آرشیو اخبار

<FONT size=2>اولین نشست راهبردی سند چشم‌انداز دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">اولین نشست راهبردی سند چشم‌انداز دانشگاه کاشان با حضور معاونین، روسا و معاونین دانشکده‌ها و مدیران آموزشی و اجرایی دانشگاه کاشان در سالن اجتماعات پژوهشکده اسانس‌های طبیعی در قمصر برگزار شد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><A name=OLE_LINK9></A><A name=OLE_LINK10></A><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK9"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مدیر کل برنامه‌ریزی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این مراسم گفت:کیفی سازی و توسعه هدفمند از اهداف آموزش عالی است. </SPAN></SPAN><SPAN style="mso-bookmark: OLE_LINK9"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">سعید قدیمی اظهار داشت: دانشگاه‌ها باید با برنامه راهبردی مسیر توسعه علمی و کیفی آموزش عالی را در نظر بگیرند.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8785sanad2.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وی، با اشاره به تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) که دانشگاه محل تولید انسان است افزود: انسان‌سازی از دیگر اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت علوم است  و باید افرادی دراین محیط علمی و آموزشی تربیت یابند که در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی تاثیر گذار باشند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت علوم، نیازسنجی را برای تحقق سند چشم انداز لازم دانست و افزود: باید رشته‌ها و برنامه‌های آموزشی را برطبق نیازهای جامعه تدوین کرد. </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">قدیمی، از دانشگاه‌ها خواست تا برای تدوین سند چشم‌انداز، نخست سند تحول راهبردی را مطابق با برنامه پنجم برنامه‌ریزی کنند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وی، آمایش دانشگاه‌ها را مطابق بر سه اصل منطقه‌ای، ملی و فرامنطقه‌ای برشمرد و تاکید کرد: علاوه بر 30 استان کشور دانشگاه کاشان و هنر اصفهان به طور مستقل در آمایش وزارت علوم شرکت کردند تا سند توسعه راهبردی خود را براساس برنامه پنجم الزامات آمایش و نقشه کشور تهیه کنند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">رییس دانشگاه کاشان هم در این نشست، حفظ و ارتقای هویت اسلامی و فرهنگی جامعه را از جمله اهداف این دانشگاه ذکر کرد و گفت: بر اساس تدوین  سند چشم‌انداز 1404، این دانشگاه باید در ردیف یکی از پنج دانشگاه برتر کشور و با اعتبار بین‌المللی قرار گیرد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5233sanad1.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">سیدجواد ساداتی‌نژاد اظهار داشت: بر اساس این سند جهت‌گیری فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه به سمت حل مسایل و مشکلات فعلی و آتی جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد وگسترش علوم و فنون بومی خواهد بود.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">وی، ارتقای نقش دانشگاه در تولید و انتقال دانش به حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های پژوهشی را از اهداف این دانشگاه در تحقق این سند ذکر کرد و افزود: تمام کارکنان دانشگاه باید برای تحقق اهداف این سند از تمام پتانسیل‌های موجود دانشگاه استفاده کنند.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>مراسم بزرگداشت شهید برونسی در دانشگاه کاشان برگزار شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مدیر امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه کاشان گفت: مراسم بزرگداشت شهید برونسی با حضور مسئولین، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه کاشان در فضایی روحانی و صمیمی برگزار شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6199bronsi.