برگزاری دوره های آموزشی کارکنان

۳۰ بهمن ۱۳۸۴ | ۱۴:۰۵ کد : ۲۸ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۳۷۹
در راستای ارتقاء مهارتهای اداری و اخلاقی کارکنان دانشگاه ، دوره های آموزشی« » ویژه کارشناسان و «اخلاق اداری ومناسبات انسانی» ویژه سایر کارکنان به اجرا درآمد.واحد آموزش کارکنان مدیریت طرح و برنامه «کارگاه آموزشی روابط عمومی و رسانه های جمعی» ویژه کارکنان روابط عمومی دستگاههای دولتی و اصحاب رسانه های شهرستان کاشان و دوره های آموزشی «ارتباط مؤثر با محیط و دیگران» و «ارزیابی فساد اداری» را در برنامه اسفند ماه سال جاری خود اعلام کرده است.

 

       در راستای ارتقاء مهارتهای اداری و اخلاقی کارکنان دانشگاه ، دوره های آموزشی«Access» ویژه کارشناسان و «اخلاق اداری ومناسبات انسانی» ویژه سایر کارکنان به اجرا درآمد.

    واحد آموزش کارکنان مدیریت طرح و برنامه «کارگاه آموزشی روابط عمومی و رسانه های جمعی» ویژه کارکنان روابط عمومی دستگاههای دولتی و اصحاب رسانه های شهرستان کاشان و دوره های آموزشی «ارتباط مؤثر با محیط و دیگران» و «ارزیابی فساد اداری» را در برنامه اسفند ماه سال جاری خود اعلام کرده است.


نظر شما :