آرشیو اخبار

<FONT size=2>آگهی مناقصه عمومی خرید رایانه دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">دانشگاه کاشان در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 68 دستگاه رایانه (58 دستگاه معمولی و 10 دستگاه محاسباتی) اقدام نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">لذا، متقاضیان می توانند ضمن دریافت شرایط مناقصه، نسبت به ارائه نرخ پیشنهادی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 16/3/90 اقدام نمایند. (جهت دریافت شرایط عمومی و تخصصی مناقصه اینجا کلیک نمایید).<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN><SPAN>1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/801شماره 1.pdf">شرایط عمومی مناقصه خرید رایانه (فرم شماره 1)</A></SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN><SPAN>2-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">     </SPAN><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/9442فرم شماره 2.pdf">شرایط تخصصی مناقصه خرید رایانه(فرم شماره 2)</A></SPAN></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN dir=rtl><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN dir=rtl><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN dir=rtl><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN dir=rtl><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN dir=rtl><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 54pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -36pt; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-list: l0 level1 lfo1"><SPAN dir=rtl><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN></B></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>رونمایی از میدان سپیده کاشانی در دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">همزمان با برگزاری همایش سپیده کاشانی از میدان سپیده کاشانی در دانشگاه کاشان رونمایی شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در مراسم رونمایی از این میدان که دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس دانشگاه و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان کاشان حضور داشتند، میدان واقع در روبروی خوابگاه خواهران دانشگاه کاشان با نام میدان سپیده کاشانی نامگذاری گردید.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2945sepide-meidan.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد در حاشیه این مراسم اظهار داشت: به منظور پاسداشت یاد و خاطره بانوی سخن‌سرای شعر بیداری و پایداری و آشنایی دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر با شخصیت این بانوی فرهیخته به عنوان الگویی مناسب برای زنان ایرانی، این میدان به نام میدان سپیده کاشانی نامگذاری شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">شایان ذکر است سرور اعظم باکوچی متخلص به سپیده کاشانی اول مرداد ماه سال 1315 در شهر کاشان در خانواده ای مذهبی و اهل ادب و عرفان به دنیا آمد و در بیست و یکم بهمن سال 1371 به دلیل بیماری در شهر لندن انگلستان دارفانی را وداع گفت آرامگاه این بانوی شعر انقلاب اسلامی، سخن‌سرای بیداری و پایداری در قطعه هنرمندان بهشت زهراء تهران می‌باشد .</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>چهاردهمین جشنواره ورزش‌های همگانی</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 8.0pt">مسابقات شنا وسه گانه آبی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 8.0pt">ویژه اساتید مرد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 8.0pt">زمان یکشنبه 1/3/90 ساعت 19:30</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 8.0pt">کلیه علاقه مندان می‌توانند جهت حضور در مسابقات در ساعت اعلام شده در استخر حضور داشته باشند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 8.0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>هر نفر می‌تواند در یک مسابقه شرکت نماید</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 8.0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>به نفرات برتر در هر مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-font-size: 8.0pt"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN><SPAN lang=FA>مدیریت تربیت بدنی</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-font-size: 10.0pt"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>همایش بزرگداشت سپیده کاشانی در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">معاون سیاسی امنیتی استانداری استان اصفهان دراولین همایش بزرگداشت بانو سپیده کاشانی به بیان ویژگی‌های اخلاقی مذهبی و معنوی بانوسپیده کاشانی پرداخت و گفت: حضور او به عنوان یک بانوی محجبه درجبهه‌های حق علیه باطل و علاقه‌مندی بسیار زیاد وی به ولایت، امام و رهبری برای کلیه زنان این مرز وبوم الگوی واقعی زن مسلمان بود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سید محمدمهدی اسماعیلی، برگزاری همایش سپیده کاشانی را در کاشان سوغات خوبی برای مردم عزیز کشورمان خصوصاً استان اصفهان و شهرستان دارالمومنین کاشان دانست و افزود: ضمن اینکه وظیفه دارم به نمایندگی ازدکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار استان اصفهان سلام او را به شما فرهیختگان ،شعرا و افراد حاضردر این همایش بزرگ برسانم امیدوارم که مدیریت استان نیز درکنار دستگاه‌های دیگر بتواند با گرامیداشت‌هایی نظیرسپیده کاشانی که به حمدالله درمرکزاستان و شهرهای مختلف این استان ازجمله شهر دارالمومنین کاشان که پراز مفاخر بزرگی که امروز نیازمند شناساندن آنها به جامعه جدیدمان می‌باشد، کوشا باشیم .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">درادامه این همایش رئیس انجمن آثار و مفاخرفرهنگی ایران به بیان ویژگی‌های معنوی و دینی بانو سپیده کاشانی پرداخت وگفت: درست است بزرگانی مانند پروین اعتصامی نامشان بیش ازدیگران برسر زبان‌ها می‌باشد اما ابیاتی که در دیوانی که ازسپیده کاشانی فراهم شده و می‌خوانیم او نیز در چنین جایگاهی قراردارد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر محمد جواد ادبی با بیان ویژگی‌های شعر سپیده کاشانی در بعد معنوی افزود: دلیل اینکه شعر سپیده کاشانی از طیف معنایی دینی است و وی شعر و شاعری را عبادت می‌داند به خاطر آن است که ما در اشعار سپیده کاشانی جمال الهی را می‌بینیم. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکترمحمد جواد ادبی خاطرنشان کرد : مفهومی که درسنت عرفانی اسلامی ما برای زن درنظرگرفته شده است امروز در زمانه مدرن و فضای عشق‌های مجازی این زیبایی را به طور خیلی سطحی می‌بینیم .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی خطاب به حاضرین دراین همایش گفت: جمال مفهومی است که با عفاف ،تربیت، تدین و عاطفه اجین است و فکر می‌کنم شاعر بزرگ شهرشما و مفخره فرهنگی استان اصفهان سپیده کاشانی یکی ازمظاهر جمال الهی است که جمال را معنا کرد و خود تلاش کرد که جلوه‌ای از این مفهوم باشد .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران با تاکید براینکه امیدواریم بتوانیم با همکاری انجمن آثار و مفاخراسلامی استان اصفهان بیش از این در پاسداشت مفاخر فرهنگی این استان و شهر دارالمومنین کاشان درکناردوستان خدمتگزار باشیم افزود: ازدست‌اندرکاران و شرکت‌کنندکان دراین همایش تقدیر وتشکر می‌کنم و امیدوارم خداوند متعال به همه توفیق اطاعت و پیروی از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بویژه صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا(س) عطا فرماید .<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آیت‌الله نمازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان نیز در این همایش با اشاره به ویژگی منحصربه فرد بانوسپیده کاشانی به عنوان یک زن واقعی مسلمان و حضور معنابخش او در جبهه‌های حق علیه باطل، افزود: برگزاری همایش سپیده کاشانی فرصت خوبی برای شناساندن دیگر فرهیختگان مسلمان و تبیین جایگاه زن دراسلام توحیدی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">برگزاری برنامه تئاتر توسط هنرمندان سینما و تئاترشهرستان کاشان با موضوع زندگینامه این بانوی سخن‌سرای بیداری و پایداری شعر انقلاب اسلامی و اجرای تصنیف‌هایی از اشعار سپیده کاشانی توسط استاد گلریز از خوانندگان معروف جبهه و جنگ از دیگر برنامه‌های این همایش بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکراست در اولین همایش ملی بزرگداشت سپیده کاشانی در تالار آزادی دانشگاه کاشان معاونین و مشاورین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس انجمن مفاخر و آثار فرهنگی ایران، نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران وبیدگل درمجلس شورای اسلامی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ،معاون