آرشیو اخبار

رییس دانشگاه کاشان برنامه محوری و کیفیت بخشی از سیاست های اصلی دانشگاه است

رییس دانشگاه کاشان برنامه محوری و کیفیت بخشی از سیاست های اصلی دانشگاه است

رییس دانشگاه کاشان گفت: یکی از سیاست های اصلی مدیریت دانشگاه برنامه محوری بوده و در این راستا برای نخستین بار در کشور برنامه مدون در دانشگاه تدوین شد که بخش مهمی از این برنامه ها انجام وتحقق یافته است.

ادامه مطلب