آرشیو اخبار

<FONT size=2>استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان برگزیده دومین جشنواره قرآنی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه کاشان برگزیده دومین جشنواره قرآنی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این جشنواره که به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، دکتر حمیدرضا فهیمی‌تبار از دانشگاه کاشان در بخش مقالات قرآنی حائز رتبه اول گردید.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG style="WIDTH: 196px; HEIGHT: 289px" height=455 alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2702fahimitabar.gif" width=316 align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است <SPAN style="COLOR: black">در این مسابقات که در 3 بخش شفاهی (شامل حفظ5،10،20،30 جزء،حفظ جزء 30،ترتیل ،قرائت) و کتبی(مفاهیم،تالیفات قرآنی،مقالات قرآنی)و ویژه (ایده پردازی قرآنی)برگزار شد، 600 نفر متقاضی شرکت بودند که پس از برگزاری آزمون های اولیه و مجازی تعداد 112 نفر جهت حضور در مرحله پایانی مسابقات دعوت شدند</SPAN>.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تحویل محموله ارزی هفتاد و پنج هزار یورویی به دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از تحویل محموله ارزی 75 هزار یورویی به دانشگاه کاشان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر مجید منعم‌زاده گفت: این محموله ارزی شامل تجهیزات پژوهشکده اسانس‌های طبیعی دانشگاه کاشان می‌باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر منعم‌زاده با بیان اینکه این محوله از محل خرید ارزی مرحله دوم وام ارزی دانشگاه کاشان تهیه شده است از تحویل سایر محموله‌ها در هفته‌های آتی خبر داد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>ثبت نام وام های تحصیلی ومسکن ویژه دانشجویان روزانه- نیمسال اول سال تحصیلی 91-90</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی سال های 89 تا 87<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ودانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 89<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ضمن آرزوی موفقیت برای شما، اداره رفاه وخدمات دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط درنیمسال اول سال تحصیلی 91-90وام پرداخت می نماید.باتوجه به این که ثبت نام وام فقط به صورت اینتر نتی(پورتال دانشجویی) خواهد بود لذا دانشجویان محترم از مراجعه حضوری خودداری نمایند مگر برای ارائه مدارک خواسته شده.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=justify><B><I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دانشجویان می توانند از تاریخ <U>16/3/90</U> لغایت <U>2/4/90</U> با مراجعه به پورتال دانشجویی در قسمت امور دانشجویی<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ثبت نام ونسبت به تکمیل فرم مربوط اقدام نمایند.</SPAN></I></B><B><I><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></I></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 20%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شرایط ومدارک لازم</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoListParagraphCxSpFirst dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دانشجویانی که برای اولین بار درخواست وام می نمایند باید قبل از ثبت نام، <I><U>تعهد محضری به همراه تصویر</U></I> <I><U>حکم کارگزینی ضامن خود</U></I> را به اداره رفاه دانشجویی ارائه نمایند درغیر این صورت ثبت نام انجام نخواهد شد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><I><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وام مسکن</SPAN></U></I><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> به دانشجویانی تعلق خواهد گرفت که در <B><I><U>خوابگاه سکونت نداشته باشند</U></I></B> لازم است متقاضیان وام <I><U>مسکن اجاره نامه</U></I> مربوطه را به اداره رفاه تحویل نمایند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دانشجویان<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>متقاضی وام های(تحصیلی ومسکن) باید قبل از ثبت نام نسبت به <I><U>افتتاح حساب نزد بانک تجارت شعبه</U></I> دانشگاه اقدام نمایند <I><U>وشماره حساب خود را درفیلد مربوطه درج نمایند</U></I> درغیر اینصورت ثبت نام انجام نخواهد شد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; BACKGROUND: silver; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-highlight: silver">دانشجویان متقاضی انتقال به دانشگاه های دیگرباید ثبت نام وام خود را دردانشگاه مقصد انجام دهند</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وام های تحصیلی با توجه به میزان اعتبارات تخصیص یافته، پرداخت خواهد گردید ضمناً پرداخت وام به دانشجویان مشروط، مطابق ضوابط خواهد بود.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1"><I style="mso-ansi-font-style: normal"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN></I><SPAN dir=rtl></SPAN><I><U><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ثبت نام وام فقط در مهلت اعلام شده انجام خواهد شد وپورتال دانشجویی در این خصوص قبل وبعد از مهلت اعلام شده فعال نخواهد بود و هیچگونه ثبت نامی صورت نخواهد گرفت.