سیاسی امنیتی استانداراصفهان ،معاون استاندار و فرماندار ویژه و مسئولین شهرستان کاشان ،روسا و اساتید دانشگاه‌های کاشان، مسئولین کشوری و لشگری و جمع کثیری از شاعران، بانوان ،فرهیختگان و ادب‌پروران ازسراسر کشور حضور داشتند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 15pt; LINE-HEIGHT: 115%"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>آئین اختتامیه جشنواره نماز در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آئین پایانی جشنواره نماز دانشگاه کاشان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حاج محسن قرائتی، مهندس گرانمایه‌پور، نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، حسینعلی حاجی، فرماندار کاشان و مهندس مدرس‌زاده، شهردار شهر کاشان و جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان در تالار آزادی این دانشگاه برگزار شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/94namaz1.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان ضمن خیر مقدم به مدعوین و شرکت‌کنندگان به ارائه گزارشی مختصر از روند برگزاری جشنواره نماز پرداخت و گفت: جشنواره نماز دانشگاه کاشان از تاریخ 89/8/14 در سطح منطقه کاشان، دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کاشان فعالیت خود را آغاز و امروز با تقدیر از برگزیدگان این جشنواره به کار خود پایان می‌دهد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حجت الاسلام والمسلمین عباس خادمیان افزود: این جشنواره در سه قالب مقالات، آثار هنری و ادبی برگزار شد که در مجموع 27 عنوان مقاله، 16 اثر ادبی شامل شعر، داستان، قطعه ادبی و خاطره‌نویسی و 12 اثر هنری شامل خوشنویسی، پوستر، کلیپ، عکس و نقاشی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که با تشخیص کمیته علمی این جشنواره، 13 اثر به عنوان آثار برگزیده این جشنواره انتخاب شدند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3284namaz2.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج محسن قرائتی، برگزاری مسابقه گزین‌گویه‌ها و اهدای جوایز و لوح تقدیر به برگزیدگان جشنواره از دیگر بخش‌های جشنواره نماز در دانشگاه کاشان بود.</SPAN>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست صمیمانه رئیس دانشگاه و کارکنان حوزه روابط عمومی دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">همزمان با 27 اردیبهشت روز جهانی روابط عمومی، نشست صمیمانه رئیس دانشگاه و کارکنان حوزه روابط عمومی دانشگاه کاشان برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد در این نشست با تبریک روز روابط عمومی به کارکنان این بخش گفت: روابط عمومی به عنوان ویترین دانشگاه، موثرترین بازوی مدیریتی یک مجموعه برای تحقق، تبیین و تبلیغ اهداف کلان دانشگاه است که می‌تواند به عنوان پشتوانه‌ای قابل اتکاء در برقراری تعامل و ارتباط یک سازمان در بخش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نقش‌آفرینی کند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">محمد رمضانی، مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه کاشان نیز در این نشست ضمن تقدیر از ریاست دانشگاه و توجه ویژه ایشان به این حوزه، توضیحات مختصری را درباره عملکرد و برنامه‌های روابط عمومی ارائه دادند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در ادامه این مراسم کارکنان روابط عمومی پیشنهادات و خواسته‌های خود را با رئیس دانشگاه مطرح کردند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در پایان این مراسم از طرف رئیس دانشگاه، به رسم یادبود لوح تقدیری به کارکنان حوزه روابط عمومی اهداء شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مراسم بزرگداشت شهید ایوب بلندی در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مراسم تجدید میثاق با شهدا با موضوع شهید ایوب بلندی با حضور حجت‌الاسلام خادمیان، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان، حجت‌الاسلام احمدشیخ‌زاده، مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و جمعی از اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان در جوار گلزار شهدای گمنام این دانشگاه برگزار شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این مراسم که به همت کانون دانشجویی ایثار دانشگاه کاشان برگزار شد، مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان- واحد کاشان، با تمجید از نقش ارزشمند شهدا در صیانت و پاسداری از ارزش‌های اسلام و انقلاب گفت: امروز تداوم راه شهدا به این معنا نیست که ما تنها به برگزاری برنامه‌های مختلف بسنده کنیم، بلکه رسالت اصلی ما این است که با تحصیل و علم‌اندوزی راه شهدای بزرگوار را ادامه دهیم و در تحصیل و علم سرآمد دیگران باشیم.