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حجت‌الاسلام احمد شیخ‌زاده افزود: در این مراسم که با همکاری کانون ایثار دانشگاه کاشان و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشاه کاشان برگزار شد، <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>دانشگاهیان با حضور در جوار قبور شهدای گمنام دانشگاه، ضمن تجدید میثاق با شهدای گرانقدر، با ابعاد شخصیتی و زندگینامه شهید بزرگوار عبدالحسین برونسی آشنا شدند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی هدف از برگزاری این مراسم را آشنایی دانشگاهیان به ویژه دانشجویان و نسل جدید با شهدای انقلاب و افتخارآفرینان هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>دبیر ستاد توسعه فناوری نانو: پایان‌نامه‌های دانشجویی فناوری نانو حمایت مالی می‌شود</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت فناوری ریاست جمهوری گفت: از پایان‌نامه‌های فناوری نانو که در راستای تولید علم بوده و جنبه کاربردی داشته باشند، حمایت مالی می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>.  <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">سعید سرکار روز سه شنبه در نخستین کارگاه بین‌المللی سلول‌های خورشیدی دانشگاه کاشان، اظهارداشت:‌ دانشجویان و محققان بایستی با خلاقیت موضوعاتی را در پایان نامه‌ها و پژوهش‌های خود مد نظر قرار داده و پیگیری کنند که با نیازها و پتانسیل‌های جامعه کنونی ایران هماهنگی داشته باشد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">وی افزود: مقالات و تحقیقات هر چه عینی‌تر بوده و قابلیت به کارگیری در بازار کار داشته باشد، ارزش علمی بیشتری دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/1596sarkar.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">وی، به دیگر اولویت‌های در دستور کار این ستاد اشاره کرد و گفت: استفاده از فناوری نانو و کشف داروهای جدید برای درمان برخی از بیماریها و سرطان‌ها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده این ستاد است که علاوه بر تامین سلامت جامعه، در رشد و توسعه اقتصاد کشور نیز نقش بسزایی دارد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت فناوری ریاست‌جمهوری، استفاده از فناوری نانو در حوزه آب و محیط زیست را نیز از دیگر اولویت‌های ستاد نانو بیان کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">رییس دانشگاه کاشان نیز در این نشست، علم را لازمه توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: با توجه به نامگذاری امسال توسط رهبر معظم انقلاب به جهاد اقتصادی دانشجویان بایستی برای رسیدن به این مهم، جهاد علمی را مد نظر داشته باشند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/3060nano2.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">دکتر سید جواد ساداتی نژاد افزود: به همین منظور، دانشگاه کاشان درصدد ایجاد رشته‌های جدیدی از قبیل فرش، نانو، اسانس و انرژی خورشیدی برای توسعه علمی و اقتصادی منطقه و کشور است</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">پرفسور والری گرمنوک از اساتید دانشگاه‌های کشور بلاروس نیز در این کارگاه مقاله خود را با عنوان «ساختارهای چند لایه ای با ضخامت نانو متری برای کاربردهای فتو ولتاییک» ارائه کرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA">کارگاه آموزشی بین المللی سلول های خورشیدی نانوساختار و سیستم‌های خورشیدی با حضور 150 نفر از محققان و متخصصان نانو فناوری سلول‌های خورشیدی از کشورهای بلاروس، چین و ایران برگزار شد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN>. <o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی، دسترسی یکماهه آزمایشی به پایگاه اطلاعات نشریات کشور</FONT>

<SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی، دسترسی دانشگاه کاشان به پایگاه مگیران (بانک اطلاعات نشریات کشور) برای یک ماه به صورت آزمایشی برقرار گردیده است. دانشجویان و اساتیدی که نیاز به دریافت مقالات و استفاده از مجلات این پایگاه را دارند می توانند به آدرس  </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><A href="http://www.magiran.com/"><FONT color=#800080>www.magiran.com</FONT></A></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN> <SPAN lang=FA>مراجعه کرده و از امکان دانلود نا محدود مقاله و سایر محصولات این پایگاه استفاده نمایند.</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">مرکز اطلاع رسانی آماده پاسخ گویی به سوالات و پرسش‌های شما در این زمینه می‌باشد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نخستین کارگاه آموزشی بین‌المللی سلول‌های خورشیدی نانوساختار و سیستم‌های خورشیدی در دانشگاه کاشان آغاز به کار کرد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نخستین کارگاه آموزشی بین‌المللی سلول‌های خورشیدی نانوساختار و سیستم‌های خورشیدی از صبح امروز با حضور اساتید و دانشجویانی از سراسر کشور و اساتیدی از کشورهای بلاروس و چین در دانشگاه کاشان برگزار می‌گردد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/798nano.