آرشیو اخبار

<FONT size=2>موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 24 رشته دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان گفت: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد 24 رشته جدید در این دانشگاه موافقت قطعی به عمل آورد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر امیرحسین رسول نیا اظهار داشت:12 رشته جدید ایجاد شده در دوره کارشناسی ارشد، 9 رشته کارشناسی و سه رشته نیز دوره دکترا می‌باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>وی، فیزیک، مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک را از رشته‌های دوره دکترا ذکر کرد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>به گفته وی، برای دوره کارشناسی ارشد نیز با رشته‌های نهج البلاغه، حقوق جزا و جرم شناسی، علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی، شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس، ریاضی کاربردی، فیزیک گرایش اتمی و مولکولی(لیزر)، فوتونیک، کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی برق(کنترل)، مهندسی مکانیک، ساخت و تولید و مهندسی منابع طبیعی (بیابان زدایی) و مهندسی منابع طبیعی (گرایش آبخیزداری) موافقت شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر رسول نیا، علوم کامپیوتر، آماروکاربردها، زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری، باستان شناسی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، روانشناسی عمومی، مهندسی عمران، مهندسی مواد و مهندسی صنایع را نیز از رشته‌های دوره کارشناسی برشمرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه کاشان یادآورشد: پذیرش دانشجو دوره‌های مذکور، منوط به تامین شرایط علمی، آموزشی و اعتبارات مالی می‌باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در دانشگاه کاشان حدود هفت هزار دانشجو در بیش از 60 رشته گرایش مشغول به تحصیل هستند.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>شماره پنجم دو فصلنامه حدیث پژوهی دانشگاه کاشان انتشار یافت</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>شماره پنجم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی حدیث پژوهی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان انتشار یافت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><IMG border=0 hspace=0 alt="دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی حدیث‌پژوهی5" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5613Hadis5.jpg"></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله 9 عنوان مقاله علمی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها در 310 صفحه ارائه شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>خاندان اشعری و تاثیر آن بر سیر تحول حدیثی مکتب قم کاری از سهیلا پیروزفر و محمد مهدی آجیلیان مافوق و نقش و کارکرد روایات تفسیری معصومان (ع) با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی از محمد تقی دیاری بیدگلی از جمله آثار و مقالات ارائه شده در این دو فصلنامه علمی – پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله علمی همچنین به آثار بررسی تعابیر ناظر بر غلو و تفویص راویان در منابع رجالی شیعه از محسن قاسم پور، بررسی سخن پیشوای حنیفیان: <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>لولا استنان لهلک النعمان از پرویز رستگار و علل ناهنجاری و روش کنترل آن از دیدگاه نهج البلاغه از محسن صمدانیان و فردوس میریان پرداخته است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>ارزیابی حدیث بساط (فرش پرنده) از مهدی جلالی و علی صادقی و مشیخه ابان بن تغلب در طبقه صحابه و تابعین از حامد خانی (فرهنگ مهروش)، مولفه‌های تصویر هنری در نامه سی و یکم نهج البلاغه از محمد خاقانی و حمید عباس زاده و کاوشی در حدیث دحوالارض از سید علی اکبر ربیع نتاج و زهرا لازری، از دیگر آثار ارائه شده دراین مجله است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دکتر محسن قاسم پور مدیر مسوول، دکتر سیدرضا مودب سردبیر و حسین عبداللهی مدیر اجرایی این دو فصلنامه حدیث پژوهی را بر عهده دارند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله حدیث پژوهی بر اساس تفاهم نامه همکاری که با دانشگاه‌های اراک، اصفهان، تربیت مدرس، الزهرا، قم، مازنداران و یزد منعقد کرده است انتشار می‌یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دهمین شماره مجله مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان منتشر شد</FONT>

<P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دهمین شماره مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان منتشر شد.</SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=center><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG border=0 hspace=0 alt="مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات عرفانی 10" align=baseline src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3638Motaleat10.jpg"></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>سری جدید این مجله در 280 صفحه مقالاتی را تحت عنوان، بررسی تاویلات ابن عربی درباره آیات خلود و جاودانگی عذاب در قرآن از حسن ابراهیمی، بازتاب نور نجس یا خیالات نادرست مدعیان سلوک در متون عرفانی تا قرن ششم از تقی اژه‌ای و جعفر شانظری، بررسی عوامل سازنده ابهام در مقالات شمس با تاکید بر مسئله انسجام دستوری از سمیرا بامشکی انتشار داده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>بازخوانی زندگی نامه مولوی با نظر به سلسله مراتب نیازهای مزلو از مجید بهره ور، بازآفرینی اسطوره‌های سیمرغ و ققنوس از بهجت السادات حجازی و زن سوفیایی در رویاهای عارفان از مریم حسینی از دیگر مطالب ارائه شده در این مجله علمی ـ <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>در این مجله علمی سید محمد راستگو و سید محمدفرید راستگو فر مقاله‌ای را با عنوان جمال جلال و جلال جمال و محمد شادروی منش نیز مقاله دیگر تحت عنوان لوایح از کیست؟ را ارائه کرده اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>احمد حرب اصفهانی نیشابوری از دکتر سعید شفیعیون و روان تحلیل گری رویای ابن عربی در فصوص الحکم از دکتر سید علی اصغر میرباقری فرد و اشرف خسروی از دیگر آثار و مقاله‌های ارائه شده در این مجله علمی ـ <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>پژوهشی است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله علمی پژوهشی مطالعات عرفانی هر فصل یکبار به مدیرمسوولی دکتر حسین حیدری و سردبیری دکتر محمود عابدی و مدیر اجرایی حسین عبداللهی انتشار می‌یابد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>مجله مطالعات عرفانی بر اساس نامه شماره 2596/3 مورخ 29/3/1387 از سوی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حایز رتبه علمی پژوهشی گردیده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>لازم به ذکر است مطالعات عرفانی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr>isc</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) نمایه می‌شود و به استناد پایگاه مذکور (</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><A href="http://www.isc.gov.ir/"><SPAN dir=ltr>www.isc.gov.ir</SPAN></A><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN>) مطالعات عرفانی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>در بین 406 نشریه علمی ـ پژوهشی، علمی ترویجی دارای ضریب تاثیر، رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.</SPAN></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA></SPAN></SPAN> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt"><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اطلاعیه شروع کلاس‌های دانشکده معماری و هنر و دانشجویان جدیدالورود این دانشکده</FONT>

<SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کلاس‌های دانشکده معماری و هنر به علت انتقال دانشکده به سایت مرکزی دانشگاه از شنبه 9/7/90 شروع می‌شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>دانشجویان دوره کارشناسی ورودی 90 دانشکده معماری و هنر باید در روز چهارشنبه 6/7/90 در اردوی پیش‌دانشگاهی که در سالن فیض واقع در سایت مرکزی دانشگاه برگزار می‌شود شرکت نمایند و از روز شنبه 9/7/90 در کلاس درس حاضر شوند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA>کلاس‌های سایر دانشکده‌ها طبق برنامه معمول تشکیل می‌گردد.</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" lang=FA></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal align=justify><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>همایش «ترجمان هویت انقلاب اسلامی» در دانشگاه کاشان آغاز به کار کرد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">همایش سراسری «ترجمان هویت انقلاب اسلامی»، روز دوشنبه با حضور جمعی از کارشناسان علوم سیاسی و فرهنگی کشور در تالار آزادی دانشگاه کاشان آغاز به کار کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان، هدف از برگزاری این همایش را پیروی از فرمایشات و منویات رهبر معظم انقلاب در راستای برگزاری تشکل‌های فرهنگی و کرسی‌های آزاد اندیشی نخبگان ذکر کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">محمدهادی حاج محمد، اظهار داشت: از آنجا که دشمنان و معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی، از هر ترفند و توطئه ای برای منحرف کردن افکار جوانان ایران اسلامی استفاده می کنند، برگزاری برنامه‌هایی مانند این همایش، تاثیر بسزایی در ارتقای سطح بصیرت و آگاهی سیاسی دانشجویان دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، حجت الاسلام مهدی ساداتی‌نژاد عضو هیات علمی دانشگاه تهران و کارشناس سیاسی، حجت الاسلام جعفر شجونی، دبیر کل جامعه وعاظ تهران، حجت الاسلام رضا غریب‌رضا، کارشناس فرهنگی و رییس موسسه گفتگوی دینی، محمد حسین صفار هرندی و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را از جمله سخنرانان روز نخست برگزاری این همایش برشمرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی، تحلیل استراتژی‌های غرب برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی، تحلیل تاریخی انقلاب اسلامی ایران، بیداری اسلامی و صدور انقلاب، جریان های انحرافی از صدر تاکنون، جهاد اقتصادی بیداری اسلامی و تجدید بیعت با رهبری را از جمله موضوعات مورد بحث در روز نخست این همایش بیان کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حاج محمد تاکید کرد: در روز دوم این همایش نیز مسعود فراستی منتقد سینما، غلامحسین الهام کارشناس سیاسی، دکتر سید جواد ساداتی نژاد معاون امور حقوقی و مجلس وزارت علوم و غلامرضا خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد هنر متعهد و سینمای متعهد، مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحلیل جنبش های دانشجویی در جمهوری اسلامی و ترجمان هویت انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این