آرشیو اخبار

<FONT size=2>اطلاعیه ثبت نام وام های تحصیلی و مسکن و شهریه (شبانه) در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">قابل توجه دانشجویان گرامی<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA">به منظور ثبت نام وام های تحصیلی و مسکن و شهریه (شبانه) در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-89 از تاریخ 20/10/89 تا 5/11/89 به اداره رفاه و خدمات دانشجویی مراجعه فرمایید.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نشست رئیس دانشگاه کاشان با بانوان شاغل دانشگاه</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/5182khanomha-Uni.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مشاور رئیس در امور بانوان دانشگاه کاشان گفت: بانوان شاغل دانشگاه کاشان، در نشستی، مشکلات و پیشنهادات خود را با رئیس دانشگاه کاشان مطرح کردند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مریم هاشمی افزود: مسائلی از قبیل فراهم کردن فضای مناسب و بانشاط برای بانوان شاغل دانشگاه، توجه به امر ورزش بانوان، افزایش فعالیت های کانون خانه و دانشگاه و اعطای برخی تسهیلات ویژه برای بانوان شاغل دانشگاه کاشان، از جمله مطالب مطرح شده در این نشست بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">مریم هاشمی ضمن تقدیر از حضور ریاست دانشگاه در این نشست، از تداوم اینگونه جلسات خبر داد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>هشت پژوهشگردانشگاه کاشان در بین برگزیدگان پژوهشی و فناوری استان اصفهان</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">معاون پژوهشی دانشگاه کاشان از انتخاب هشت پژوهشگر دانشگاه کاشان در جشنواره برگزیدگان پژوهشی و فناوری استان اصفهان خبر داد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر مجید منعم زاده افزود: دکتر محسن قاسم پور، دکتر عبدالرسول غفاری، دکتر عباس شکاری، دکتر علی قربانپور، دکتر مهران رضایی، دکتر محمد الماسی، دکتر عبدالرسول ابراهیم آبادی، دکتر امیرحسین چیت سازیان از اساتید و پژوهشگران برجسته دانشگاه کاشان بودند که در این جشنواره که به همت استانداری اصفهان برگزار شده بود، از خدمات و دستاوردهای پژوهشی آنان تجلیل شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر مجید منعم زاده اظهار داشت: در حاشیه این مراسم از دانشگاه کاشان به دلیل حضور دانشمندی با رتبه بین المللی در این دانشگاه تقدیر شد.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>نمایشگاه بزرگ بصیرت در کاشان گشایش یافت</FONT>

<P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/7443Basirat.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">همزمان با سالروز حماسه 9 دی، نمایشگاه بزرگ بصیرت با حضور ریاست دانشگاه کاشان و مسئولین ادارات شهرستان کاشان در فرهنگسرای مهر کاشان گشایش یافت.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">رئیس دانشگاه کاشان در آئین افتتاحیه این نمایشگاه گفت: 9 دی، حماسه ای تاریخی و فراموش نشدنی بود که نشان داد مردم ایران همیشه پاسدار ارزش‌ها و شعائر دینی و پشتیبان اصل مترقی ولایت فقیه خواهند بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">دکتر سیدجواد ساداتی نژاد افزود: روشنگری و تبیین حوادث فتنه سال گذشته، ارتقای سطح آگاهی و بصیرت عموم جامعه، آشنایی نسل جوان با انحرافات جدید، <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>بویژه فرقه های نوظهور و شیطان پرستی از اهداف برگزاری این نمایشگاه هستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><IMG alt="دانشگاه کاشان" hspace=0 src="http://www.kashanu.ac.ir/images/uploaded/949Basirat2.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma">نمایشگاه بزرگ بصیرت با همکاری دانشگاه کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، موسسه راه روشن، مجتمع فرهنگی سفیدشهر، موسسه بصیرت قم و سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان، از روز 9 دی به مدت یک هفته برای بازدید عموم<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>در فرهنگسرای مهر کاشان دایر خواهد بود.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 200%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>بیانیه ریاست دانشگاه کاشان در خصوص حماسه 9 دی</FONT>

<H1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></H1> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">9 دی امسال تجلی قدرت خدا بود.<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: left" align=right><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">مقام معظم رهبری« مدظله العالی»<o:p></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p> </o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حماسه 9 دی تزریق خونی دوباره به نهال انقلاب اسلامی بود که با هدف احیای دوباره عاشورای حسینی به دست مردمی از جنس ایمان و بصیرت خلق شد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حوادث تلخ عاشورای 88 به دست فتنه گران فریب خورده استکبار جهانی و توهین به مقدسات و اعتقادات ملت مسلمان ایران، کاسه صبر ملت ایران را که به پیروی از منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضرت امام خامنه ای« مدظله العالی» صبر و سکوت و شکیبایی در پیش گرفته بودند را لبریز کرد و وقتی ملت ایران احساس کرد وقاحت این فتنه گران تا به آنجا پیش رفته است که در روز عزای سالار شهیدان، اباعبدالله الحسین(ع)، یزید گونه، به عزاداران حسینی حمله می کنند، اموال عمومی را به آتش می کشند و با هلهله و کف و سوت در مقابل دستجات عزاداری خودنمایی می کنند ، این بار دیگر در برابر حماقتها و وقاحتهای این فتنه گران سکوت نکردند و طی حرکتی خودجوش و انقلابی برای همیشه تاریخ دست این فتنه گران را از دست یازیدن به آموزه ها و ارزشهای اصیل اسلام و انقلاب کوتاه کردند و حباب توهم ضربه وارد کردن به جمهوری اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه را شکستند. <o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">خروش ملی و حرکت حماسی 9 دی پاسخی دندان شکن به 200 روزه هتاکی، قانون شکنی و آتش افروزی فتنه گرانی بود که فکر می کردند با بیانیه نویسی و نامه پراکنی و ژست های روشنفکر مآبانه می توانند در اراده ملت مسلمان ایران در دفاع از اسلام و انقلاب خللی ایجاد کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">اینجانب به نمایندگی از دانشگاهیان دانشگاه کاشان، ضمن نکوداشت اولین سالگرد یوم الله 9 دی، روز پیوند عاشورایی امام و امت، بصیرت و حضور آگاهانه ملت مسلمان ایران را در خلق این حادثه تاریخی ارج نهاده و از درگاه خداوند متعال برای ملت قدردان ایران اسلامی و رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای «مدظله العالی» موفقیت و سربلندی مسئلت می نمایم.</SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>دکتر سیدجواد ساداتی نژاد<o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1>رئیس دانشگاه کاشان</FONT></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=1></FONT></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"></SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 238.7pt 0pt 0cm; LINE-HEIGHT: normal; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P>

ادامه مطلب

<FONT size=2>بیانیه کانون دانشگاهیان ایران اسلامی ـ شعبه کاشان در خصوص حماسه 9 دی</FONT>

<SPAN></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"> <H1 dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 6pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">بسم الله الرحمن الرحیم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></H1> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">حماسه نهم دی ماه 88، حرکتی ماندگار و کم نظیر در دفاع از انقلاب اسلامی و نقطه عطفی در ارتباط با حرکت‌های خودجوش و مردمی در تاریخ ایران <SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>بود.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">در روز عاشورای حسینی سال 88، فتنه گران داخلی با همراهی<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>استکبار جهانی و عوامل صهیونیستی، در حالی که پس از نزدیک به هفت ماه توطئه چینی نتوانسته بودند، ذره ای از صلابت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بکاهند، این بار با طراحی یک سناریوی ضدارزشی، توهین به مقدسات و شعائر دینی و مذهبی ملت مسلمان ایران را نشانه گرفتند و با اقدامات وقیحانه خود در روز عاشورای حسینی، دل امام امت و ملت به سوگ نشسته در عزای سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع)<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>را به درد آوردند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">همزمان با این هتاکی های فتنه انگیزان، مردم قدردان و همیشه در صحنه ایران اسلامی، به صورت کاملاً خودجوش و مردمی راهی خیابانها شدند و برای دفاع از کیان اسلام و انقلاب و ولی فقیه زمان حضرت امام خامنه ای« مدظله العالی» اعلام آمادگی کرده و بغض در گلو مانده خود را در محکومیت هتاکان روز عاشورا شکستند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">یوم الله 9 دی اثبات کرد که نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بهترین و سالم ترین نوع دموکراسی در دنیاست و دفاع داوطلبانه و خودجوش مردم مسلمان ایران نشان داد که تمام توطئه ها و برنامه های دشمنان داخلی و خارجی برای ازپای درآوردن این نظام ، نتیجه ای جز شکست و رسوایی برای آنها<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>و وحدت و انسجام هرچه بیشتر میان ملت مسلمان ایران درپی نخواهدت داشت.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">این حماسه تاریخی، تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه جان سران فتنه که می پنداشتند می توانند با صدور بیانیه ها و طرح شبهات و دروغ افکنی های خود، مردم انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی را از انقلابی که با همت و همیت خود، خلق و با خون هزاران هزار شهید تثبیت کرده اند، جدا کنند.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%" align=justify><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma">کانون دانشگاهیان ایران اسلامی ضمن تقدیر از بصیرت و پشتیبانی ملت ایران در دفاع از ولایت، نظام و اهل بیت در این روز تاریخی، اعلام می کند، این یوم الله حماسی هیچ گاه از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهد شد و ملت سرافراز ایران همچون همیشه در برابر فتنه ها و توطئه های دشمنان داخلی و خارجی خواهد ایستاد.<o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p><STRONG> </STRONG></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150%; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma"><STRONG>کانون دانشگاهیان ایران اسلامی- شعبه کاشان<o:p></o:p></STRONG></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center></SPAN> </P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN></B> </P>

ادامه مطلب