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">کارگاه‌های لایه‌های نازک، سیستم‌های خورشیدی، پلیمر ، سلول‌های رنگدانه‌ای و نشست‌های اختصاصی موضوعات این کارگاه آموزشی را تشکیل می‌دهد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این کارگاه آموزشی بعدازظهر فردا چهار‌شنبه به کار خود پایان می‌دهد.</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>رحیم پور ازغدی در دانشگاه کاشان: اخلاق مبتنی بر ایمان دارای ارزش معنوی است</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی گفت: اخلاق مبتنی بر ایمان دارای ارزش معنوی بوده و اخلاق را نمی توان با قانون ایجاد کرد. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حسن رحیم پور ازغدی، در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه های کاشان اظهار داشت: اگر بر همه آزادی های انسانی هواهای نفسانی حاکم باشد، شقاوت و بدبختی سرنوشت آن انسانها خواهد بود. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/421azghandi3.gif" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR>وی، با اشاره به اینکه تمام احکام الهی بر اساس مصالح اخلاقی است، افزود: بر اساس نظریات انبیاء عقل بایستی بر نفسانیات انسانی حاکم باشد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی تاکید کرد: آزادی زمانی تحقق می یابد که آزادی درونی پیش از آزادی های بیرونی شامل آزادی های سیاسی و اجتماعی محقق شده باشد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">عضو <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به اینکه اصلی‌ترین محور اخلاق در تفکر انبیاء مهار کردن دیکتاتور درون است، تصریح کرد: اگر دیکتاتور درون را مهار کنیم، بر تمامی دیکتاتورهای بیرونی پیروز خواهیم شد. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/8878azghandi2.gif" align=baseline border=0></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رحیم پور ازغدی، اظهار داشت: مبنای تعلیم و تربیت و اخلاق سازی بر تحمیل نبوده و گوهر اصلی اخلاق را با تنبیه نمی توان به وجود آورد. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">وی افزود: اخلاق انبیاء اصلاح انسان است و توصیه های اخلاقی آنها برای رسیدن انسان به تکامل است. <BR>وی تاکید کرد: هنگامی که اخلاق به منظور کسب منافع شخصی باشد، خصومت ایجاد می‌کند اما اگر اخلاق با تکامل و رشد انسانی همراه باشد، آن جامعه موفق است. </SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">این نشست که با همت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه کاشان برگزار شده بود، با برنامه پرسش و پاسخ دانشجویان در محل تالار فیض دانشگاه کاشان پایان یافت</SPAN>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نمایشگاه تصویری امثال قرآن کریم در دانشگاه کاشان افتتاح شد</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نمایشگاه تصویری امثال و حکم قرآن کریم با حضور دکتر سیدجواد ساداتی‌نژاد، رئیس دانشگاه کاشان و جمعی از مسئولین دانشگاه افتتاح شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در این نمایشگاه که با همت معاونت فرهنگی دانشگاه کاشان برگزار شده است، محصولات نرم‌افزاری حوزه علمیه اصفهان شامل بخش‌هایی از امثال و حکم قرآن در قالب تابلوهای تصویری، سلسله گفتارهای حضرت آیت‌الله مظاهری مدیریت حوزه علمیه اصفهان و نرم افزارهای مناسبتی مختلف با تخفیف هفتاد درصد، به مدت ده روز<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>به نمایش گذاشته شده است.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خاطرنشان می‌شود این نمایشگاه از تاریخ 4 الی 14 اردیبهشت در محل روبروی تالار فیض دانشگاه<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>کاشان برای بازدید دانشگاهیان دایر خواهد بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: justify" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/6276amsal.gif" align=baseline border=0></SPAN></P><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><o:p></o:p></SPAN>

ادامه مطلب