همایش، با حضور نخبگان و فعالان سیاسی و فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور به مدت دو روز در دانشگاه کاشان ادامه دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست صمیمانه سرپرست دانشگاه با کارکنان حوزه مدیریت امور دانشجویی</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">کارکنان حوزه مدیریت امور دانشجویی در نشستی صمیمانه، مسائل و مشکلات این حوزه را با سرپرست دانشگاه کاشان مطرح کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر امور دانشجویی دانشگاه کاشان در این نشست با اشاره به پرمشغله بودن و حساسیت این حوزه، از مساعدت و همکاری سرپرست دانشگاه در رفع نیازهای این حوزه تقدیر کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سیدمحمد هاشمی‌نجات، با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های انجام گرفته در حوزه مدیریت دانشجویی افزود: افزایش ظرفیت خوابگاه‌ها، تجهیز خوابگاه‌ها و محوطه‌سازی آنها از جمله اولویت‌های این حوزه تا ابتدای سال تحصیلی جدید می‌باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سرپرست دانشگاه کاشان نیز در این نشست با تقدیر از خدمات و اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت دانشجویی، از جدیت و تلاش کارکنان این حوزه در خدمت‌رسانی به دانشجویان قدردانی کرد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر عباس کتابی از حمایت مسئولین دانشگاه برای حل مشکلات خوابگاه دانشجویان خبر داد و افزود: همه باید تلاش کنیم تا فضایی در دانشگاه فراهم شود که دانشجو هم در مسائل فرهنگی و اعتقادی و هم در بعد علمی نقش خود را به خوبی ایفا کند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/2711didar.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">وی انقلاب اسلامی ایران را موهبتی الهی و بزرگ برشمرد و تصریح کرد: اعتقادات مذهبی و نظام مدیریتی متکی به ولایت فقیه نقش مهمی در ایجاد انسجام ملی و وحدت در جامعه دارد و<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>رسالت ما این است که در سایه چنین نظامی در راه خدمت به دانشجویان و ارتقاء سطح علمی، فرهنگی و اعتقادی آنان قدم برداریم.</SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه کاشان</FONT>

<P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN>به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان آزمون دکتری دانشگاه کاشان میرساند که ثبت نام ایشان طبق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ 27/6/90 در اداره کل آموزش دانشگاه کاشان واقع در ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه (ضلع جنوبی دانشگاه- درب ورودی شماره دو.بلوار اصلی.فرعی سوم سمت چپ بلوار) با مراجعه حضوری پذیرفته شدگان انجام می گردد. ضمنا مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام به قرارذیل میباشد :<SPAN style="mso-spacerun: yes">      </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                                                   </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes">                   </SPAN><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN><SPAN>                                                                            </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>1.اصل شناسنامه و کپی آن<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>2.اصل کارت ملی و کپی آن<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>3.اصل مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و کپی آنها<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>4.اصل ریزنمرات کارشناسی و کارشناسی ارشد<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>5.اصل مدرک کادانی و کپی آن وریز نمرات مدرک کاردانی (برای دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>6.اصل وکپی مدرک زبان<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>7. گواهی سهمیه رزمندگان<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>8.گواهی و مجوز مخصوص مربیان رسمی وزارت علوم<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN>9. اصل فیش ثبت نام طبق جدول ذیل (واریز به شماره حساب 1609046054 بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان به نام معاونت دانشجویی وفرهنگی)<o:p></o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; TEXT-INDENT: 0cm; MARGIN: 0cm 49.6pt 0pt 0cm; mso-add-space: auto; mso-list: l0 level1 lfo1" dir=rtl class=ListParagraph><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: Tahoma"><SPAN style="mso-list: Ignore">1-<SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">         </SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>نرخ واریزی توسط دانشجویان بومی و شبانه و دانشجویانی که متقاضی خوابگاه نمی باشند.؛</SPAN></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto 18pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" dir=rtl class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 212.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=284> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 8.85pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto; tab-stops: right 202.15pt" dir=rtl class=MsoNormalCxSpFirst><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>هزینه صدور کارت<SPAN style="mso-tab-count: 1">                                          </SPAN><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=143> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 8.85pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>35000 ریال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 212.