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حجت‌الاسلام والمسلمین حسین رمضانی ضمن بیان ویژگی‌های شخصیتی شهید بلندی، افزود: شهید ایوب بلندی از جمله شهدایی بود که قبل از شهادت به مقام رفیع جانبازی نیز نائل شده بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">قرائت زندگینامه و وصیت‌نامه شهی بلندی، فاتحه‌خوانی و نوحه‌سرایی از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

دکتر منوچهر متکی در دانشگاه کاشان: رژیم صهیونیستی ۶۳ سال نتوانست مشروعیتش را به ملت‌ها بقبولاند

منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق کشورمان در جمع دانشجویان دانشگاه کاشان در برنامه‌ای باعنوان «مرگ فرعون»که به همت جامعه اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی دانشگاه کاشان در تالار فیض دانشگاه برگزار شده بود، به تشریح تحولات منطقه پرداخت. وی در ابتدا با بیان اینکه این روزها شصت‌ و سومین سالگرد وقوع قصه پرغصه فلسطین و روز نکبت و اعلام تشکیل حکومت غیر مشروع صهیونیستی اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی را سپری می‌کنیم، گفت: رژیم صهیونیستی در طی ۶۳ سال نتوانست مشروعیت خود را به ملت‌های عربی، مسلمان و افکار آزاده جهان بقبولاند. متکی در عین حال یادآور شد: البته ۶۳ سال تاریخ پرفراز و نشیب مملو از جنایات، تجاوزات، جنگ‌ها، تحمیل‌ها و کشتارهای وحشیانه و ترور به نام این رژیم در منطقه ثبت شد. وزیر خارجه سابق اظهار داشت: رژیمی که روزی داعیه از نیل تا فرات را داشت امروز زبون‌تر از هر زمان دیگری با نگرانی و دلهره آنچه را در منطقه می‌گذرد، نظاره می‌کند. متکی با اشاره به جمعیت عظیم صدها هزار نفری از مردم این منطقه که طی روزهای اخیر در اعتراض به رژیم صهیونیستی به خاطر غصب، اشغال و اسارت فلسطین مظلوم به راه افتادند، گفت: این رژیم ظرف چند روز گذشته صدها کشته را در کارنامه خود ثبت کرده است. وزیر خارجه سابق این دغدغه و دستپاچگی رژیم صهیونیستی را در ارتکاب جنایات جدید نشانگر عمق سونامی اجتماعی دانست که در این منطقه در حال شکل‌گیری است. وی با طرح این سؤال که چه اتفاقی افتاده؟ اظهار داشت: اینها همه چیز را تنظیم و تمام صحنه و چینش‌های لازم را انجام داده بودند و صدایشان در آسمان‌ها بلند بود که همه ملک جهان زیر پر آنهاست و حکومت‌ها را یکی پس از دیگری تسلیم محض اراده خود کرده بودند. متکی ادامه داد: اینها امپراطوری ۵۰۰ ساله عثمانی را که از یکسو تا دروازه‌های وین و از سوی دیگر از شمال آفریقا تا الجزیره و در خاورمیانه تا فلسطین اشغالی و پرده‌داری خانه کعبه را در اختیار داشت، به حکومت لائیک در ترکیه تبدیل کردند و ۱۵ سال پیش نیز طراحی کردند که قذافی را که به نظر می‌رسید قابل کنترل نباشد مطیع و همراه خود کنند و نخستین کشور عربی را با حکومتی شکل دادند که حجاب را در آن کشور ممنوع کنند. وزیر خارجه سابق اضافه کرد: تمام صحنه تسلیم آنها بود و اگر یکی دو جا صدایی در مخالفت با آنها مطرح می‌شد، آنها را گرفتار مسائل داخلی می‌کردند که از جمله سودان را با تجزیه دارفور و سوریه را به شکلی دیگر مشغول کردند و بقیه تسلیم محض بودند. وی ادامه داد: تصورشان این بود که انقلاب اسلامی ایران را مهار کردند. ۳۰ سال گذشته با اقسام طراحی‌ها فکر کردند که شرایط را به دست گرفتند اما خداوند از جایی که گمان نمی‌کردند قدرت‌نمایی خود را انجام داد. وزیر خارجه سابق با ذکر این نکته که کسی در منطقه پیش‌بینی وقوع این تحولات را نکرده بود، خاطرنشان کرد:‌ برخی‌ها عنوان کردند که آمریکایی‌ها این قیام‌ها را طراحی کردند، اما اینچنین نبود. آمریکایی‌ها نمی‌خواستند که چینشی که به نفع آنهاست، را به هم بزنند. متکی اضافه کرد: در ۴ ماه گذشته این قیام‌ها روز به روز منظم‌تر و مطالبات مردم مشخص‌تر و منسجم‌تر و البته دشمن عصبانی‌تر شده‌اند. وزیر خارجه سابق با طرح این پرسش که چرا گفته می‌شود این حرکات بیداری اسلامی است؟ خاطرنشان کرد: با رصد شعارها می‌توان به این نکته پی برد. وی با بیان اینکه جریان‌های ملی‌گرا و دیگر جریان‌ها در این کشورها وجود دارند، یادآور شد: اما بستر و غلبه بر اسلام است و از بحرین تا لیبی این بسترها پررنگ‌تر می‌شود. متکی اضافه کرد: آمریکایی‌ها آنچنان محور اصلی خاورمیانه یعنی مصر را پولادین کرده بودند که هیچ کس گمان نمی‌کرد این دیواره سربین‌ شده‌‌ای که ورثه خلف فرعون‌ها در آن، جا گرفته بودند و بی‌محابا استقلال کشور و عزت عرب و مسلمان را به تاراج گذاشته‌ بودند، فرو بریزد. وزیر خارجه پیشین با اشاره طراحی‌هایی که حاکمان کشورهای منطقه از جمله حسنی‌ مبارک در مقابله با این قیام‌ها به کار گرفته‌اند، خاطرنشان کرد: طراحی‌هایی که در مقابله با مردمشان به کار بردند شبیه طراحی‌هایی بود که شاه در ایران به کار برد، از جمله تغییر نخست‌وزیر و به راه‌انداختن چماقدار در شهرها و روستاها و.... وی اضافه کرد: این حکمرانان با جلال و جبروتی که درست کرده بودند و وابستگی به اربابانشان اوج دیکتاتوری را در کشورهایشان حاکم کرده بودند و در چنین فضایی بود که این حرکات و قیام‌ها شکل گرفت. وزیر خارجه سابق در خصوص تعامل غرب با این قیام‌ها و انقلاب‌ها نیز با بیان اینکه بهت‌ غرب را می‌توان به خوبی فهمید، اظهار داشت: اتخاذ مواضع گوناگون و بعضاً متضاد، گویای این است که صورت مسئله را نفهمیده‌ و جدی نگرفته‌اند البته حکومت‌های این کشورها نیز در آغاز راه این قیام‌ها را جدی نگرفته بودند. متکی به مواضع کلینتون، اوباما و رابرت گیتس اشاره کرد و افزود: با نگاهی به این مواضع می‌توان متوجه شد که آنها صورت مسئله را متوجه نشدند و علاوه بر آن نمی‌دانند که با این پدیده چگونه برخورد کنند؛ اگرچه در حال حاضر تمام توان خود را بسیج کردند. وی در ادامه سخنانش با ذکر این نکته که آنها نمی‌دانند با ایران در این ماجرا چگونه برخورد کنند، گفت: در روزهای نخست مولن، کلینتون و گیتس عنوان می‌کردند که ما این تحولات را بررسی کردیم و ردپایی از دخالت ایران وجود ندارد زیرا آنها نمی‌خواستند این تداعی به وجود بیاید که این حرکات رنگ و بوی انقلاب اسلامی دارد اما نهضت که جلوتر رفت شاهد نماز جماعت‌ها و شعارها بودند و شعاری در تمام حوزه‌های عربی جای خود را باز کرد و آن این بود «الشعب یرید اسقاط النظام». وی با بیان اینکه عربستان و اعضای شورای همکاری خلیج فارس به کجا می‌روند، به دنبال عامل خارجی می‌گردند، اظهار داشت: در این نهضت هیچ دخالت خارجی وجود ندارد. ۲ سال پیش علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن در خصوص تحولات کشورش، ایران و دیگران را متهم می‌کرد اما آیا در تظاهرات صدها هزار نفری یمن یک ایرانی و خارجی را یافتند؟ به گفته وی، شورای همکاری خلیج فارس بیهوده به دنبال عوامل خارجی می‌گردد چرا که در مردم تحولی ایجاد شده و آنها معترض هستند و انتظار دارند که صدایشان شنیده شود. متکی خطاب به عربستان و شورای همکاری خلیج فارس گفت: چرا خودتان را فریب می‌دهید و ایران را تهدید جلوه می‌دهید؟ چرا به بیراهه می‌روید؟ وزیر خارجه پیشین اضافه کرد: آل خلیفه عرضه کشورداری و پاسخگویی به مطالبات مردمش را ندارد و به همین خاطر از ارتش عربستان برای سرکوب مردم دعوت می‌کند. متکی تصریح کرد: غرب باید به این تناقض‌کاری‌ها در منطقه پاسخ دهد. وی بر تدوین رساله‌هایی در حوزه‌های حقوقی و علوم سیاسی پیرامون قیام‌های منطقه و بررسی این قیام‌ها از زاوایای مختلف و برخورد غرب با آن تأکید کرد. وزیر خارجه پیشین در خصوص تأثیر این قیام‌ها بر اروپا و اینکه گفته می‌شود اروپا ظرفیت‌های به هم ریختن را دارد یا خیر نیز پاسخ داد: بله. اروپا ۱۰ سال است که سیاست خارجی ندارد و مردم اروپا این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا دولت‌هایمان اینگونه تسلیم سیاست‌‌های کاخ سفید هستند و چرا استقلال نداریم، مگر ما رنسانس را به وجود نیاوردیم. متکی با اشاره به اظهارات دوگل مبنی بر اینکه ملت فرانسه دوست ندارد رئیس کشورش به کشوری دیگر تکیه دهد، گفت: این در حالی است که سارکوزی در دوران بوش بسیار با سیاست‌های وی همراهی می‌کرد که بر این اساس و در راستای استقلال این کشور و مخالفت با سیاست‌های سارکوزی، شاهد نهضتی در فرانسه بودیم. متکی در ادامه به تسلیم پذیری سران اروپایی نسبت به رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: در دیدارهای سران اروپا با سران این رژیم شاهد هستید که چگونه طلبکارانه با اروپایی‌ها برخورد و برای آنها دستورالعمل صادر می‌کنند. وزیر امور خارجه پیشین در این خصوص به سفری که به پرتغال داشت، پرداخت که در آن سفر، سفیر رژیم صهیونیستی طی سخنانی نسبت به سفر وزیر خارجه ایران معترض شده بود و افزود: در پی این اقدام وزیر خارجه پرتغال سفیر رژیم صهیونیستی را به سفارت احضار کرد و به وی اعلام شد که پرتغال در روابط با دیگر کشورها از دولت‌های دیگر دستور نمی‌گیرد. متکی افزود: جوانان آلمانی این سؤال را مطرح می‌کنند که پدران ما اقداماتی را انجام دادند، چرا ما به عنوان نسل‌های بعدی باید تحقیر شویم؟ وزیر پیشین امور خارجه با بیان اینکه قیام‌های کنونی منطقه در حال حاضر به اهداف اولیه خود رسیده یکی از این اهداف را پی بردن ملت‌های منطقه به قدرت خود عنوان کرد و گفت: در این کشورها کسی قبلا جرأت کمترین حرکتی را نداشت و بر این جوامع، خاکستر مرگ ریخته بودند و مردم در درون ناراحت بودند اما جرأت اعتراض نداشتند. وی دستیابی دولت‌های این منطقه به این حقیقت که پوشالی هستند را از دیگر اهدافی خواند که این قیام‌ها به آن رسیده و افزود: علاوه بر این اگر فردا قیام‌ها پایان یابد و دولت‌های باقیمانده سر جایشان بمانند که البته نمی‌شود، به این نکته پی برده‌اند که دیگر مثل گذشته نمی‌توانند حکمرانی کرده و از گرده مردم سواری بگیرند. متکی با اشاره به نقش کلیدی و الهام بخشی انقلاب اسلامی در ایجاد این تحولات خاطرنشان کرد: این در حالی بود که مردم و دولت ایران کمترین دخالت اجرایی و عملیاتی نداشتند. وی افزود:‌ مردم منطقه خودشان را با ملت ایران مقایسه می‌کردند که ۳۲ سال است نماینده مجلس، رئیس جمهور و رهبرشان را خودشان انتخاب می‌کنند. وزیر خارجه پیشین در ادامه سخنانش اظهار داشت: مطالبات این قیام‌ها در سه حوزه ملی،‌ منطقه‌ای و بین‌المللی تعریف می‌شود. در حوزه ملی مردم به سبک حکمرانی حکمرانانشان و نوع مناسبات بین حکمرانان و مردم معترضند. در حوزه منطقه‌ای به سیاست‌های دولت‌هایشان در روابط منطقه‌ای و از همه مهمتر تسلیم‌پذیری در قبال رژیم صهیونیستی اعتراض دارند و در حوزه بین‌المللی خواستار تغییر مناسبات کشورهایشان با غرب و مشخصا اروپا و آمریکا هستند. وزیر خارجه پیشین به طرح ابتکار عربی که شامل بازگشت آوارگان فلسطینی، پایتختی قدس شریف برای فلسطین و پذیرش مرزهای ۱۹۶۷ بود اشاره کرد و افزود: کدام یک از این موارد محقق شده است؟ ۱۳۰ طرح در ۴۰ سال گذشته برای موضوع فلسطین پیشنهاد دادند، کدام یک از آنها اجرا شده است؟ منوچهر متکی در ادامه به پرسش‌های دانشجویان دانشگاه کاشان پاسخ داد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به عمیق شدن خیزش‌ها در منطقه، کشورهایی چون اندونزی، مالزی، پاکستان و آسیای مرکزی تلاش جدی در این راستا ندارند و چرا ایران نقش وحدت‌بخشی را در این زمینه ایفا نمی‌کند؟ که وی پاسخ داد: کشورهای دیگر در شرایط مبتنی بر بهت قرار دارند و نمی‌دانند چگونه تحولات را تحلیل کنند، البته در بین مردم این زمینه و علاقه‌مندی وجود دارد. وی انحصاری بودن این قیام‌ها را در این دانست که تقریبا بی‌نیاز از حمایت‌های خارجی توانسته خود را معرفی و مردم مطالباتشان را مطرح کنند. متکی با بیان اینکه احتمالا در قالب مردمی حرکت‌هایی را داشته باشیم، به تحرکات مسلمانان در اروپا و همچنین شبه قاره هند اشاره کرد و گفت: قذافی باید به عنوان جنایتکار جنگی معرفی شود. وزیر خارجه پیشین پیشنهاد داد که جامعه دانشگاهی کشور کمیته حمایت از قیام‌های مردم عرب را ساماندهی و مردم نیز کمک کنند. متکی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه آیا آمریکایی‌ها این قیام‌ها را طراحی کردند؟ پاسخ داد: آمریکایی‌ها طراح این قیام‌ها نبودند؛ البته آمریکایی‌ها از دروازه لیبی و قیام این کشور عملاً سعی کردند که وارد صحنه شوند و تا قبل از آن نمی‌دانستند از کجا و چگونه وارد شوند و در بهت قرار گرفتند. وی ادامه داد: در قضیه لیبی چند نکته نگرانی غرب را بیشتر می‌کند، یکی اینکه ۱۰ الی ۱۲ سال تلاش کردند تا قذافی را رام کنند. از سوی دیگر لیبی قلب شمال آفریقاست و یک ساعت تا اروپا فاصله دارد و اگر بنا باشد شمال آفریقا ناامن باشد، این ناامنی به همراه خود مهاجرت‌های فراوانی را به اروپا خواهد داشت و این باعث نگرانی اروپایی‌ها خواهد شد چرا که حدود ۴۰ سال طول کشید تا توانستند مهاجرانی که از آفریقا به اروپا آمده بودند را ساماندهی کنند. علاوه بر این نفت لیبی نیز در اختیار آنها بود و قراردادهای آنچنانی با قذافی بسته بودند و به همین خاطر از منظر لیبی وارد شدند تا نظرات خود را بر این قیام حاکم کنند. متکی با بیان اینکه به اعتقاد من قذافی قادر به ماندن در لیبی نخواهد بود، اظهار داشت: آتش این قیام‌ها زبانه جدیدی می‌کشد که این زبانه به اردن و عربستان نیز سرایت خواهد کرد. وی در خصوص مصر نیز اظهار داشت:‌ قیام مصر از سوی دیگران طراحی نشده بود البته مصر هنوز هم برای آمریکا و غرب مهم است. تاکنون مصری‌ها هوشمندانه شرایط را مدیریت و آرام