</SPAN></U></I><I><U><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></U></I></P> <P class=MsoListParagraphCxSpMiddle dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 0pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دانشجویان متقاضی می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه، پورتال دانشجویی، امور دانشجویی ثبت نام وفرم مربوط را تکمیل نمایند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoListParagraphCxSpLast dir=rtl style="MARGIN: 0cm 36pt 10pt 0cm; TEXT-INDENT: -18pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Wingdings; mso-fareast-font-family: Wingdings; mso-bidi-font-family: Wingdings"><SPAN style="mso-list: Ignore">v<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">      </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دانشجویان گرامی لازم است از تاریخ 1/5/90 به پورتال دانشجویی مراجعه وازنتیجه ثبت نام خود مطلع گردند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 10pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                </SPAN>اداره رفاه وخدمات دانشجویی</SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 10pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 10pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 10pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 54pt 10pt 0cm; LINE-HEIGHT: 150%"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></B> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برگزاری نمایشگاه ولایت در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نمایشگاه تصویری ولایت با موضوع معرفی جنبه‌های شخصیتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در مسجد دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسئول بسیج کارکنان دانشگاه کاشان گفت: این نمایشگاه به مناسبت سالروز آغاز رهبری حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای برگزار گردید.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3283basij.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">غلامعلی ناظمی افزود: در این نمایشگاه پوسترهایی شامل معرفی جنبه‌های شخصیتی رهبر معظم انقلاب و اقوال و نقل‌‌قول‌های بزرگان، علما و شخصیت‌های دینی و سیاسی ملی و بین‌المللی درباره شخصیت و جایگاه رفیع ایشان به تصویر کشیده شده بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN><FONT size=2>وی هدف از برگزار این نمایشگاه را آشنایی نسل جوان به ویژه دانشجویان با شخصیت والای رهبر معظم انقلاب برشمرد.</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN><FONT size=2><o:p></o:p></FONT></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دانشگاه کاشان میزبان مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه‌های منطقه 3 کشور</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نشست مدیران و کارشناسان روابط عمومی دانشگاه‌های منطقه 3 کشور به میزبانی دانشگاه کاشان در پژوهشکده اسانس‌های طبیعی قمصر برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رئیس دانشگاه کاشان در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه روابط‌عمومی‌ها در سازمان‌ها بویژه دانشگاه‌ها گفت: روابط‌عمومی‌ها در صورت شناخت واقعی نقش و جایگاه خود می توانند به عنوان نیروهایی تأثیرگذار در روند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی دانشگاه مشارکت کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد افزود: امروزه کارکرد روابط‌عمومی از انجام کارهای روزمره به بازویی توانمند برای نقش‌آفرینی در دانشگاه تغییر یافته است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8920ravabet.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در ادامه این نشست محمد رمضانی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کاشان ضمن خیرمقدم به شرکت‌کنندگان گفت: امیدوارم با برگزاری چنین نشست‌هایی بتوانیم با تبادل نظر و ارائه راهکارهای مناسب، جایگاه واقعی روابط‌عمومی را در دانشگاه‌ها نهادینه کنیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">برگزاری کارگاه با موضوع« روابط عمومی، در نظریه و عمل» توسط دکتر مهین‌دخت بروجردی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>از دیگر بخش‌های این نشست بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است در این نشست مدیران و کارشناسان روابط عمومی از یازده دانشگاه منطقه سه کشور شامل دانشگاه اراک، دانشگاه تفرش، دانشگاه قم، دانشگاه صنعتی قم، دانشگاه حضرت معصومه(ع) قم، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه یزد و دانشگاه کاشان حضور داشتند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=۲>پارکینگ سازمان مرکزی دانشگاه کاشان به بهره‌برداری رسید</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">پارکینگ خودرو <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سازمان مرکزی دانشگاه کاشان به بهره‌برداری نهایی رسید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر فنی و طرح‌های عمرانی دانشگاه کاشان گفت: به منظور رفاه حال کارکنان و پرسنل محترم دانشگاه کاشان، این پارکینگ با ظرفیت ۴۶ خودرو و در مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ساخته شده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=۰ src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/۲۶۵۴parking.gif" align=baseline border=۰></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مهندس حسین توفیقی افزود: برای ساخت این پارکینگ شامل جدول‌گذاری، زیرسازی، آسفالت و ساختان سایه‌بان، بالغ بر ۹۰ میلیون تومان <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>هزینه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی اظهار داشت: این پارکینگ طی مدت دو ماه از ۲۵ فرودین ماه تا ۲۰ خردادماه سال ۹۰ آغاز و به بهره‌برداری نهایی رسیده است.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: ۰cm ۰cm ۱۰pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: ۱۰pt; LINE-HEIGHT: ۱۱۵%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>برگزاری آزمون امین ظهور ویژه کارکنان در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آزمون امین ظهور با موضوع ولایت فقیه ویژه کارکنان دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این آزمون که با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و آموزش کارکنان دانشگاه کاشان برگزار شد، بیش از 150 نفر از کارکنان دانشگاه کاشان، به سی سوال تستی این آزمون پاسخ دادند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4510azmon.