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=284> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 8.85pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>هزینه ثبت نام<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=143> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 8.85pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>165000ریال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 212.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=284> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 8.85pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>ودیعه صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=143> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 8.85pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>100000 ریال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="HEIGHT: 16.6pt; mso-yfti-irow: 3; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 212.95pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.6pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=284> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 8.85pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>جمع کل مبلغ واریزی<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 107.05pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; HEIGHT: 16.6pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=143> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 8.85pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA><STRONG>300000 ریال<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 49.6pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt"><SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA><o:p></o:p></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 49.6pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>2-نرخ واریزی توسط دانشجویان روزانه غیر بومی <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>متقاضی خوابگاه ؛</SPAN><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 10.0pt" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P> <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; MARGIN: auto auto auto 18pt; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-table-dir: bidi; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" dir=rtl class=MsoNormalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 210.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>هزینه صدور کارت<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 111.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=148> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>35000 ریال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 210.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>هزینه ثبت نام<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 111.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=148> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>165000 ریال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 210.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>ودیعه صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهرا<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 111.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=148> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>100000 ریال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 210.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>ودیعه خوابگاه<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 111.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=148> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>100000 ریال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 210.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>اجاره بهای خوابگاه<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 111.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=148> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>2000000 ریال<o:p></o:p></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 210.2pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=280> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA>جمع کل مبلغ واریزی<o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 1pt solid; PADDING-BOTTOM: 0cm; BACKGROUND-COLOR: transparent; PADDING-LEFT: 5.4pt; WIDTH: 111.3pt; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; BORDER-RIGHT: #ece9d8; PADDING-TOP: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-right-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt" vAlign=top width=148> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 