آرام مطالبات خود را بیان می‌کنند. وزیر خارجه پیشین در مورد تحولات سوریه نیز خاطرنشان کرد: در حوزه مطالبات داخلی و خواسته‌های مردم هیچ فرقی بین سوریه و بقیه کشورهای عربی نیست و دولت سوریه باید به مطالبات مردمش نیز توجه کند و با مردم تعاملی سازنده داشته باشد. وی پاسخ اعتراض و سؤال مسالمت‌آمیز را مشت و درفش ندانست و گفت: افزایش تعداد کشته‌ها، خشم و نفرت تولید می‌کند. وزیر خارجه سابق در عین حال به تفاوت سوریه با سایر کشورهایی که در آنها قیام صورت گرفته اشاره کرد و گفت: در سایر کشورهای عربی شاهد هیچ دخالت خارجی نیستیم اما سخنگوی دولت آمریکا درباره سوریه عنوان می‌کند که دولت سوریه نباید از کمک ما به مخالفان ناراحت باشد. متکی یادآور شد: البته در حوزه منطقه‌ای و جهانی مواضع سوریه نسبت به رژیم صهیونیستی و آمریکا مترقی‌تر از بقیه کشورهای عربی است. وزیر خارجه پیشین همچنین گفت: ‌اگر این قیام‌ها به نتایج اولیه خود که تحقق مطالبات مردمی است، برسد، غرب دیگر در موضع ابتکار و فعال نخواهد بود. غرب در پرونده منطقه‌ای خود در ۱۰ سال گذشته شکست‌های متعددی را ثبت کرده است، از جمله در ۸ سال دوران بوش و ۲ سال دوران اوباما. آنها در عراق و افغانستان موفق نبودند. آمریکایی‌ها آمدند که منطقه را اسیر بگیرند، ولی خودشان اسیر منطقه شدند. وزیر خارجه پیشین در پاسخ به این سؤال که چرا ایران در قبال عربستان به خاطر کشتار مردم بحرین اقدام عملی انجام نداده است؟ گفت: دو ویژگی یعنی خودکفایی مردم بحرین در قیا‌مشان و مسالمت‌آمیز بودن حرکتشان باعث رسوایی حامیان آل خلیفه شده است. قیام مردم بحرین بی‌نیاز از کمک‌رسانی خارجی است چرا که اولین کمک‌رسانی خارجی بیشترین بهانه را به دست آل خلیفه برای سرکوب و برخورد بیشتر می‌دهد. متکی افزود: ‌ما به عنوان جمهوری اسلامی ایران یک وظیفه داشتیم که حمایت خود را به طور عام بیان کنیم و در همین زمینه مقام معظم رهبری صراحتاً فرمایشاتی را در مشهد بیان کردند و وزارت خارجه بعد از آن سخنرانی، جدی‌تر وارد میدان شد و مواضعش را شفاف‌تر بیان کرد. وی ادامه داد: ورود عملیاتی، اجرایی و نظامی ایران در بحرین کمکی به مردم این کشور نمی‌کند. البته حاکمان بحرین باید بدانند که اگر بیش از این فشارها را افزایش دهند ممکن است مردم بحرین راهکار دیگری را پیدا کنند. وزیر خارجه پیشین تصریح کرد: عربستان بدون قید و شرط و سریعاً باید از بحرین خارج شود چرا که دخالت به لحاظ حقوقی هیچ مبنایی ندارد و عربستان به خاطر این وارد بحرین شده که زهر چشمی از مردم خودش بگیرد زیرا در آنجا دچار مشکل است. وی محور ایران، ترکیه و مصر را مطرح کرد و گفت: این سه کشور می‌توانند در قبال تحولات منطقه نقش‌ آفرینی کنند. متکی در خصوص قطع رابطه با عربستان و برخی کشورها اظهار داشت: این اقدام برای آنها خوراک تبلیغاتی دخالت ایران را فراهم می‌کند و این در حالی است که ما هیچ گونه دخالت اجرایی و عملیاتی نداریم. متکی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا فقدان یکپارچگی بین مسلمانان منطقه و نبودن رهبری مدبر موج پیروزی منطقه را کمرنگ نمی‌کند؟ اظهار داشت:‌ نبود یکپارچگی یک نقص بوده که البته تا حد زیادی برطرف شده. شما هیچ وقت نمی‌توانستید مردم یمن را یکپارچه ببینید و معترضان در بحرین نیز هیچ وقت اینگونه به یکدیگر پیوسته نبودند اما به صورت نسبی الان وضعیت بهتر از گذشته است. وی با بیان اینکه مردم این کشورها درصددند از عقل جمعی و نگاه‌های مشورتی استفاده کنند، پیشنهاد داد که در حال حاضر که یک رهبر کاریزماتیک برای این قیام‌ها وجود ندارد، انقلاب اسلامی دین خود را ادا کند و مجموعه مراحلی که از پیروزی انقلاب تاکنون طی شد در قالب یک مانیفست تعریف و در اختیار ملت‌های منطقه قرار داده شود. متکی در پایان در پاسخ به سؤالی در خصوص امید بستن به اخوان‌المسلمین به عنوان شاخه‌ای از وهابیت، اظهار داشت: اخوانی‌ها از وهابیون متفاوت هستند. اربکان و اردوغان هر دو اخوانی هستند و حماس نیز شاگردان مکتب اخوان بودند. وی در خصوص نحوه تعامل با این قیام‌ها که اکثریت آنها اهل سنت هستند، بر مشترکات تأکید کرد. متکی در این زمینه به جنگ ۲۲ روزه غزه اشاره کرد که عده‌ای به ایران به دلیل شیعه بودن نگاه خاصی داشتند و افزود: زمانی که پیام رهبر معظم انقلاب را در حمایت از غزه شنیدند، رهبر اخوان‌المسلمین عنوان کرد؛ «حبیب ما امام خامنه‌ای». علاوه بر آن زمانی که مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه مواضعشان را بیان کردند، در درون اخوان تأثیرات مثبتی را بر جای گذاشت.