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است منبع این آزمون، کتاب« نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه» اثر ارزشمند آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی بود و اسامی برندگان این آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>قابل توجه داوطلبان متقاضی پذیرش دوره دکتری 1390 دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قابل توجه داوطلبان</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">متقاضی پذیرش دوره دکتری 1390 دانشگاه کاشان</SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">)</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">معرفی</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">‌شده از سوی سازمان سنجش آموزش</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">کشور جهت انجام مصاحبه دکتری</SPAN></B><SPAN dir=ltr></SPAN><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN>(</SPAN></B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">داوطلبان معرفی‌شده از سوی سازمان سنجش بمنظور انجام مصاحبه دکتری لازم است ضمن مطالعه دقیق بندهای الف و ب در اسرع وقت نسبت به ارسال کلیه مدارک مندرج در بند ب این اطلاعیه حداکثر تا</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تاریخ 23/3/1390<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>به آدرس کاشان – بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان – معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی - مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان – کدپستی 51167-87317 ازطریق پست پیشتاز اقدام نمایند</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">(</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ذکر نام و نام</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">خانوادگی و نام رشته- گرایش متقاضی بر روی پاکت پستی الزامی است</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">)</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">الف ) زمان و محل انجام مصاحبه بزودی از طریق همین سامانه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">ب) </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدارک مورد نیاز که می‌بایست معرفی‌شدگان برای انجام مراحل مصاحبه </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">با پست پیشتاز به آدرس پستی دانشگاه کاشان ارسال نمایند:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">1- فرمهای تکمیل شده اطلاعات داوطلبان پذیرش دکتری 1390، داوطلبان می بایست ضمن تکمیل فرم‌های مذکور یک نسخه کامل از کلیه صفحات مدارک سوابق آموزشی و پژوهشی را به فرمهای تکمیل شده پیوست و ارسال نمایند (لطفا برای دریافت فایل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=ltr></SPAN> PDF </SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>فرم‌های 1و 2 اطلاعات فردی روی لینک‌‌های زیر کلیک کنید).<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          <A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/4590Form 1.pdf"> </A></SPAN><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/4590Form 1.pdf">دریافت فرم 1<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 33pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/1924Form 2.pdf">دریافت فرم 2<o:p></o:p></A></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">2- چهار قطعه عکس 4×3 با ذکر مشخصات در ظهر آنها<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">3- اصل رسید فیش بانکی به مبلغ 000/250 ریال (معادل بیست و پنج هزارتومان) بابت ثبت نام در آزمون مصاحبه دکتری 1390 دانشگاه کاشان به حساب جاری شماره 1609054499 نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت ایران<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">4- یک برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">5- تصویر مدرک کارشناسی ارشد و ریز نمرات با ذکر معدل (</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">معرفی‌‌شدگانی که دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده و حداکثر تا تاریخ 31/6/90 فارغ‌التحصیل خواهند شد اصل گواهی تأیید شده</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> با ذکر معدل</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل اخذ مدرک مطابق فرم مندرج در صفحه 66 دفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">).<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">6- تصویر</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدرک کارشناسی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> و ریز نمرات با ذکر معدل</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">(</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> آن دسته از معرفی شدگانی که فارغ‌التحصیل دوره کارشناسی ناپیوسته می‌باشند علاوه بر </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تصویر</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> مدرک کارشناسی ناپیوسته می‌بایست </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تصویر</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> مدرک کاردانی را نیز ا</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">رسال</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> نمایند</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">)</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">. </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">7</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">- </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تصویر</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> گواهی شرکت در آزمون‌های ملی و بین‌المللی که در آن نمره زبان اخذ شده مشخص باشد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>8-</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> مدرکی که وضعیت نظام وظیفه معرفی شده را با توجه به بند «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحه 3 دفترجه راهنمای شرکت در آزمون مذکور (برای برادران). </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">9</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ـ </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در خصوص مربیان رسمی ارارایه </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اصل گواهی مبنی بر اینکه عضو هیات علمی رسمی </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">(با حداقل سه سال سابقه کار و احرازشرایط استفاده از تسهیلات اعضای هیات علمی ) </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">وزارت متبوع بوده که به تایید بالاترین مقام مسئول نیز رسیده باشد</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> الزامی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">10</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">- </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">اصل </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدرکی که نشانگر وضعیت استفاده از سهمیه رزمندگان باشد برای آندسته از داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان جزو چند برابر معرفی شدگان قرار گرفته‌اند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN>11</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">- </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">علاوه بر ارسال یک نسخه کاغذی مدارک درخواست شده مندرج در بندهای 1 الی 10،</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">ارسال کلیه مدارک </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">درخواست شده</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> به صورت لوح فشرده</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> (CD)</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">با ذکر نام و نام خانودگی متقاضی و رشته گرایش مورد تقاضا ضروری است.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">تذکر مهم: ارائه اصل </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مدارک</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"> مندرج در بندهای 4-7 شامل اصل مدارک کارشناسی ارشد، کارشناسی، کاردانی</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">، مدرک زبان، ریز نمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد، اصل شناسنامه و کارت ملی </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">برای انجام مراحل مصاحبه </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">در روز مصاحبه علمی الزامی است. بدیهی است مدارک ناقص قابل بررسی نبوده و مسئولیت آن بعهده متقاضی خواهد بود.<o:p></o:p></SPAN></P><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 3pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3></FONT></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN lang=FA dir=rtl style="mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>تیم اساتید دانشکده علوم انسانی در مسابقات فوتسال اساتید دانشگاه کاشان قهرمان شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">مسابقات فوتسال اساتید گرامیداشت هفته معلم با قهرمانی تیم دانشکده علوم انسانی و نائب قهرمانی تیم دانشکده شیمی به کار خود پایان داد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8936asatid.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">مدیر تربیت بدنی دانشگاه کاشان گفت: این مسابقات <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>که از تاریخ 26 اردیبهشت آغاز و تا <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>9 خرداد ماه به طول انجامید با حضور 4 تیم از اساتید دانشکده های علوم انسانی، فنی مهندسی، دانشکده شیمی و <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>دانشکده علوم پایه و انجام 6 بازی و رد وبدل‌شدن 20 گل و معرفی تیم های اول و دوم خاتمه یافت.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"> <IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3448asatid2.gif" align=baseline border=0><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">سعید حلاج باشی هدف از برگزاری این مسابقات را جذب اساتید به سمت ورزش و ایجاد پویایی و نشاط در بین آنان عنوان کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>اعضای تیم های شرکت کننده در این مسابقات به شرح ذیل می‌باشد:<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">دانشکده علوم انسانی : آقایان دکتر احمد یوسفان، دکتر حسین قربان پور، دکتر صیادی نژاد، دکتر محسن سیفی، دکتر حسین ایمانیان، دکتر محمد رئوف معینی، دکتر علی رحیمی و دکتر مهدی دشت بزرگی. <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>مربی: دکتر محمد جواد پور وقار<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>سرپرست: دکتر علی یزد خواستی <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">دانشکده شیمی : آقایان پرفسور مسعود صلواتی نیاسر، پرفسور محسن محسن نیا،<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>عبدالحمید بامنیری، مسعود همدانیان، دکتر محمد رضا منصور نیا، دکتر مهدی شبانی، دکتر حسین دهقانی، دکتر فرهاد مزدیان فر .<SPAN style="mso-spacerun: yes">                     </SPAN>مربی: دکتر قریشی-<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>سرپرست: دکتر بهپور .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">دانشکده فنی مهندسی : آقایان دکتر محمدرضا ذوقی، دکتر ابوالفضل حلوایی، دکتر حمید محمدی، دکتر حسن بخشنده امینه، دکتر سعید گلابی، دکتر کیوان قرابی و دکتر مجید نعمتی. مربی:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>دکتر سعید گلابی –<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>سرپرست: دکتر سلطان محمدی<SPAN style="mso-spacerun: yes">         </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA">دانشکده علوم پایه: آقایان دکتر مجید منعم زاده، دکتر محسن محرابی،دکتر مصطفی زاهدی فر، دکتر مهرداد مرادی،دکتر فرهاد زمانی، دکترغلامحسین فتح تبار، دکتررضا رمضانی و حسین طرفدار. مربی: دکتر زاهدی فر –<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>سرپرست:<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>دکتر احسان روزمه<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA"><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب