آرشیو اخبار

پیام تقدیر و تشکر رییس دانشگاه کاشان از همکاران در کسب موفقیت های اخیر دانشگاه

پیام تقدیر و تشکر رییس دانشگاه کاشان از همکاران در کسب موفقیت های اخیر دانشگاه

۱-قرارگرفتن دانشگاه کاشان به عنوان تنها دانشگاه جامع کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر قاره آسیا بر اساس نظام رتبه بندی بین المللی تایمز ۲- دانشگاه کاشان با احراز رتبه ۲۰۰-۱۰۰ جهانی و رتبه دوم کشوری توانست در میان مؤثرترین دانشگاه های جهان بر اساس شاخص های اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد(کیفیت آموزش و پژوهش، سلامت و رفاه مردم، جامعه پایدار، کنترل اقلیم و ...) قرار گیرد. ۳- قرار گرفتن در میان ۱۰ دانشگاه سبز کشور در کنگره بین المللی دانشگاه سبز

ادامه مطلب