ادامه مطلب

<FONT size=2>پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد از سایر دانشگاه‌های کشور برای سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه کاشان <EM><FONT color=#990000>(مهلت ارسال مدارک تا 20 تیرماه تمدید شد)</FONT></EM></FONT>

<P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>بدینوسیله به اطلاع می رساند دانشگاه کاشان در نظر دارد براساس آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر مصوب جلسه مورخ 31/6/86 شورای هدایت استعدادهای درخشان، جهت نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نماید.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>شرایط پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد:<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که حائز یکی از شرایط زیر (شرط 1 تا 7) هستند، می­توانند جهت استفاده از مزایای این آیین نامه درخواست خود را به دانشگاه کاشان ارائه نمایند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><U><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>(افراد مشمول هر یک از شرایط صرفاً می­توانند برای سال و دوره تحصیلی بلافاصله بعدی خود را تسهیلات مربوط بهره­مند شوند.)<o:p></o:p></SPAN></U></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>1) رتبه­های اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته برگزیده، با معرفی دبیرخانه المپیاد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>2) دانشجویان نمونه کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>3) رتبه­های اول تا سوم نهائی جشنواره­های بین­المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشته مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه­ای که در آن برگزیده شده­اند، با معرفی دبیرخانه هر یک از جشنواره­ها.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>4) نفر اول مسابقه­ها و جشنواره­های معتبر علمی بین­المللی با معرفی مراجع<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ذی­ربط.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>5) رتبه اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>6) دانشجویان ممتاز دوره کارشناسی پیوسته که حداکثر در مدت هشت نیمسال دانش­آموخته شوند و به لحاظ میانگین کل جزوه ده درصد برتر در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی (مجموع ظرفیتهای دوره روزانه و نوبت دوم هر رشته در کل دانشگاه) باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>7) دانشجویان رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل که ظرف مدت چهار نیمسال دانش­آموخته شوند و دارای میانگین کل حداقل هفده باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تبصره 1-</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> برای دانشجویان دوره­های کارشناسی پیام­نور طول مدت تحصیل ده نیمسال در نظر گرفته می­شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تبصره 2-</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> دانشجویان ممتاز در رشته­هایی که سرفصل دروس آنها طبق شورای عالی برنامه­ریزی وزارت در دوره­های کارشناسی ناپیوسته برای پنج نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای نه نیسمال تدوین و تصویب شده است نیز می­توانند از تسهیلات مربوط بهره­مند شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>تبصره 3-</SPAN></B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA> ظرفیت پذیرش در یک رشته کارشناسی ارشد بر مبنای اولویت علمی متقاضیان حائز شرایط بند 6 و 7 همان رشته در دوره کارشناسی و براساس آیین­نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی ورود به دوره­های تحصیلی بالاتر انجام می­شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>- پذیرش دانشجویان ممتاز مشمول این آیین­نامه، در دورهای تحصیلی بالاتر بصورت رایگان می­باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>- داوطلبان حائز شرایط می­توانند فرم تقاضای پیوست را تکمیل نموده و طوری به مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان ارسال نمایند که حداکثر تا <U>20/4/1390</U> وصول شود و پس از بررسی، افراد حائز شرایط برای مصاحبه علمی به دانشکده­های مربوطه معرفی می­گردند. رزومه بعلاوه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت­های پژوهشی ضمیمه شود).<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>- به مدارک ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن 5912287-0361 تماس حاصل فرمایید.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>آدرس: کاشان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>- </SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کیلومتر6 قطب راوندی- دانشگاه کاشان –حوزه <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دفتر استعداد درخشان<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #00ccff">مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>فرم تقاضای تکمیل شده (فرم شماره 3)<o:p></o:p></SPAN></B></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>اصل معرفی نامه یا کپی برابر اصل شده برای متقاضیان بند 1 تا 5</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کپی شناسنامه</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>چکیده طرح منتخب در جشنواره یا مسابقات علمی</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>ریزنمرات اخذ شده تاکنون</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 18.0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Tahoma" lang=FA><SPAN style="mso-list: Ignore"><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">            </SPAN></SPAN></SPAN></B><SPAN dir=rtl><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA>کلیه سوابق پژوهشی و مستندات آن</SPAN></B></SPAN><B><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></B></P><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p><A href="http://www.kashanu.ac.ir/files/uploaded/9919Arshad 1390-Kashanu.pdf"><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #00ccff">جهت دریافت فایل PDF جدول رشته‌های کارشناسی ارشد سال 90 دانشگاه کاشان و فرم تقاضا اینجا را کلیک کنید</FONT></A></o:p></SPAN></B></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B> </P></o:p></SPAN></B> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><B><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><EM>«دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه کاشان»</EM></STRONG></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><EM></EM></STRONG></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><EM></EM></STRONG></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><EM></EM></STRONG></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><STRONG><EM></EM></STRONG></SPAN> </P> <P style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=right><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مراسم بزرگداشت سال جهانی شیمی در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مراسم بزرگداشت سال جهانی شیمی با حضور دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس دانشگاه کاشان، پرفسور محسن محسن نیا، رئیس دانشکده شیمی دانشگاه کاشان، پرفسور مجید مقدم، عضو شورای عالی انجمن علمی شیمی ایران و اساتید و دانشجویان دانشکده شیمی دانشگاه کاشان به همت انجمن علمی شیمی دانشگاه کاشان در تالار آزادی این دانشگاه برگزار شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/4502shimi2.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سخنرانی پرفسور مجید مقدم با موضوع رسالت دانشگاهیان در ارتباط با جامعه و رتبه برتر ایران در تولید علم در بین کشورهای جهان اسلام، اجرای گروه موسیقی سنتی بین‌المللی ناسوت، توزیع بروشورهایی با موضوع سال جهانی شیمی و تقدیر از اساتید دانشکده شیمی از جمله بخش‌های مراسم بزرگداشت سال جهانی شیمی در دانشگاه کاشان بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1667shimi1.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">شایان ذکر است، خانه فرهنگ و دانشکده شیمی دانشگاه کاشان در برگزاری این مراسم، انجمن علمی شیمی دانشگاه کاشان را یاری کردند</SPAN></P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P>

ادامه مطلب