18.2pt 0pt 0cm; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-add-space: auto" dir=rtl class=MsoNormalCxSpMiddle><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-size: 9.0pt" lang=FA><STRONG>2400000 ریال<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold" dir=ltr><o:p> </o:p></SPAN></P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P> <P style="TEXT-JUSTIFY: kashida; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-KASHIDA: 0%; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-bidi-font-weight: bold" dir=ltr><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>آغاز فصل دوم عملیات باستان‌شناسی محوطه ویگل از سوی گروه باستان‌شناسی دانشگاه کاشان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">فصل دوم عملیات باستان‌شناسی محوطه باستانی ویگل زیر نظر گروه باستان‌شناسی دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان آغاز شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر گروه باستان‌شناسی دانشگاه کاشان ضمن اعلام این خبر گفت: این عملیات از هفته اول شهریور آغاز و یک ماه ادامه خواهد داشت.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر محسن جاوری افزود: محوطه باستانی ویگل واقع در 10 کیلومتری جنوب شهرستان آران و بیدگل مرکب از دو شهر انتقالی از دوره ساسانی به دوره اسلامی به نام های ویگل و هراسکان است که تا اواخر دوره سلجوقی دوام یافته و سپس متروک شده اند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی تصریح کرد: در کاوش فصل قبل که در تابستان 1389 به انجام رسید یک بنای مذهبی دوره ساسانی از دل خاک خارج گردید که با توجه به ویژگی‌هایش در فلات مرکزی ایران منحصر به فرد می‌باشد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر جاوری هدف از آغاز فصل دوم عملیات باستان‌شناسی ویگل را شناخت لایه‌ها و دوره‌های استقراری موجود در این محوطه ذکر کرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست سرپرست دانشگاه کاشان با پرسنل انتظامات دانشگاه</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در آستانه سال جدید تحصیلی سال 1390، سرپرست دانشگاه کاشان با پرسنل انتظامات دانشگاه دیدار و گفتگو کرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر حراست دانشگاه کاشان در این نشست ضمن اعلام خیرمقدم به سرپرست دانشگاه به تشریح اهم فعالیت‌ها و اقدامات حوزه حراست و پرسنل انتظامات پرداخت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی با بیان اینکه بحث نظارت در دانشگاه باید به صورت دقیق و کارشناسی در دانشگاه‌ها انجام شود، گفت: افزایش نیروهای خواهران در راستای تقویت انتظامات خواهران یکی از دغدغه‌های مدیریت حراست دانشگاه می‌باشد که امیدوارم با مساعدت سرپرست محترم دانشگاه این مسئله مرتفع شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">سرپرست دانشگاه کاشان هم در این نشست ضمن تقدیر از خدمات نیروهای انتظامات دانشگاه، نظم را محوری‌ترین اصل حوزه انتظامات دانست و افزود: بر اساس وصیت‌نامه امیرالمومنین تقوا و نظم باید سرلوحه کارگزاران نظام اسلامی و بویژه کارکنان حوزه انتظامات قرار گیرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/9342herasat.jpg" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دکتر عباس کتابی با اشاره به جایگاه حساس مدیریت حراست و انتظامات دانشگاه اظهار داشت: رعایت موازین اسلامی و پوشش، توجه به ظاهر و نماد اسلامی در بحث عفاف و حجاب باید با همدلی و احساس مسئولیت پرسنل انتظامات دانشگاه پیگیری شود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی آموزش کاربردی کارکنان در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز دانشگاه را خواستار شد و افزود: پرسنل محترم انتظامات باید علاوه بر انجام مسئولیت انتظاماتی خود به حفظ شئونات افراد و حفظ حقوق ارباب رجوع توجه کافی داشته باشند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در پایان این مراسم پرسنل محترم انتظامات دانشگاه خواسته‌ها و پیشنهادات خود را با سرپرست دانشگاه کاشان مطرح کردند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه اساتید شرکت‌کننده در طرح ضیافت اندیشه اساتید</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان از برگزاری اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه اساتید شرکت‌کننده در طرح ضیافت اندیشه اساتید خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حجت‌الاسلام خادمیان گفت: در این اردو که از 16 تا 19 شهریور در مشهد مقدس برگزار می‌شود حدود 50 نفر از اساتیدی که از دانشگاه کاشان در طرح ضیافت اندیشه شرکت کرده بودند به همراه‌ خانواده‌هایشان <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>حضور خواهند داشت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی افزود: اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حاج محسن قرائتی با موضوع اخلاق در خانواده از منظر قرآن، دکتر حبشی روانشناس و کارشناس مسائل خانواده با موضوع مهارت‌های همسرداری و همچنین بازدید از موسسه فرهنگی آستان قدس رضوی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این اردوی سه روزه خواهد بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شایان ذکر است طرح ضیافت اندیشه اساتید از 5 تا 14 ماه مبارک رمضان با حضور 140 نفر از اساتید دانشگاه‌های شهرستان کاشان در دانشگاه کاشان برگزار شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب