه های ایجاد رشته کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان فراهم می گردد .

       نظر به لزوم ارتقاء کیفی و کمی آموزش عالی در سطح کشور و نیز اهمیت همکاریهای علمی و فرهنگی دانشگاهها در این زمینه ، « تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی» فی مابین رؤسای دانشگاههای کاشان و هنر تهران به امضاء رسید . در این تفاهم نامه زمینه های همکاری دو دانشگاه در بخشهای آموزشی ، پژوهشی ارتباطات بین المللی و امور رفاهی را مورد توجه قرار گرفته است .

       در این راستا و با استناد به بند ج ماده 2 قرارداد مذکور ، به عنوان اولین گام اجرایی در زمینه راه اندازی دوره های جدید تحصیلات تکمیلی « تفاهم نامه برگزاری دوره مشترک کارشناسی ارشد پژوهش هنر » نیز به امضاء طرفین رسید . با انعقاد این قرارداد زمینه های ایجاد رشته کارشناسی ارشد پژوهش هنر در دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان فراهم می گردد .


نظر شما :